ABC bezpiecznych napędów - profesjonalny serwis silników i motoreduktorów

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

STERNET sp. z o.o. od lat produkuje i serwisuje motoreduktory. Poza standardowymi napędami zapewniamy wsparcie również dla bardzo nietypowych aplikacji. Posiadamy obszerny magazyn części montażowych do standardowych motoreduktorów Siemens z serii Flender, Simogear, Motox w różnych wykonaniach do wielkości odpowiadających momentowi wyjściowemu do 30 kNm. Szybki dostęp do tak szerokiego asortymentu części oraz nasze duże doświadczenie w produkcji i serwisie reduktorów stanowi silne wsparcie dla wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego i szybkiego serwisu.

ABC bezpiecznych napędów - profesjonalny serwis silników i motoreduktorów

Serwisu reduktorów nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od praktyki eksploatacyjnej. Każdy układ napędowy, nawet ten o budowie kompaktowej, składa się z pojedynczych, jednakowo ważnych elementów. Jakość oraz żywotność każdego z nich wpływa na całość zespołu.

DOBRE PRAKTYKI EKSPLOATACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

Zespół napędowy motoreduktora zbudowany jest z silnika, ewentualnie sprzęgła oraz przekładni. Podstawą długiej i bezawaryjnej pracy napędu jest przede wszystkim jego odpowiedni dobór. Dzięki naszemu doświadczeniu już na etapie projektu uwzględniamy wszystkie aspekty pracy przekładni, warunki otoczenia itp. po to, aby w przyszłości użytkownik uniknął awaryjnych problemów serwisowych. Pomimo tego należy pamiętać, aby podczas eksploatacji ściśle przestrzegać reżimu inspekcji zalecanych przez producenta.

Do najczęstszych awarii trójfazowych silników indukcyjnych dochodzi na skutek błędów w podłączeniu i w zabezpieczeniu zasilania silnika. Aby uniknąć błędnego połączenia silnika do źródła napięcia, należy sprawdzić zgodność parametrów sieci z danymi na tabliczce oraz ustalić schemat uzwojeń silnika (w gwiazdę lub w trójkąt) tak, aby był właściwy dla konfiguracji sieci zasilającej. Silnik powinien mieć odpowiednio dobrane, zaprojektowane zabezpieczenie zasilania elektrycznego (przed przeciążeniem, przegrzaniem, zanikiem fazy, nadmiernym napięciem lub zanikiem zasilania, itp.).

PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY:

 • Rezystancja izolacji ma odpowiednią wartość;
 • Wirnik obraca się swobodnie bez tarcia;
 • Silnik jest poprawnie zmontowany i ustawiony (wyosiowany);
 • Usytuowanie pozwala na właściwe chłodzenie silnika, a przepływ powietrza chłodzącego nie jest utrudniony;
 • Wszystkie połączenia elektryczne, śruby montażowe i elementy połączeniowe są odpowiednio dopasowane i dokręcone właściwym momentem;
 • Wszystkie przewody ochronne i zasilające są poprawnie zainstalowane. Dławiki kablowe właściwie zabezpieczają wnętrze silnika przed zapyleniem lub zalaniem;
 • Wszystkie ewentualnie zabudowane, dodatkowe elementy silnika (np. hamulec, enkoder, wentylator zewnętrzny) są w stanie umożliwiającym pracę - czyli są poprawnie zamontowane oraz zasilone;
 • Silnik ma właściwe zabezpieczenie elektryczne zasilania - zarówno zabezpieczenie przeciążeniowe jak i zabezpieczenie termiczne.

W aplikacjach silników standardowych, z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości, nie wolno przekraczać prędkości nmax podanej w dokumentacji technicznej danego typu silnika, należy pamiętać również o zachowaniu odpowiednich długości kabli zasilających.

W OKRESIE EKSPLOATACJI NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ:

 • Temperaturę węzłów łożyskowych, odgłos pracy, równomierność szumu;
 • Temperaturę powierzchni silnika (dopuszczalna temperatura i przyrosty temperatury zależne są od klasy temperaturowej silnika, maksymalna dopuszczalna temperatura podana jest na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej silnika);
 • Drożność otworów wentylacyjnych przewietrznika, czystość ożebrowania, odwadnianie. W przypadku znacznego zapylenia należy często i starannie czyścić kanały powietrzne. Istniejące otwory odwadniające należy okresowo otwierać;
 • Mocowanie styków w skrzynce zaciskowe, prawidłowość pomiaru czujników temperatury zabudowanych w uzwojeniach;
 • Prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczeń zasilania silnika;
 • Ustawienie silnika, poprawność osiowania, ewentualnie naciąg pasów;
 • Stopień zużycia okładzin hamulca, jeśli silnik jest w niego wyposażony, poprawność mocowania enkodera, prawidłowość funkcjonowania dodatkowego przewietrznika;
 • Sprawdzić szczelność dławików wyprowadzenia przewodów zasilających silnika.

