Laserowy pomiar odległości

| Prezentacje firmowe Artykuły

AR200 to seria czujników triangulacyjnych z diodą laserową. Przeznaczone są do pomiarów odległości od 25 do 130 mm. Mają funkcję eliminacji wpływu tła. Konfiguracja czujnika odbywa się poprzez port szeregowy lub za pomocą przycisków na obudowie czujnika.

Laserowy pomiar odległości

ZASADA DZIAŁANIA

W czujnikach serii AR200 wykorzystywana jest metoda triangulacji (od "triangle" - trójkąt). Wiązka laserowa emitowana z czujnika tworzy na powierzchni badanego obiektu widzialną plamkę. Następnie światło odbija się i wraca do soczewki zbiorczej, zwanej również obiektywem. Soczewka jest usytuowana w pobliżu emitera laserowego.

Obiektyw skupia odbite światło, które następnie trafia na liniową matrycę CMOS. Pozycja plamki na matrycy CMOS determinowana jest przez odległość od obiektu. W celu uzyskania jak najlepszej dokładności pomiaru moc lasera i czas naświetlania są dobierane automatycznie w zależności od warunków, w jakich przeprowadzany jest pomiar. Wyjściowa informacja o odległości czujnika od obiektu podawana jest w postaci sygnału analogowego lub poprzez port szeregowy.

PARAMETRY

Czujniki serii AR200 przeznaczone są do pomiaru odległości od 25 do 130 mm (tabela). Pracują z częstotliwość próbkowania 0,2-1250 Hz. Rozdzielczość wynosi 0,03% zakresu pomiarowego, natomiast liniowość ±0,2% zakresu pomiarowego. Zastosowana dioda laserowa emituje widzialne światło czerwone o długości fali 650 nm o maksymalnej mocy 1 mW, co klasyfikuje ją jako laser klasy II (na obudowie umieszczono odpowiednie ostrzeżenie). Czujniki zasilane są napięciem 12-30 VDC, pobór prądu wynosi nie więcej niż 150 mA. Zaprojektowane zostały do pracy w temperaturze 0-60°C. Urządzenia zamknięto w aluminiowej, pyłoszczelnej obudowie o stopniu ochrony IP65.

Wszystkie parametry konfigurowalne zapisywane są w pamięci nieulotnej (np. wł./wył. eliminacji tła, czas próbkowania, typ wyjścia, wartości progowe, itp.). Czujniki dostarczane są z domyślną konfiguracją fabryczną, którą można przywrócić w każdej chwili za pomocą komendy Reset Configuration lub przytrzymując przycisk Function na obudowie czujnika podczas włączania.

WYJŚCIE ANALOGOWE

W takiej konfiguracji informacja o odległości przekazywana jest w postaci sygnału napięciowego 0-10 V lub prądowego 4-20 mA. Domyślnie wyjścia analogowe są aktualizowane 5 razy na sekundę (istnieje możliwość zmiany tego parametru). Wartości na wyjściu analogowym zmieniają się liniowo w całym zakresie pomiarowym.

Wartość początkową wyjścia analogowego (0 V w przypadku wyjścia napięciowego oraz 4 mA w przypadku wyjścia prądowego) możemy ustawić w innym miejscu zakresu pomiarowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że minimalna szerokość zakresu pomiarowego wynosi 5% jego wartości nominalnej.

Istnieje możliwość skonfigurowania obu wyjść (prądowego i napięciowego) jako pomocnicze wyłączniki progowe (NPN lub PNP).

PORT SZEREGOWY

Czujniki AR200 wyposażono w port szeregowy RS232. Służy on do parametryzacji oraz do przesyłania danych o odległości od badanego obiektu w milimetrach lub calach. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 115200 bodów (pełny dupleks). Informacja o pozycji może być przekazywana w kodzie ASCII lub binarnym.

Fabrycznie czujnik jest ustawiony w tryb wysyłania informacji pięć razy na sekundę z prędkością transmisji 9600 bodów, jednak wartości te można oczywiście zmienić. W trybie transmisji szeregowej odpowiednio skonfigurowane wyjścia analogowe mogą służyć jako pomocnicze wyłączniki progowe.

POTWIERDZONA JAKOŚĆ

Każdy czujnik laserowy dostarczany jest wraz z certyfikatem kalibracji potwierdzającym jego parametry i wysoką jakość. Certyfikat jest dokumentem indywidualnym, zawierającym typ i numer seryjny badanego czujnika.

Tomasz Haliniak
P.P.U.H. Eldar

www.eldar.biz