Moduły do komunikacji bezprzewodowej Data Radio Multihop ze zintegrowanymi I/O przeznaczone do bezpośredniej pracy z czujnikami i sondami

| Prezentacje firmowe Komunikacja

Urządzenia komunikacji radiowej serii DX80DR MultiHop mieszczą w jednej kompaktowej obudowie nadajnik/odbiornik transmisji bezprzewodowej, obwody zasilające oraz lokalne I/O. Dzięki temu podłączane do nich czujniki są bezpośrednio skomunikowane z siecią, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych peryferyjnych rejestratorów danych, zasilaczy, sterowników programowalnych (PLC) czy interfejsów człowiek-maszyna (HMI).

Moduły do komunikacji bezprzewodowej Data Radio Multihop ze zintegrowanymi I/O przeznaczone do bezpośredniej pracy z czujnikami i sondami

Stacje radiowe są kompatybilne ze wszystkimi standardowymi sygnałami przemysłowymi. Obsługują również sygnały specjalne z czujników wilgotności, tensometrów, wskaźników jakości wody, liczników przepływu, zaworów nawadniających oraz przetworników temperatury.

Zaawansowane rozwiązania w zakresie komunikacji bezprzewodowej otwierają nowe pola zastosowań dla systemów SureCross w dziedzinie przemysłu naftowego i gazowego, kontroli procesów kompostowania, transportu i przeładunku zbóż, zarządzania zasobami wodnymi, nawadniania pól, zarządzania parkingami, ostrzegania przed powodziami oraz monitorowania budynków.

Fot. 1. Możliwość bezpośredniego podłączenia czujników do modułu DX80DR MultiHop eliminuje konieczność stosowania dodatkowego sprzętu (np. przetworników)

Fot. 2. Dane gromadzone przez specjalne sondy monitorujące złożony proces kompostowania przekazywane są do stacji kontroli przez nowy moduł radiowy MultiHop Data Radio

Nowe moduły wyposażone zostały w dodatkowe funkcje umożliwiające dostęp w czasie rzeczywistym do informacji, które wcześniej można było pobrać z pewnym opóźnieniem. Zależnie od wersji urządzenia możliwe jest podłączenie termopar, wejść i wyjść dwustanowych lub analogowych, zaworów nawadniających zasilanych z baterii czy czujników wilgotności gleby. Standardowo każde urządzenie wyposażone jest również w interfejs RS-485 Modbus RTU. Dostępne są też wykonania obsługujące protokół Ethernet IP/Modbus TCP.

Fot. 3. Systemy nawadniania i kontroli przeciwpowodziowej są monitorowane i zdalnie sterowane za pomocą modułu komunikacji bezprzewodowej MultiHop Data Radio i podłączonych do nich czujników

Fot. 4. Nowy moduł radiowy DX80DR MultiHop w aplikacji magazynowania produktów wrażliwych na zmianę warunków otoczenia przesyła dane na temat temperatury i wilgotności

System MultiHop pracujący w topologii MESH w razie potrzeby automatycznie powiela sygnał w stacjach pośredniczących, co zwiększa możliwości komunikacji bezprzewodowej do zasięgu 20 km lub więcej. Dzięki tej funkcjonalności sygnał może omijać przeszkody terenowe (np. wzgórza czy zabudowania). Moduły mogą być zasilane prądem stałym 10-30 VDC z baterii lub panelu słonecznego. Dwie ostatnie opcje umożliwiają umieszczenie urządzeń w miejscach, gdzie zasilanie jest niedostępne.

Fot. 5. Zastosowanie modułów komunikacji radiowej w oczyszczalniach znacznie ułatwia procesy kontroli i sterowania

Fot. 6. Poziom monitorowany jest za pomocą modułu komunikacji bezprzewodowej DX80DR Multihop i bezpośrednio do niego podłączonego czujnika poziomu

W ofercie komunikacji bezprzewodowej SureCross znajdują się zarówno proste wykonania pracujące w topologii 1:1 (połączenie dwóch punktów), jak również zaawansowane rozwiązania, które mogą pracować w obszarze setek kilometrów kwadratowych i obejmować tysiące punktów. Dlatego odbiorcami tych rozwiązań są zarówno producenci końcowi, jak i klienci indywidualni.

TURCK Sp. z o.o.
www.turck.pl