Ezi-SERVO-PR - napędy sterowane przez sieć

| Prezentacje firmowe Artykuły

Ezi-SERVO Plus-R to koreańskie napędy serwokrokowe pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, która zapewnia doskonałą powtarzalność pozycjonowania. Daje ona jednocześnie gwarancję niezgubienia kroku przez silnik nawet przy nagłych zmianach obciążenia. Algorytm programowego tłumienia wibracji gwarantuje natomiast bardzo wysoką kulturę pracy silnika.

Ezi-SERVO-PR - napędy sterowane przez sieć

Wśród użytkowników dużą popularność zdobył wbudowany pozycjoner z pamięcią 256 wierszy zorganizowaną w postaci tabeli pozycji. Programując kolejne sekwencje napędu za pomocą bezpłatnego oprogramowania narzędziowego Ezi-MOTION Plus-R, należy podać m.in. pozycję zadaną, prędkość, przyspieszenie, liczbę powtórzeń czy numer wiersza, jaki ma być wykonywany jako następny. Te i pozostałe parametry ruchu podawane w każdej linii tabeli pozycji umożliwiają samodzielną pracę napędu bez konieczności stosowania nadrzędnego systemu sterowania.

Pomimo popularności wbudowanego pozycjonera należy pamiętać, że największe możliwości daje sterowanie napędem w trybie ciągłym poprzez łącze szeregowe RS-485. Obok wszystkich funkcjonalności dostępnych z poziomu oprogramowania Ezi-MOTION Plus-R (łącznie z możliwością tworzenia, usuwania i edycji tabeli pozycji), dodatkowo możliwa jest interpolacja liniowa oraz zmiana parametrów ruchu "w locie". Komendy przesyłane są do napędu w postaci znaków ASCII. Ramka rozkazu składa się z elementów stałych, takich jak nagłówek i koniec ramki oraz części zmiennej, zawierającej adres napędu, typ rozkazu wraz z parametrami oraz sumę kontrolną. Producent napędów udostępnia również biblioteki DLL, które umożliwiają stworzenie aplikacji w języku C++.

W pamięci Flash ROM sterownika zapisane są domyślne wartości parametrów opisujących ruch, dynamikę napędu, metody bazowania oraz inne stałe parametry (np. logika wejść/wyjść). Wszystkie można oczywiście odczytywać oraz edytować poprzez RS-485. Zadawanie pozycji może odbywać się względem ustalonego punktu bazowego (tryb absolutny) za pomocą rozkazów z grupy "ABS" lub względem aktualnej pozycji napędu o określoną wartość (tryb lokalny) za pomocą rozkazów z grupy "INC". W obu tych trybach istnieje możliwość zmiany pozycji zadanej i prędkości, z jaką ma być realizowany najazd, nawet podczas trwania ruchu, czyli w tzw. locie.

Napędy Ezi-SERVO Plus-R mają bardzo interesującą funkcję kontroli momentu silnika. Korzystając z niej, użytkownik musi zdefiniować alternatywne do normalnego trybu pracy parametry ruchu (procentowa wartość momentu znamionowego, pozycja docelowa oraz prędkość obrotowa). Wprowadzenie funkcji kontroli momentu otworzyło przed napędami firmy Fastech zupełnie nowe obszary zastosowań w aplikacjach takich jak: dokręcanie, zakręcanie czy dociskanie z określoną, stałą siłą (np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym). Umożliwia ona również bardzo wygodne bazowanie napędu bez konieczności stosowania dodatkowych czujników.

W trybie sterowania poprzez RS-485 producent umożliwił jednoczesne wydawanie rozkazów całej grupie napędów (maks. 16 osi). Pozwoliło to na realizację interpolacji liniowej poprzez łącze szeregowe. Wysyłając rozkaz do grupy napędów, należy wskazać jego adresatów oraz podać parametry przejazdu dla każdego z nich.

W napędach Ezi-SERVO Plus-R oprócz 3 dedykowanych wejść i 1 wyjścia, do dyspozycji jest 9 programowalnych wejść i 9 wyjść. Dedykowane wejścia przeznaczone są do podłączenia 2 wyłączników krańcowych (Limit+ i Limit-) oraz czujnika pozycji bazowej (Origin), natomiast niewykorzystywane obecnie wyjście zarezerwowano na przyszłość. Pozostałym wejściom i wyjściom można przypisać jedną z funkcji przedstawionych w tabeli.

Widoczna obecnie w przemyśle tendencja do coraz szerszego zastosowania interfejsów sieciowych poskutkowała wprowadzeniem do oferty bramek komunikacyjnych. Na dzień dzisiejszy firma Fastech wspiera następujące standardy: CC-Link, DeviceNet, Profibus oraz EtherCAT.

Marka Ezi-SERVO już na dobre zakorzeniła się w świadomości fachowców z branży. Klienci doceniają wysoką niezawodność, możliwości oraz fakt, że produkt jest nieustannie rozwijany. Krótkie terminy realizacji są dodatkowym i bardzo istotnym atutem.

ELDAR
www.eldar.biz