Przenośne i stacjonarne analizatory jakości energii elektrycznej. Przegląd urządzeń firmy A-Eberle

| Prezentacje firmowe Artykuły

Zmieniające się przepisy, nowe normy oraz stosowanie kolejnych generacji technologii w przemyśle wymuszają na producentach analizatorów jakości energii elektrycznej wdrażanie coraz nowszych rozwiązań, które nadążają za rzeczywistością. Z kolei zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej mocy zainstalowanej w krajowym SEE powoduje problemy, z którymi do tej pory operatorzy SEE się nie spotykali. Pojedyncze turbiny wiatrowe, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne czy generatory gazowe powodują obniżenie rezerwy stabilności przesyłowej sieci dystrybucyjnej związanej bezpośrednio ze zmniejszenia się zdolności tłumienia częstotliwości z zakresu 10 mHz do 50 Hz. Prowadzi to do awarii związanych z koniecznością odłączania całych farm wiatrowych lub pojedynczych źródeł wytwórczych.

Przenośne i stacjonarne analizatory jakości energii elektrycznej. Przegląd urządzeń firmy A-Eberle

Firma A-Eberle przy współpracy z instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi opracowała systemy oraz urządzenia do ciągłego monitorowania omawianych parametrów. W artykule przedstawiamy wyroby, które wykorzystywane są do analizy jakości energii elektrycznej oraz przyrządy do badania zjawisk określanych jako zmiany dynamiczne w sieci elektroenergetycznej.

ANALIZATORY POZWALAJĄ NA PRZEWIDYWANIE AWARII

Do przewidywania i zapobiegania awarii blackout na poziomie sieci przesyłowych stosuje się analizatory CPR-D. Są to zaawansowane technologicznie urządzenia wykorzystujące informacje, które zawarte są w napięciu i w częstotliwościach dotychczas nieanalizowanych. To co obserwujemy w tym zakresie, tzn. od 10 mHz do 50 Hz, daje nam obraz rezerwy stabilności sieci przesyłowej w funkcji czasu.

Z teorii dynamiki nieliniowej, teorii bifurkacji i chaosu deterministycznego można dowieść, że stan sieci można obserwować w sposób ciągły i oceniać go z punktu widzenia jej stabilności. Przy tym wykorzystuje się głównie zakres częstotliwości poniżej 50 Hz, którego ocena daje możliwości obserwacji przebiegów awarii, które wywołują w tym zakresie analizowanej częstotliwości znaczące zmiany. Podstawowe parametry, które są kontrolowane, to:

 • uchwycenie "awarii pełzającej" wg metody "tap/time", które możliwe jest w połączeniu z zewnętrzną informacją o stopniach przełącznika zaczepów,
 • funkcje częstotliwościowe (rejestrowane i oceniane są: wartość skuteczna i gradient częstotliwości sieci),
 • pomiar niskich częstotliwości i porównanie z modelem odniesienia (fingerprint),
 • nadzór dryftu napięcia,
 • nadzór zmian wartości wykładnika Lapunowa,
 • nadzór profilu tłumienia sieci.

Urządzenie CPR-D można zastosować w dowolnym punkcie przesyłowej sieci elektroenergetycznej, a do prewencji i sygnalizacji w systemie SCADA możemy wystawić następujące sygnały:

 • ostrzeżenie o wstępnej awarii sieci,
 • ostrzeżenie o awarii sieci,
 • wyłączenie regulatora przełącznika zaczepów transformatora,
 • aktywacja regulatora po sytuacji alarmowej.

