excom - stacje I/O do strefy Ex

| Prezentacje firmowe Artykuły

excom to nowoczesne stacje I/O przeznaczone do aplikacji procesowych zarówno w strefach Ex, jak i obszarach bezpiecznych

excom - stacje I/O do strefy Ex

Seria excom to jedne z najnowocześniejszych na rynku iskrobezpiecznych stacji rozproszonych I/O opracowane specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań użytkowników w przemyśle procesowym. Oferują funkcje i własności niezwykle istotne w kontrolowaniu procesów ciągłych:

 • montaż bezpośrednio w strefach Ex 1 i 2 z możliwością obsługi sygnałów także ze strefy 0,
 • montaż w strefach non-Ex jako alternatywa dla klasycznych separatorów iskrobezpiecznych,
 • pełny hot swapping, czyli możliwość wymiany wszystkich modułów (łącznie z zasilaczem) w trakcie pracy nie powodując przy tym zatrzymania systemu,
 • hot configuration in run,
 • redundancja zasilania i komunikacji Profibus-DP,
 • transmisja zarówno przewodem miedzianym, jak i światłowodem,
 • łatwa konfiguracja, parametryzacja i diagnostyka dzięki technologii FDT/DTM,
 • HART over Profibus - zachowanie możliwości parametryzacji urządzeń obiektowych poprzez sieć HART.

Fot. 1. Szafka obiektowa z zamontowaną stacją excom

excom to nie tylko zalety funkcjonalne, ale też sporo argumentów związanych z redukcja kosztów na różnych etapach projektu niezależnie od tego czy stacje wykorzystywane są jako rozproszone I/O na obiekcie, czy też jako klasyczne procesowe karty I/O w sterowni:

 • sama koncepcja zdalnych I/O z natury pozwala na oszczędności w okablowaniu i nakładach pracy potrzebnych do jego wykonania,
 • duża gęstość upakowania modułów i kompaktowe wymiary pozwalają na znaczne zmniejszenie liczby potrzebnych szaf,
 • łatwość w projektowaniu i redukcja ilości dokumentacji,
 • Turck oferuje także kompletne systemy czyli szafki obiektowe wraz z zamontowanym już systemem excom i niezbędnym wyposażeniem (listwy, dławiki kablowe, itd.) oraz certyfikatami ATEX na kompletne rozwiązanie co znakomicie skraca proces odbioru.

Z punktu widzenia użytkownika i jego służb utrzymania ruchu niewiele się zmienia:

 • stosuje te same urządzenia obiektowe, których problemy mogą być diagnozowane tradycyjnie (miernikiem, analizując pętlę 4..20 mA),
 • może korzystać z HART-a,
 • może wreszcie wymieniać uszkodzone moduły jak tradycyjne separatory bez zatrzymywania instalacji.

Zachowując tę samą funkcjonalność co tradycyjne systemy oparte na separatorach Ex, stacje I/O oferują dużo więcej m.in.: zaawansowana diagnostykę czy oszczędność miejsca w sterowni.

Stacje I/O do stref zagrożenia wybuchem znajdują zastosowanie w wielu średnich i dużych aplikacjach w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spirytusowym czy energetycznym. Są idealnym połączeniem tradycji i nowoczesności.

TURCK Sp. z o.o.
www.turck.pl