Weintek CloudHMI - panel w chmurze

| Prezentacje firmowe Artykuły

W każdej dziedzinie naszego życia coraz wyraźniej dostrzegamy spadek konieczności fizycznej obecności człowieka na miejscu wykonywanych czynności. Rośnie liczba osób pracujących zdalnie, co zwiększa potrzebę ciągłego usprawniania procesów komunikacyjnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku dziedzin, w których wymagana jest mobilność i interwencja specjalisty. Ogólnodostępny Internet szerokopasmowy pozwala na łączenie się z urządzeniami nawet na bardzo duże odległości. Telemetria nierozerwalnie związana z automatyką jest dziedziną, w której komunikacja odgrywa ogromną rolę i właściwie warunkuje jej istnienie.

Weintek CloudHMI - panel w chmurze

Panele operatorskie HMI umożliwiają komunikację człowieka z maszyną. Nowoczesne produkty wychodzą jednak daleko poza tę podstawową funkcję. Teraz stanowią one centrum wymiany danych i często powielają zadania systemów SCADA. Panele zamontowane standardowo w maszynie i pozwalające sterować jej pracą do niedawna były idealnym i wystarczającym rozwiązaniem.

Wraz z wyposażeniem ich w funkcję zdalnego dostępu typu VNC czy innych rozwiązań pozwalających na operowanie za pośrednictwem sieci, okazało się, że w wielu przypadkach był to jedyny tryb, w którym panel pracował, a jego ekran nie był wykorzystywany. Te obserwacje doprowadziły do rozdzielenia wizualizacji oraz warstwy sprzętowej, które dotychczas stanowiły całość.

Teraz posiadając dowolne urządzenie z ekranem dotykowym, można zainstalowć oprogramowanie klienckie, pozwalające na wyświetlenie wizualizacji procesu. Nie jest konieczne posiadanie pliku z projektem wizualizacji, ponieważ po wprowadzeniu hasła i adresu serwera plik jest przesyłany do aktualnie używanego urządzenia.

Serwer w tym wypadku to najnowszy produkt firmy Weintek, oznaczony symbolem cMT-SVR. Rozwinięcie tego skrótu brzmi: cloud Machine Terminal Server. Jest to urządzenie sieciowe wyposażone w dwa jednogigabitowe porty ethernetowe oraz szeregowe porty komunikacyjne, służące do łączności ze sterownikami PLC, serwonapędami, falownikami i innymi urządzeniami automatyki.

Dwa porty ethernetowe podwyższają niezawodność i pozwalają na separację sieci przeznaczonej do komunikacji z użytkownikiem oraz sieci przeznaczonej do komunikacji z urządzeniami w obiekcie sterowanym. W przypadku wystąpienia problemu w jednej sieci, druga zachowuje poprawną komunikację. Stworzenie sieci bezprzewodowej nie stanowi problemu przy wykorzystaniu dodatkowych routerów i accesspointów.

CHMURA?

Filozofia chmury jest uniwersalna w każdej dziedzinie i nie ma większego znaczenia fakt, czy jest to sieć informatyczna w biurze, czy system sterowania zakładem przetwórstwa warzyw. Chodzi głównie o wyeliminowanie ograniczeń powstałych z przyzwyczajenia do korzystania z jednej maszyny i jednego zasobu danych, obecnego tylko lokalnie. Ogromnym udogodnieniem jest możliwość otrzymania dostępu do danych w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia. Warunkami są: dostęp do sieci oraz znajomość adresu i hasła. Nasz projekt jest zawsze w chmurze.

KONFIGURACJA

Wystarczy znać adres naszego serwera i hasło. Aby zmienić parametry pracy, należy zalogować się poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Udostępnione są podstawowe opcje, takie jak: ustawienie lokalnego zegara, adresu IP, ale także zdalne pobieranie plików z rejestrowanymi danymi procesowymi czy plików projektu wizualizacji.

PRACA ZDALNA

Jeden tablet (lub inne urządzenie klienckie) może być podłączony jednocześnie do trzech serwerów cMT-SVR, dając operatorowi możliwość szybkiego przestawiania się między ekranami, bez konieczności ponownego łączenia się i podawania haseł. Na liście może być zapisanych więcej urządzeń, z którymi nawiązywane jest połączenie. Użytkownik może w każdej chwili podejrzeć swoją historię połączeń.

Do pojedynczego serwera cMT-SVR mogą być podłączone jednocześnie trzy urządzenia klienckie z działającą wizualizacją, które jednocześnie pobierają aktualne dane. Połączenie nie musi być szybkie - jak w przypadku VNC, ze względu na przesyłanie wyłącznie danych.

KOMFORT

Do osoby odpowiedzialnej za ciągłość procesu, informacja o wystąpieniu alarmu dociera przez SMS, e-mail lub po prostu telefonicznie. Jeżeli użytkownik posiada smartfon - wystarczy kilka sekund, aby poznać treść alarmu i jego przyczynę. Urządzenie mobilne, które zazwyczaj znajduje się pod ręką, pozwala na bezproblemowe sterowanie inteligentnym budynkiem. cMT-SVR potrafi wysyłać wiadomości e-mail, a także SMS za pośrednictwem serwisów email2sms.

MAGAZYNOWANIE DANYCH

cMT-SVR wyposażony został w 256 MB pamięci Flash, co jest wystarczającą ilością dla większości aplikacji. Pamięć może zostać wykorzystana do rejestracji danych procesowych, zapisu nastaw maszyny i trybów jej pracy, a także bieżących obliczeń. Są jednak bardziej wymagające i złożone obiekty, gdzie monitorowana jest znaczna liczba urządzeń, kontrolujących szybko zmieniające się procesy.

Wtedy można wykorzystać kartę pamięci typu SDHC lub pamięć Flash USB jako dodatkowy magazyn danych. Próbkowanie zmiennych wartości może odbywać się cyklicznie w oparciu na ustalonym interwale czasowym lub może być wywoływane tylko na żądanie w określonych sytuacjach. Użytkownik zawsze ma dostęp do informacji o historii przebiegu procesu, logując się przez przeglądarkę internetową lub za pomocą aplikacji klienckiej.

APLIKACJA KLIENCKA

Wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do tworzenia wizualizacji (EasyBuilder Pro) użytkownik otrzymuje aplikację kliencką, przeznaczoną dla systemów Windows. Urządzenia z zainstalowanym systemem Windows 8 w pełni pokażą możliwości dotykowych wyświetlaczy. Matryce wielodotykowe we współczesnych urządzeniach mobilnych dają swobodę poruszania się w zaawansowanych wykresach, umożliwiając powiększanie obiektów gestem w celu obejrzenia szczegółów.

Użytkownicy systemu operacyjnego IOS6 mogą pobrać aplikację z AppStore. Zapowiadana jest także wersja dla bardzo popularnego systemu Android.

Multiprojekt jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy Weintek na terenie Polski. Oferujemy bezpłatne szkolenia dla integratorów oraz pełne wsparcie techniczne. Umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie sprzętu w celu jego przetestowania.

Maciej Sakowicz
Multiprojekt

www.multiprojekt.pl