Pozytywne wibracje pomiędzy rynkowymi liderami

| Prezentacje firmowe Artykuły

Czujniki drgań monitorują wielkość drgań występujących w wirówkach dekantacyjnych, chroniąc te ostatnie przed uszkodzeniami. Pozytywne wibracje panują również pomiędzy liderami dwóch branż - firmą Alfa Laval, producentem maszyn, oraz ifm - dostawcą czujników.

Pozytywne wibracje pomiędzy rynkowymi liderami

Alfa Laval to szwedzka firma zajmująca się produkcją maszyn oraz tworzeniem instalacji w dziedzinie oddzielania, wymiany ciepła i sterowania przepływami. Dekantery Alfa Laval przeznaczone są do odwadniania i zagęszczania osadów w zakładach przemysłowych oraz w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

SEPARACJA CZĄSTEK STAŁYCH

Wirówki dekantacyjne, w skrócie dekantery, wykorzystywane są do oddzielania cząstek stałych od cieczy. Rozdział następuje w poziomym bębnie z przenośnikiem ślimakowym. Medium doprowadzane jest do bębna przez nieruchomą rurę wlotową, gdzie jest przyspieszane przez wirnik wlotowy. Siła odśrodkowa powoduje sedymentację cząstek stałych na wewnętrznej powierzchni bębna. Ślimak obraca się w tym samym kierunku, co bęben wirówki, lecz z inną prędkością obrotową, co powoduje przesuwanie osadu w kierunku części stożkowej bębna. Natomiast klarowny odciek opuszcza bęben, wypływając swobodnie przez otwory wylotowe filtratu, wyposażone w regulowane przegrody.

Fot. 1. Czujnik drgań VKV przykręcony do obudowy wirówki dekantacyjnej

Rys. 1. Budowa wirówki dekantacyjnej

Dekantery najczęściej znajdują zastosowanie w komunalnych oczyszczalniach ścieków, gdzie służą do rozdzielania ścieków na cząstki stałe i odciek. Ponadto stosowane są często w przemyśle spożywczym przy produkcji soków, przetwórstwie owoców i warzyw, produkcji sera oraz w browarach.

Niezależnie od wielkości, wirówki mają jedną wspólną cechę: w wyniku wysokiej prędkości obrotowej nawet najmniejsze nierówności w rozkładzie masy prowadzą do dużych niewyważeń, które działają na łożyska i napęd. W najgorszym przypadku może to spowodować nagłą awarię maszyny jak również inne poważne następstwa.

OCHRONA MASZYNY

Nawet gdy elementy konstrukcyjne wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne oraz wilgotność, to naturalne zużycie ma wpływ na materiał a zwłaszcza na łożyska oraz przekładnię. Maszyny pracują często bez przerwy, 24 godziny na dobę. Regularne przeglądy są konieczne, aby zapobiec nagłym awariom.

Działanie Alfa Laval polega na dodatkowej ochronie - system monitorowania wykrywa zmiany poziomu drgań we wczesnej fazie, umożliwiając tym samym uniknięcie poważnych uszkodzeń maszyny poprzez planowanie napraw. Szwedzka firma postawiła na rozwój własnego systemu diagnostyki maszyn. Celem wdrożenia kompleksowych innowacji zespół konstruktorów kierowany przez Petera Blomberga, kierownika głównego działu automatyki w Alfa Laval, zdecydował się na współpracę z firmą ifm electronic. Ta ostatnia, oprócz wielu rodzajów czujników do zastosowań przemysłowych, oferuje również systemy monitorowania drganiowego.

Fot. 2. Typowa wirówka dekantacyjna z dwoma napędami do bębna oraz przenośnika ślimakowego

Fot. 3. Czujnik drgań VK przykręcony jest bezpośrednio na obudowie dekantera

Kompaktowe czujniki drgań VK firmy ifm są doskonałym rozwiązaniem dla wirówek dekantacyjnych Alfa Laval. Są one przykręcane bezpośrednio do obudowy maszyny, punkt przełączania ustawiany jest za pomocą pierścienia nastawczego. Gdy poziom drgań przekracza dopuszczalną wartość, do sterownika przesyłany jest sygnał przez wyjście przełączające. Poprzez wyjście analogowe czujniki te również podają wartość drgań do sterownika. Umożliwia to ciągłe monitorowanie jak również wczesną detekcję nieprawidłowości.

"Zanim Alfa Laval zastosuje nowe rozwiązanie, przeprowadzane są długotrwałe testy, tak aby zachowana została wysoka jakość. Czujniki drgań ifm okazały się znakomitym wyborem" - mówi Peter Blomberg. Czujniki drgań zostały zintegrowane z systemem sterowania 2Touch firmy Alfa Laval, który przetwarza również sygnały prędkości obrotowej, temperatury oraz przepływu. Uwzględnienie wielu wielkości pomiarowych umożliwia predykcyjną diagnostykę maszyny. Korzyści dla użytkownika to możliwość planowania napraw i remontów oraz zapobiegania nagłym awariom.

DIAGNOSTYKA DRGANIOWA

Czujniki drgań VK mierzą w sposób ciągły ogólny poziom drgań maszyny zgodnie z normą ISO 10816. Ściśle rzecz ujmując, mierzą wartość skuteczną prędkości drgań Vrms na niewirującej powierzchni maszyny. W przypadku przekroczenia zadanej wartości granicznej wyjście przełączające czujnika zmienia stan na przeciwny. Ponadto mierzona wartość w postaci sygnału prądowego (4...20 mA) dostarczana jest do systemu sterowania.

Fot. 4. ifm jest dostawcą kompleksowym: czujniki indukcyjne mierzą prędkość obrotową bębna, zaś czujniki rezystancyjne Pt100 mierzą temperaturę dekantera

Fot. 5. Dopuszczalną wartość drgań oraz czas opóźnienia przełączania można łatwo ustawić na pierścieniach nastawczych

Dwa pierścienie pozwalają na łatwe i szybkie ustawienie punktu przełączania oraz czasu opóźnienia. Osłona z dwoma otworami na plombę dostępna jako akcesorium chroni przed samowolną zmianą ustawień. Monitorowanie ogólnego stanu maszyny jest zgodne z normą ISO 10816.

OWOCNA WSPÓŁPRACA

Peter Blomberg mówi o współpracy z ifm: "Firma ifm oferuje urządzenia wysokiej jakości - cenię sobie współpracę z nimi jako z przedsiębiorstwem średniej wielkości. Jeśli pytam o coś, zawsze dostaję rozwiązanie. Przykładem są urządzenia do pomiaru temperatury przystosowane do naszych wymagań". Ogólnie rzecz ujmując - pozytywne wibracje na całej linii.

ifm electronic
www.ifm.com