Zdalny serwis Ubiquity dostępny z komputerów ASEM

| Prezentacje firmowe Artykuły

Technologia zdalnego dostępu serwisowego Ubiquity firmy ASEM została udostępniona w wybranych rodzinach komputerów przemysłowych producenta - komputery panelowe i w wykonaniach Box PC mają wbudowaną licencję Ubiquity Basic Runtime. Licencja ta pozwala na bezpieczny, zdalny dostęp w trybie serwisowym do urządzeń i instalacji automatyki.

Zdalny serwis Ubiquity dostępny z komputerów ASEM

Rys. 1. Schemat działania platformy Ubiquity

Licencja Ubiquity Basic Runtime jest gotowa do użycia, ale aby rozpocząć korzystanie z funkcjonalności zdalnego dostępu należy wykonać dwa proste kroki. Konieczna jest instalacja aplikacji Ubiquity Control Center na dowolnym komputerze z systemem Windows (aplikacja dostępna bezpłatnie do pobrania ze strony producenta).

Autoryzacja połączenia pomiędzy urządzeniem lokalnym i zdalnym następuje poprzez Internet, z wykorzystaniem serwera Ubiquity. Aby uzyskać komunikację z serwerem, konieczne jest założenie na nim domeny (konta), do której przypisywane będą urządzenia z możliwością zdalnego dostępu oraz użytkownicy systemu.

Reasumując, w skład środowiska Ubiquity wchodzą następujące elementy:

  • Ubiquity Runtime to aplikacja instalowana na urządzeniu zdalnym (np. komputerze ASEM), z którym będzie nawiązywana komunikacja;
  • Ubiquity Control Center jest aplikacją instalowaną na komputerze serwisowym, która umożliwia konfigurację połączenia z urządzeniami zdalnymi. Komputer z Ubiquity Control Center pełni funkcję stacji nadzorczej;
  • Domena na serwerze Ubiquity - konto na serwerze, które odpowiada za autoryzację połączenia pomiędzy komputerem z aplikacją Ubiquity Control Center i komputerem zdalnym.

Ubiquity używa połączenia internetowego, tworząc sieć VPN pomiędzy komputerem serwisowym (który pełni funkcję stacji nadzorczej Ubiquity Control Center) a zdalnym urządzeniem (z aplikacją Ubiquity Runtime). Stacja nadzorcza uzyskuje dostęp do takich funkcji jak: zdalny pulpit, czat, wymiana plików, zdalne programowanie i serwisowanie urządzeń oraz aktualizacja aplikacji.

Korzystanie z funkcjonalności zdalnego serwisu nie wiąże się z opłatami za przesyłane dane i urządzenia podpięte do systemu. Ubiquity umożliwia bezpieczny, zdalny dostęp do urządzeń automatyki za pomocą VPN, a co za tym idzie diagnozowanie i rozwiązywanie niektórych problemów na instalacji bez konieczności wyjazdów serwisowych.

Rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy instalacji i szybkość serwisu; ułatwia konfigurację i modyfikację ustawień maszyn i instalacji automatyki. Podczas odbiorów i uruchomień instalacji nie wymaga obecności ekipy technicznej na obiekcie.

WSPÓŁDZIELENIE DOSTĘPU DO INTERNETU

Ubiquity pozwala szybko zaimplementować funkcjonalność współdzielenia dostępu do Internetu pomiędzy różnymi urządzeniami znajdującymi się w sieci. Konfiguracja funkcji odbywa się poprzez aplikację Ubiquity Runtime lub konfigurator w aplikacji Control Center. Funkcja współdzielenia dostępu do Internetu może być udostępniona wszystkim urządzeniom znajdującym się w podsieci LAN. Możliwe jest również ograniczenie dostępu dla poszczególnych urządzeń za pośrednictwem filtrowania po adresach MAC.

APLIKACJA WEBOWA

Dostępna bezpłatnie aplikacja webowa umożliwia dostęp do zdalnego pulpitu urządzeń z zainstalowanym Runtime Ubiquity. Aplikacja Ubiquity Web może być obsługiwana z poziomu wszystkich urządzeń z przeglądarką kompatybilną z technologią HTML5. Aby ją uruchomić wystarczy otworzyć przeglądarkę i wpisać adres: www.ubiquityweb.net.

Aplikacja webowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Ubiquity i wszystkich typów domen, z wyjątkiem "Private Server". Logując się do domeny, otrzymujemy listę urządzeń dostępnych w systemie zdalnego serwisu i za pomocą jednego kliknięcia uzyskujemy dostęp do ich zdalnych pulpitów. Zdalny pulpit udostępnia wizualizacje pracy poszczególnych urządzeń oraz dostęp do ustawień systemowych wraz z ich możliwością ich zdalnej modyfikacji.

Ubiquity Web App zapewnia pełną interakcję z pulpitem zdalnym i działa zarówno na komputerach PC z klawiaturą i myszką, jak i na urządzeniach przenośnych z ekranem dotykowym z obsługą gestów (tablety czy smartfony). W aplikacji znajduje się pasek służący do przesyłania komend z klawiatury do systemu zdalnego. Strona logowania do aplikacji zawiera listę dotychczas przetestowanych przeglądarek i link do instrukcji obsługi, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji.

PROSTA AKTUALIZACJA DO NAJNOWSZEJ WERSJI ŚRODOWISKA

Platforma Ubiquity w wersji 8 umożliwia obsługę automatycznych aktualizacji aplikacji Control Center, a także oprogramowania w urządzeniach dołączonych do domeny. Po uruchomieniu aplikacji Ubiquity Control Center automatycznie następuje analiza dostępności nowszych wersji oprogramowania. Jeżeli dostępna jest nowsza wersja mamy możliwość jej zainstalowania, bez konieczności odinstalowywania wersji wcześniejszej.

Posiadanie najnowszej wersji aplikacji Ubiquity Control Center umożliwia wykorzystywanie pełnej funkcjonalności systemu (zmieniającej się wraz z kolejnymi aktualizacjami), a także nawiązywanie połączeń z urządzeniami wyposażonymi w aktualną wersję oprogramowania.

WERSJA PRZENOŚNA UBIQUITY

Możliwość przenoszenia licencji Ubiquity pomiędzy różnymi urządzeniami dodatkowo rozszerza funkcjonalności zdalnego dostępu serwisowego do instalacji. Licencja Ubiquity portable może być aktywowana na jednym urządzeniu jednocześnie, ale można ją przenosić na inne urządzenia do dwudziestu razy. Nie występują tu żadne ograniczenia czasowe - licencja na jednym urządzeniu pozostaje aktywna w nieograniczonym czasie.

Przenośna licencja Ubiquity jest dostępna dla systemów Windows 32/64 i Windows CE. Można ją aktywować na urządzeniach ASEM, a także innych producentów. Aktywacji można dokonać offline na komputerze lub bezpośrednio z Ubiquity Control Center. Aplikacja podaje bieżącą informację o liczbie przeniesień licencji, jakie pozostałych do wykorzystania.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Środowisko Ubiquity v.8 uzyskało certyfikat bezpieczeństwa dla sieci łączności przemysłowej opartych na Internecie. Certyfikat poświadcza bezpieczeństwo wszystkich komponentów systemu i potwierdza jego pełną zgodność z normą IEC 62443-3.

Sabur
www.sabur.com.pl