CZYNNOŚCI SERWISOWE W OKRESIE EKSPLOATACJI SILNIKA:

 • W silnikach wyposażonych w urządzenia smarujące wykonywać dosmarowanie zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce silnika (dokładnie według częstości i ilości podanych na tabliczce!). Smarowanie najlepiej wykonywać przy pracującym silniku. W silnikach bez urządzenia smarującego należy okresowo wymieniać łożyska lub smar w łożyskach wg katalogowych zaleceń producenta (najpóźniej po 3 latach pracy);
 • Wraz z wymianą łożysk wymieniać uszczelnienia wału silnika, uszczelnienia skrzynki zaciskowej i uszczelnienia dławików.

Specjalistyczny serwis to pewność i bezpieczeństwo eksploatacji

W zakresie diagnostyki motoreduktorów oferujemy:

 • pełną kontrolę sprawności obwodów elektrycznych silnika i obwodów wyposażenia dodatkowego,
 • pomiary rezystancji uzwojeń i stanu izolacji,
 • pomiar prądów jałowych i pod obciążeniem,
 • kontrolę czujników zabudowanych w silniku,
 • sprawdzenie czujników pomiaru poziomu oleju,
 • sprawdzanie układu smarowania i chłodzenia, kontrolę wycieków,
 • sprawdzenie stanu łożysk,
 • pomiary osiowości wału i poziomu drgań,
 • pomiary luzów osiowych i promieniowych,
 • pomiary temperatury korpusu,
 • doraźne pomiary drgań oraz długoterminowy, okresowy nadzór wibrodiagnostyczny motoreduktorów,
 • kontrolę stanu okładzin hamulców, kontrolę prawidłowości montażu pozostałego wyposażenia dodatkowego silnika i reduktora,
 • sprawdzenie szczelności uszczelnienia pomiędzy przekładnią a silnikiem,
 • kontrola zużycia elementów wewnętrznych przekładni, zużycia kół zębatych, wałków uzębionych itp.,
 • kontrolę szczelności obiegów chłodzenia oraz obiegów smarowania przekładni.

Zapewniamy remonty motoreduktorów:

 • serwis olejowy, wymianę oleju u klienta i w warsztacie firmy,
 • wymianę elementów przekładni, łożysk, kół zębatych, wałków, uszczelnień,
 • regenerację wałów,
 • naprawy lub wymianę silników,
 • owiercanie i montaż sprzęgieł,
 • naprawę oraz czyszczenie obiegów smarowania i chłodzenia,
 • renowację powłoki malarskiej.

Po wykonaniu serwisu uzyskujesz 12-miesięczną gwarantowaną pewność bezawaryjnej pracy motoreduktora. Raport serwisowy, oprócz standardowego opisu uszkodzeń oraz wykonanych czynności, zawiera zalecenia eksploatacyjne, których stosowanie zapewnia użytkownikom długą i bezawaryjną pracę napędu.

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE W ODNIESIENIU DO PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ:

 • Kontrola temperatury obudowy podczas pracy;
 • Kontrola i ewentualne uzupełnienie poziomu oleju;
 • Przestrzeganie okresowych wymian oleju oraz wymiany uszczelniających elementów gumowych wałków/tulei oraz uszczelek obudowy;
 • Kontrola trwałości osadzenia śrub mocujących motoreduktor i elementów nasadzanych, kontrola momentów dokręcenia śrub.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASAD WYMIANY OLEJU

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych w instrukcji okresów wymiany olejów, smarów oraz uszczelniaczy. Należy koniecznie zwrócić uwagę na podany w instrukcji wykres oraz informacje dodatkowe, które skracają wykresy wymiany środków smarowych ze względu na temperaturę i warunki pracy motoreduktora.

Olej wymieniać tylko na typ dokładnie zgodny z typem oleju podanym na tabliczce znamionowej. Nie wolno mieszać ze sobą olejów przekładniowych różnych gatunków (czyli olejów skomponowanych na różnych bazach olejowych oraz olejów o różnych lepkościach).

Nawet niewielkie domieszki nieprawidłowego oleju, które pozostają podczas wymiany oleju na skutek niewypłukanej powierzchni wewnętrznej przekładni mogą doprowadzić do zmętnień, powstawania szkodliwych osadów, powstawania piany, niewłaściwej lepkości oleju podczas pracy.

W konsekwencji źle dobrany lub zabrudzony domieszkami olej powoduje obniżenie ochrony przed korozją i szybkie zużycie wszystkich elementów przekładni.

Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewni długotrwałą i bezawaryjną pracę przekładni.

STERNET sp. z o.o.
www.sternet.pl