CDM - zarządzanie konserwacją. Zielone światło dla Twojej produkcji

| Prezentacje firmowe Artykuły

Stworzony przez SEW-EURODRIVE system zarządzania konserwacją CDM pomaga ograniczyć przestoje i zwiększyć dostępność operacyjną urządzeń, oferując przejście na nieznany dotąd nowy poziom dostępności danych i niezawodności. System usług serwisowych dla techniki napędowej jest innowacyjny i przejrzysty.

CDM - zarządzanie konserwacją. Zielone światło dla Twojej produkcji

Wyobraź sobie, że od teraz możesz w dowolnym momencie uzyskać aktualne informacje o każdym szczególe Twojego systemu lub urządzenia - wystarczy tylko spojrzenie na ekran komputera. Masz nie tylko pełny przegląd całego posiadanego wyposażenia i bieżącego stanu, ale wiesz również na przykład, które napędy wymagają natychmiastowej konserwacji, a które były już serwisowane, w jaki sposób i kiedy. Możesz planować i we właściwym czasie uruchamiać konserwację okresową za pomocą jedynie paru kliknięć myszą.

Ponieważ masz informacje o typie i lokalizacji wszystkich komponentów napędowych, nie jest już konieczne przeciskanie się w wąskich przestrzeniach z latarką w ręku, aby odczytać dane z tabliczki identyfikacyjnej. Zapasy części zamiennych mogą zostać zredukowane, ponieważ zamówienie części, które są pilnie potrzebne, zajmie Ci dokładnie jedną minutę.

Czasy dostawy, które zostały z Tobą uzgodnione, można odczytać w narzędziu do składania zamówień online. Ten sposób zarządzania działaniami związanymi z konserwacją stał się możliwy za pomocą nowego banku danych CDM - przejrzystego, wygodnego i obniżającego koszty. Zacznij działać już teraz, zanim zostaniesz zmuszony do reagowania!

OFERUJEMY

 • Prowadzenie rejestru napędów i falowników wraz z oceną bieżącego stanu - obejmuje to indywidualne badanie (kontrola optyczna) oraz instruktaż dla wymaganych metod konserwacji/obsługi serwisowej
 • Budowanie struktur i porównanie dostępnej techniki napędowej
 • Dostęp online do danych napędów i falowników przez internetowy portal DriveGate dostępny pod adresem www.sew-eurodrive.pl
 • Jednoznaczne oznakowanie napędów i falowników umożliwiające szybką identyfikację, również na potrzeby linii serwisowej Hotline (24/7)
 • Indywidualne wskazówki dotyczące optymalizowania strategii konserwacji dla zainstalowanej techniki napędowej oraz kwestii takich, jak oszczędność energii, monitorowanie bieżącego stanu, optymalizacja zapasów oraz analizy TCO
 • Realizowanie uzgodnionych czynności konserwacji i obsługi serwisowej

KORZYŚCI

 • Dostęp do informacji o wszystkich napędach i falownikach (według typu, ilości, aktualnego stanu, dostępności)
 • Innowacyjny i wygodny w obsłudze bank danych CDM umożliwiający zapisywanie, aktualizację, wyszukiwanie i analizę danych
 • Możliwość optymalizacji czynności konserwacji za pomocą funkcji systemu CDM, takich jak planowanie i podgląd historii konserwacji
 • Optymalny poziom zapasów pomaga obniżyć koszty magazynowania. Funkcja zarządzania zapasami pozwala zidentyfikować nadwyżkowe komponenty oraz z wyprzedzeniem zapewnić dostępność części zamiennych

Kompletny rejestr urządzeń napędowych - zainstalowanych i znajdujących się w magazynie oraz przechowywanie wyników w dostępnym online banku danych stanowią podstawę systemu zarządzania konserwacją CDM. Centralny rejestr wszystkich danych zapewnia optymalną bazę do właściwej oceny, jakie działania serwisowe i w którym momencie muszą być podjęte.

Wymagane czynności, takie jak na przykład konserwacja lub naprawy, wyświetlane są w banku danych. Daje to użytkownikom możliwość definiowania dla poszczególnych napędów indywidualnych, zrównoważonych scenariuszy serwisowania i reagowania, z uwzględnieniem ich wymagań roboczych. Oczywiście dane mogą być również przesłane z banku danych CDM bezpośrednio do SEW-EURODRIVE, a my dopilnujemy, aby wszystkie możliwe błędy zostały zawczasu zidentyfikowane w celu ich zminimalizowania. Z bankiem danych mogą być łączone układy realizujące online diagnostykę stanu, na przykład monitorowanie drgań czy kontrolę starzenia się oleju. Możliwa jest również diagnostyka w trybie offline.

REJESTR NAPĘDÓW

 • Centralny rejestr wszystkich danych o napędach zainstalowanych i znajdujących się w magazynie
 • Ocena bieżącego stanu
 • Zalecenia odnośnie do wymaganych działań serwisowych

CDM - BANK DANYCH

 • Gromadzenie danych
 • Przechowywanie danych
 • Dokumentacja
 • Historia
 • Okresy / terminy konserwacji

ZARZĄDZANIE KONSERWACJĄ

 • Optymalizacja zapasów
 • Planowanie przeglądów
 • Planowanie konserwacji
 • Doradztwo energetyczne
 • Monitorowanie stanu
 • Opracowania koncepcyjne, np. analizy TCO

OBSŁUGA SERWISOWA

 • Wykonywanie przeglądów / konserwacji
 • Wymiana zapasów / przestarzałych komponentów
 • Naprawy
 • Dostawy części zamiennych

MODERNIZACJA

 • Rozwiązania oferujące oszczędności energii
 • Remonty
 • Wymiany
 • Nowe instalacje
 • Optymalizacja
 • Czynności pomocnicze, jak np. operacje spawalnicze

Rejestr techniki napędowej polega na kompletnym zapisie danych wszystkich komponentów i ich stanu - również produktów innych producentów. W razie potrzeby system CDM zaproponuje alternatywny zamiennik oferowany przez SEW-EURODRIVE, który jest zgodny pod względem charakterystyk roboczych i pozycji pracy - a wszystko za pomocą jednego kliknięcia myszą.

CDM - DOSTĘPNOŚĆ DANYCH OD SAMEGO POCZĄTKU

Aby umożliwić przypisywanie wszystkich danych gromadzonych z systemu, każdy komponent napędowy, motoreduktor czy podzespół elektroniki jest jednoznacznie oznakowany. Każdy komponent dostarczany jest z unikalnym numerem CDM wykorzystywanym przy rejestrowaniu danych, który jest umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Posługując się tym numerem, uzyskujesz dostęp do wielu informacji, począwszy od danych technicznych aż do najbardziej aktualnego stanu komponentu, wszystko w centralnie zarządzanym banku danych CDM. Teraz masz pewność, że dysponujesz właściwymi danymi przy podejmowaniu decyzji, zarówno w godzinach pracy, jak i w weekendy.

MODUŁOWA KONCEPCJA USŁUG

Indywidualne i łączone moduły systemu CDS (Complete Drive Service) zapewniają zawsze właściwą obsługę serwisową Twojej technice napędowej - bez względu na to, kiedy i gdzie jest Ci potrzebna. Wystarczy tylko wybrać poszczególne moduły, aby stworzyć dostosowany do Twoich potrzeb pakiet usług CDS. W ten sposób uzyskasz właściwe rozwiązanie pozwalające uniknąć przestojów i ograniczyć do minimum ryzyko awarii. "Zielone światło" dla Twojej produkcji.

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
www.sew-eurodrive.pl