Wyzwanie: maksymalna niezawodność przy minimalnych kosztach

| Prezentacje firmowe Artykuły

Coraz częściej służbom utrzymania ruchu brakuje zasobów potrzebnych do skutecznej i efektywnej opieki nad silnikami

Wyzwanie: maksymalna niezawodność przy minimalnych kosztach

Presja na wydajność, redukcja zatrudnienia i niższe budżety na utrzymanie ruchu doprowadziły do podejścia reaktywnego - działań, które wykonuje się doraźnie po wystąpieniu usterki w silniku.

Minimalny czas przestojów i optymalne wykorzystanie personelu i zasobów są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces w przemyśle. Efektywne napędy elektryczne, a w szczególności silniki elektryczne stanowią podstawę dla zwiększenia wydajności, elastyczności i wydajności.

Dzięki znakomitej znajomości technologii, specyfiki poszczególnych branż oraz wiedzy o produktach, eksperci STERNET sp. z o.o gwarantują wzrost poziomu konkurencyjności. Współpracujemy z klientami w celu stworzenia systematycznego podejścia do optymalnego zarządzania pracą silników oraz utrzymania maksymalnej wydajności produkcyjnej.

STAWIANE WYMAGANIA

Maksymalna niezawodność:

 • wyższa niezawodność silników,
 • maksymalny stopień używalności silnika,
 • minimalny czas przestoju.

Zwrot poniesionych wydatków:

 • optymalne wykorzystanie zasobów,
 • bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych środków,
 • wyższa jakość napraw.

Mniejsze potrzeby inwestycyjne:

 • zoptymalizowanie zaopatrzenia w silniki,
 • dłuższa żywotność silnika,
 • wyższa wydajność.

Podejście systemowe: program zarządzania silnikami jest dedykowany dla profesjonalistów utrzymania ruchu, odpowiedzialnych za bezawaryjną pracę napędów, chcących kontrolować pracę silników, opracować szczegółowy plan poprawy niezawodności i wdrożyć go tak, by osiągnąć zamierzone cele.

FAZA ANALIZY

W pierwszym etapie, przeprowadzamy inwentaryzację posiadanych przez klienta napędów. Identyfikujemy silniki (łącznie z numerem seryjnym, rokiem produkcji i rysunkiem technicznym). Kolejnym krokiem są oględziny silnika i diagnostyka. Jest to kluczowy etap programu, ponieważ dostarcza wyczerpujący informacji o stanie technicznym silnika i stanowi punkt wyjścia do dalszych działań. Analizie poddajemy zarówno elektryczne jak i mechaniczne elementy silnika.

Elektryka (zasilanie i obwody): pełna kontrola sprawności obwodów elektrycznych silnika i obwodów wyposażenia dodatkowego, w tym:

 • pomiary rezystancji uzwojeń i stanu izolacji,
 • pomiar prądów jałowych i pod obciążeniem,
 • kontrola czujników zabudowanych w silniku.

Mechanika:

 • sprawdzenie stanu łożysk i gniazd łożyskowych, pomiary zużycia,
 • pomiary osiowości wału i poziomu drgań,
 • pomiary luzów osiowych i promieniowych,
 • pomiary temperatury korpusu,
 • doraźne pomiary drgań,
 • okresowy nadzór wibrodiagnostyczny silników,
 • kontrola stanu okładzin hamulców, kontrola prawidłowości montażu pozostałego wyposażenia dodatkowego silnika.

FAZA WNIOSKÓW

Na podstawie analizy pracy napędu, zostają opracowane i przekazane użytkownikowi konkretne zalecenia eksploatacyjne dotyczące obsługi serwisowej, zapewniające bezawaryjną pracę silnika. STERNET sp. z o.o. oferuje również szerokie spektrum innych usług, w tym przeglądy okresowe i serwis przekładni i motoreduktorów, wymianę uszczelnień, serwis olejowy, naprawę lub wymianę sprzęgieł, diagnostykę i modernizacje kompletnych układów napędowych.

Korzyści to optymalna wydajność w całym okresie eksploatacji. Jako producent i dystrybutor elektrotechnicznych zespołów napędowych, oraz dostawca usług serwisowych u klienta, naszym celem jest zapewnienie najlepszej możliwej obsługi serwisowej silników przez cały okres ich eksploatacji. Zapewniamy:

 • profesjonalny serwis przez cały okres eksploatacji silnika,
 • długoterminowe usługi najwyższej jakości, w tym dostawy i remonty silników,
 • zmniejszenie odpowiedzialności użytkownika: Jako klient STERNET sp. z o.o., możesz skoncentrować się na swojej podstawowej działalności,
 • bardziej efektywne inwestowanie w dziedzinie usług i niższe koszty dla własnej infrastruktury usługowej dzięki wykorzystaniu doświadczenia i zasobów firmy STERNET.

Zapraszamy do współpracy!

STERNET sp. z o.o.
www.sternet.pl