Systemy bezpieczeństwa w przemyśle

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wymagania odnośnie do bezpieczeństwa maszynowego stale rosną. Nowe przepisy prawne - takie jak europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/EC, wymagają nowego podejścia przy tworzeniu nowych aplikacji. W każdym przypadku kiedy są budowane maszyny lub też wprowadzane znaczące zmiany w istniejących już maszynach, należy wziąć pod uwagę aktualnie obowiązujące normy.

Systemy bezpieczeństwa w przemyśle

Najnowsze przepisy bezpieczeństwa obejmują wiele aspektów w maszynie - układy elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne czy pneumatyczne. Ważne jest zrozumienie, jak osiągnąć bezpieczeństwo maszyn, które jest zgodne ze standardami.

W haśle Safety on Board został zebrany szeroki zakres usług, opierający się na wieloletnim doświadczeniu, z których można skorzystać, stosując elementy bezpieczeństwa Bosch Rexroth.

CZYM JEST SAFETY ON BOARD?

Fot. 1. Sterownik bezpieczeństwa - SafeLogic Compact

Safety on Board firmy Bosch Rexroth umożliwia idealne połączenie elementów sprzętowych, oprogramowania i wydajności obsługi. Korzyści te występują przy budowie nowych maszyn, jak i minimalizują koszty modyfikacji istniejących instalacji. Możemy również uzyskać większą wygodę, wydajność i elastyczność w pracy. Wymaga to wiedzy, jak połączyć ze sobą różne systemy kontroli i zrozumienia wymagań danej aplikacji.

Ochrona ludzi i maszyn zgodna z normami nie może jednak stanąć na drodze do zwiększenia wydajności. Za pomocą odpowiednich środków można osiągnąć lepszą wydajność i ergonomię, mniej przestojów i większą elastyczność. W ten sposób można zyskać na czasie i zredukować koszty opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań. Ponadto, całkowite koszty prac rozwojowych mogą być zredukowane, podczas gdy poziom bezpieczeństwa pozostaje bez zmian.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ?

Fot. 2. Sterownik z modułem Safety kat. 4 PL e (ISO 13849), SIL 3 (IEC 62061)

Korzyści płynące z wykorzystania Safety on Board ukazują się już na etapie planowania systemu. Funkcja bezpieczeństwa została wprowadzona do wnętrza systemów napędów i sterowania. Dzięki symulacji (np. w oprogramowaniu SafeLogic Designer) można skrócić czas weryfikacji danej aplikacji i szybciej uruchomić projektowaną maszynę. Dzięki wysokiej niezawodności komponentów firmy Bosch Rexroth maszyna jest bezpieczna w swoim całym cyklu pracy.

Safety on Board zwiększa wydajność maszyny. Nie trzeba wyłączać całego systemu w przypadku awarii np. podczas wymiany narzędzia. Wszystko, co trzeba zrobić, to w odpowiednim obszarze pracy uruchomić stan bezpieczny. Również w ten sposób można szybko zdiagnozować występujące usterki i usunąć je natychmiast.

Łatwość uruchomienia jest ważnym czynnikiem w konstrukcji złożonych maszyn. Dlatego inteligentne moduły oprogramowania upraszczają parametryzację. Swobodny wybór magistrali komunikacyjnych gwarantuje również doskonałą komunikację pomiędzy nowymi elementami, a już istniejącymi.

Fot. 3. Sterownik bezpieczeństwa - SafeLogic Compact

W bieżącej eksploatacji Safety on Board zapobiega niespodziewanym uruchomieniom, a tym samym niebezpiecznym ruchom. Czas reakcji jest bardzo szybki; jeśli wartości graniczne, takie jak np. bezpieczna prędkość zostaną przekroczone, urządzenie zareaguje w czasie 2 ms.

Dzięki integracji sterowników bezpieczeństwa (np. SafeLogic Compact) z maszyną wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby uniknąć nieoczekiwanych ruchów maszyny. Pracownik może pracować bezpiecznie, podczas gdy drzwi bezpieczeństwa są otwarte, bez konieczności wyłączania urządzenia. To rozwiązanie odpowiada ścisłym europejskim dyrektywom maszynowym, jak również innym standardom międzynarodowym. Ponadto, kompaktowy i ekonomiczny system zmniejsza nakłady finansowe na bezpieczeństwo.

Dlaczego warto skorzystać z Safety on Board firmy Bosch Rexroth

 • Doświadczenie w łączeniu technologii - funkcjonalne bezpieczeństwo dla technologii napędów i sterowania na wszystkich poziomach automatyki
 • Produkty zgodne z normami - certyfikowane systemy sterowania, podzespoły, układy
 • Ekonomiczne rozwiązania systemowe - krótsze czasy przestojów i wyższa wydajność maszyny
 • Łatwa implementacja - wydajne i zintegrowane rozwiązania dla złożonych wymogów bezpieczeństwa (np. hydraulicznych bloków prasowych, skalowanych kontroli bezpieczeństwa i napędów elektrycznych ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa)
 • Kompleksowa obsługa - ocena ryzyka, koncepcje bezpieczeństwa, projektowanie oprogramowania i sprzętu, uruchomienie, ocena
 • Szkolenie praktyczne - online i w siedzibie firmy

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Rys. 1. Safety on Board firmy Bosch Rexroth - kompleksowe rozwiązanie

Bezpieczeństwo jest ważne przy użytkowaniu wszystkich maszyn i urządzeń. Systemy firmy Bosch Rexroth doskonale pomagają przy modernizacji istniejących maszyn. Zastosowanie nowych technologii bezpieczeństwa pozwala przedłużyć czas eksploatacji urządzenia.

Korzyści możliwe do uzyskania przy stosowaniu koncepcji Safety on Board:

 • bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny,
 • spełnione normy i przepisy prawa,
 • zwiększona wydajność, ergonomia i elastyczność,
 • skrócenie czasu projektowania,
 • otwarty dostęp do rynków światowych,
 • zredukowany całkowity koszt aplikacji.

Firma Bosch Rexroth wiele lat analizowała procesy pracy w różnych aplikacjach. Specjalnie opracowane rozwiązania Safety on Board pozwalają osiągnąć doskonałą harmonię między człowiekiem a maszyną oraz spełnić wszystkie normy i przepisy prawne.

Bosch Rexroth
www.boschrexroth.pl