ANALIZA ZMIAN DYNAMICZNYCH W SIECI

Przenośne analizatory, które stosujemy do analizy zmian dynamicznych w sieci dystrybucyjnej, to DA-BOX 2000. Zasada działania zbliżona jest do zasady systemu CPR-D z tą różnicą, że analiza danych odbywa się z reguły na poziomie sieci dystrybucyjnej i kontrolowane są napięcia 110 kV. Podstawowe parametry, które są nadzorowane, to:

 • analiza widmowa z wysoką rozdzielczością częstotliwościową w zakresie od 0,01 Hz do 124,9 Hz (transformata falkowa),
 • równoczesna ocena charakterystyki harmonicznych i porównanie z modelem odniesienia (fingerprint),
 • detekcja specyficznych dla kolapsu modów częstotliwości (analiza fingerprint),
 • niezależna od poziomu analiza widmowa,
 • analiza i ocena dynamiki systemu,
 • określenie współczynników tłumienia sieci,
 • obliczenie online wykładnika Lapunowa,
 • przewidywanie pełzających awarii sieci,
 • funkcje częstotliwościowe (wartość średnia, gradient),
 • funkcje wyłączające regulatora napięcia,
 • funkcje rejestracji zakłóceń,
 • realizowanie zróżnicowanych strategicznie sygnalizacji przez liczne dowolnie parametryzowane wyjścia binarne.

Stacjonarne analizatory JEE stosowane są do kontroli podstawowych parametrów JEE zgodnie z wytycznymi ministra gospodarki. Wszystkie wersje spełniają wymagania, stawiane analizatorom JEE, klasy pomiarowej A i norm 61000-4-30,-15, -7.

PQI-D i PQI-DA to najpopularniejsze analizatory montowane w stacjach GPZ, dużych zakładach przemysłowych oraz do kontroli odnawialnych źródeł wytwórczych - takich jak farmy wiatrowe. Podstawowe parametry to:

 • częstotliwość próbkowania 10,24 kHz dla 4 (8) wejść napięciowych i 4 wejść prądowych,
 • przeciążalność prądowa 20 × In (1 lub 5A) lub 2 × In (1 lub 5 A) przetwornik (24 bit A/C),
 • zapisywanie informacji o zaburzeniach 0,1 ms i 10 ms,
 • automatyczne powiadamianie o zaburzeniach,
 • analiza kierunku zaburzenia - funkcja Transmiter,
 • wyliczanie współczynników,
 • analiza zapadów napięcia, wzrostów napięcia, mocy,
 • jednoczesny pomiar parametrów fazowych i przewodowych,
 • swobodnie programowalne wejścia i wyjścia dwustanowe do kontroli zabezpieczeń i sygnalizacji alarmów,
 • udostępnianie jako przetwornik pomiarowy do 8 wyjść analogowych (2,5/5/10/20 mA) spośród dostępnych 4000 parametrów,
 • zgodność z klasą A według P N-EN 61000-4-30 (Certyfikat Laboratorium PSL),
 • pomiar harmonicznych do 50., interharmoniczne, flicker pls i pst,
 • cykl pomiarowy 20 ms, 200 ms, 3 s, 10 min, 15 min, 2 h,
 • pamięć buforowa danych 48 MB i 1,64 MB,
 • zasilanie 88-264 VAC/DC lub 18-72 DC.

POMIARY W BRANŻY ENERGETYKI WIATROWEJ

PQI-DA smart - stacjonarny analizator do analizy i pomiaru generowanych zakłóceń przez farmy fotowoltaiczne zgodnie z normą 61000-4-7. Podstawowe parametry:

 • kolorowy ekran LCD 1,7" i klawiatura do podstawowej konfiguracji,
 • 1 GB pamięci wewnętrznej,
 • pasmo wejściowe 20 kHz,
 • 4 wejścia napięciowe do 480 V L -N, dokładność < 0,1% i 4 wejścia prądowe 5 A z przeciążalnością do 10 A i 100 A,
 • analiza widmowa 2 kHz...9 kHz (35 pasm częstości, BW=200 Hz) napięć i prądów wg IEC 61000-4-7,
 • harmoniczne napięcia / prądu n = 2...50,
 • próbkowanie 41 kHz,
 • 2 wejścia cyfrowe ogólnego stosowania z 2 poziomami i 2 wyjścia przekaźnikowe dla alarmowania,
 • bezpłatne oprogramowanie W inPQ smart,
 • opcja: analiza danych w bazie przez WinPQ; permanentna komunikacja do 500 urządzeń,
 • komunikacja Modbus RTU, Modbus TCP, IEC60870-5-104 (opcja P1) IEC61850 (opcja P2) zewnętrzny zegar GPS (NMEA +PPS),
 • liczne sposoby wyzwalania rejestratorów,
 • strumieniowanie online napięć i prądów przy próbkowaniu 40,96 kHz,
 • IEC 61000-4-30, klasa A obróbki wyników,
 • rejestracja zdarzeń wg DIN EN 50160; IEC61000-2-2; -2-12;-2-4,
 • buforowanie zasilania do 2 s.

