Przenośne urządzenia kalibracyjne do pracy w strefach zagrożenia wybuchem

| Prezentacje firmowe Artykuły

Nie zawsze można uniknąć powstania atmosfery wybuchowej, przez co należy podjąć odpowiednie środki wykluczające zapłon. Zagrożenie stwarzać mogą tu nawet przenośne urządzenia pomiarowe i kalibracyjne, które w przypadku stosowania w obszarach Ex muszą być odpowiednio skonstruowane i wykonane z materiałów iskrobezpiecznych.

Przenośne urządzenia kalibracyjne do pracy w strefach zagrożenia wybuchem

Z obserwacji wynika, że w większości obiektów przemysłowych występują strefy zagrożenia wybuchem. Wiele materiałów koniecznych do przeprowadzenia procesów produkcyjnych oraz produktów końcowych jest palnych lub zagrażających eksplozją - w szczególności w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz spożywczym. Każda iskra, a także każde przegrzanie może tam prowadzić do wybuchu o katastrofalnych skutkach. Stąd też technologia pomiarów i kalibracji systemów przemysłowych spełnia ważną funkcję zapobiegawczą.

URZĄDZENIA ZGODNE Z PRZEPISAMI W ZAKRESIE ISKROBEZPIECZEŃSTWA

Iskrobezpieczny bezpieczny ręczny kalibrator ciśnieniowy model CPH65I0

Należy pamiętać, aby zabezpieczone przed wybuchem urządzenia poddawane były badaniom wyłącznie przy użyciu iskrobezpiecznych kalibratorów, których kompleksowy mechanizm zabezpieczający oparty jest na specjalistycznych podzespołach elektronicznych. Dopuszczenie urządzeń do eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem potwierdza certyfikat ATEX, który opiera się na dyrektywie 94/9/WE.

Jego otrzymanie gwarantuje, że w kalibratorze nie powstanie żadna iskra, ani nie wytworzy się temperatura zapłonu. Obwody elektryczne w urządzeniach tego rodzaju, np. typu CPH65I0 firmy WIKA, wyposażone są w ograniczniki prądu i napięcia. Ich energia jest limitowana w taki sposób, że nawet w wypadku błędu zagrożenie zapłonem jest wykluczone.

Niezawodność nie jest jednak jedynym kryterium stosowania iskrobezpiecznych kalibratorów, ponieważ dodatkowo gwarantują one ochronę obwodów i możliwie najwyższą precyzję. Jeśli np. przetwornik ciśnienia mają certyfikat ATEX zostanie sprawdzony za pomocą kalibratora, który nie jest iskrobezpieczny, nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia spowodowanego nieograniczonym wyjściem prądu i napięcia.

W przypadku takiego zagrożenia należałoby np. załączyć w kalibratorach, które nie są iskrobezpieczne, odłączniki strefowe. Tego rodzaju urządzenia zabezpieczające wpływają jednak na precyzję przeprowadzanych pomiarów, w takich przypadkach należałoby uwzględnić odstępstwa przy kalibracji. Stąd też wzrasta zapotrzebowanie na przenośne kalibratory przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.

KALIBRATORY DO UŻYTKU W OBSZARZE EX

Iskrobezpieczny kalibrator ciśnieniowy CPH65I0 o precyzji pomiaru wynoszącej 0,025% zakresu i różnego rodzaju funkcjach dodatkowych nadaje się do wielu obszarów zastosowania, również w strefach zagrożenia wybuchem. Ręczny kalibrator jest opcjonalnie wyposażone w jeden lub dwa zintegrowane referencyjne czujniki ciśnienia. Pozwalają one obsługiwać 24 różne zakresy pomiarowe do 700 barów. Urządzenie CPH65I0 odbiera ponadto sygnały wyjściowe przetwornika (0-24 mA) i mierzy za pomocą termometru oporowego temperaturę otoczenia i czynnika roboczego (-40 do +150°C).

Kolejną opcją wyposażenia jest funkcja testowa przełączników ciśnieniowych. Dzięki temu użytkownicy mogą za pomocą tego kalibratora kalibrować różnego rodzaju przyrządy do pomiaru ciśnienia. Obsługa ręcznego kalibratora CPH65I0 jest prosta i opiera się na używaniu trzech przycisków. Na pięciocyfrowym wyświetlaczu z podświetlonym ekranem można równocześnie wyświetlać trzy parametry pomiarowe. Zasilanie bateriami przewiduje eksploatację trwającą przynajmniej 35 godzin roboczych.

WIKA Polska
www.wikapolska.pl