NARZĘDZIA DO PRACY W TERENIE

Przenośne analizatory PQ BOX 100 i PQ BOX 200 przeznaczone są do pracy w terenie i do lokalizacji źródeł zaburzeń generowanych przez odbiorców i dostawcę energii. PQ BOX 100 przeznaczony do weryfikacji parametrów JEE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. oraz do pomiarów związanych z doborem kompensacji mocy biernej. PQ BOX 200 do analizy parametrów JEE oraz do lokalizacji przepięć w sieci nn do 10 kVp-p.

Podstawowe parametry urządzenia PQ BOX 100:

 • wejścia napięciowe AC/DC: 4 × 800 Vp-p,
 • wejścia prądowe 4 × (cęgi) do 6000 A,
 • pamięć: 2 GB Flash, interfejs: USB 2.0,
 • RS232 - synchronizujące wejście DCF / GPS,
 • IEC61000-4-30: klasa A,
 • przetwornik: 24-bitowy A/C, dokładność < 0,05%,
 • synchronizacja: GPS,
 • zasilanie AC/DC: za pomocą przewodów pomiarowych lub zewnętrznych, wewnętrznych UPS w razie awarii zasilania,
 • warunki klimatyczne: praca od -20 do 60°C,
 • przechowywanie: od -30 do 80°C,
 • stopień ochrony: IP65,
 • kategoria instalacyjna: CAT IV
 • wymiary/waga: 220 × 146 × 57 mm/1,7 kg

Parametry PQ BOX 200:

 • wejścia analogowe A C/D C: 24-bitowy przetwornik A/C,
 • 4 wejścia napięciowe AC/D C 870 Vp-p,
 • 5 wejść prądowych wraz z PE; możliwość podłączenia czujnika temperatury,
 • częstotliwość próbkowania 40.96 kHz,
 • FFT DC ... 20 kHz,
 • wejście A UX: 1000 mV, wejście binarne: sygnał wyzwalający,
 • stany nieustalone: próbkowanie 2 M Hz, zakres 10 kV p-p,
 • pamięć: 4 G B do 32 G B S Dcard,
 • interfejs: USB 2.0, TCP / IP, RS232 - synchronizacja czasu GPS,
 • PN-EN 61000-4-30: klasa A (< dokładność 0,1%),
 • UPS: pojemność baterii 6 h pracy,
 • wymiary/waga:
 • 242 × 181 × 50 mm/2,4 kg.

PODSUMOWANIE

Produkowane przez firmę A-Eberle analizatory jakości energii elektrycznej i stanów dynamicznych sieci elektroenergetycznej oraz systemy do przewidywania awarii typu blackout są rozwiązaniami przemyślanymi od strony technologicznej i wychodzącymi naprzeciw aktualnym potrzebom operatorów sieci elektroenergetycznej. Warunki pracy SEE podlegają ustawicznym zmianom - w zależności od harmonogramu pracy odbiorników, w szczególności odbiorników przemysłowych, zmienia się zapotrzebowanie na moc w ciągu doby.

Na wartość mocy zapotrzebowanej wpływają także warunki pogodowe, powoduje to zmiany w rozpływach energii, a przy coraz częstszej obecności generacji rozproszonej problemy z dynamiką sieci a w efekcie końcowym z awariami. Zaprezentowane rozwiązania mają na celu pomóc zarządzać siecią i stanowić wsparcie dla centrów dyspozycji mocy w podejmowaniu odpowiednich działań.

Radosław Wiśniewski
ASTAT

www.astat.com.pl