Seria R100 - Nowa generacja czujników fotoelektrycznych

| Prezentacje firmowe Pomiary

Seria R100 obejmuje wszystkie tryby detekcji czujników fotoelektrycznych w identycznej obudowie: od bariery optycznej, poprzez czujnik dyfuzyjny do pomiaru odległości. Niezależnie od wymaganego trybu detekcji cechy, jak wymiary obudowy, połączenie i instalacja pozostają identyczne dla całej serii.

Seria R100 - Nowa generacja czujników fotoelektrycznych

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU

Seria R100 oferuje kilka opcji montażu przy jednej obudowie. Daje to użytkownikowi ogromny poziom elastyczności. Czujniki dyfuzyjne i pomiarowe mogą zostać zamontowane w identycznych warunkach, bez dodatkowych korekt montażowych. Wszystkie czujniki są dostępne z wbudowanym złączem M8, kablem zakończonym złączami M8 lub M12 oraz wbudowanym przewodem. Dostępne akcesoria otwierają nowe możliwości integracji czujników R100 w maszynach i systemach.

PROSTE I INTUICYJNE DZIAŁANIE

Działanie czujników serii R100 jest oparte na sprawdzonej technologii. Inteligentna kombinacja wieloobrotowego potencjometru oraz przycisków umożliwia intuicyjną nastawę wszystkich funkcji dla całej serii. Ich konstrukcja znacznie zmniejsza złożoność parametryzacji czujnika. Zależnie od trybu wykrywania, ustawienie czułości oraz trybu pracy jest możliwe dzięki potencjometrowi.

Konfiguracja wyjścia elektrycznego oraz uczenie punktów przełączania wykonywana jest przy użyciu przycisków na obudowie. Sygnalizacja złożona z trzech diod LED jest identyczna dla całej serii. W efekcie możesz cieszyć się zwiększoną wydajnością działania i bezpieczeństwa, oszczędzając przy tym czas i pieniądze podczas instalacji.

Główne cechy

  • Najnowsza konstrukcja: integracja różnych trybów wykrywania w jednej obudowie
  • Maksymalna elastyczność i większe możliwości integracji
  • Precyzyjna i niezawodna technologia MPT do pomiaru odległości w małej obudowie
  • Nowoczesna technologia laserowa DuraBeam
  • Komunikacja z czujnikiem przez interfejs IO-link jako podstawa technologii czujników 4.0

TECHNOLOGIA CZUJNIKÓW 4.0: AUTOMATYZACJA POPRZEZ IO-LINK

Aby sprostać zadaniom przyszłości, od czujników wymaga się czegoś więcej niż tylko przesyłanie danych procesowych do sterownika maszyny. Muszą one komunikować się z różnego rodzaju odbiornikami oraz wysyłać i odbierać informacje do i od systemów wyższego rzędu. Kluczem do sukcesu jest wyposażenie czujników w umiejętność komunikacji. Jest to cecha technologii czujników 4.0 - technologii przyszłości, którą firma Pepperl+Fuchs nieustannie rozwija w celu spełnienia założeń cyfrowej sieci Przemysłu 4.0.

Najnowsza technologia IO-Link pozwala nam odblokować zdolność czujników do komunikacji. Seria R100 to następny krok w kierunku technologii czujników 4.0: IO-link jest konsekwentnie implementowany w obrębie całego portfolio. Otwiera to nowe możliwości dla użytkownika - do konfiguracji, diagnostyki oraz konserwacji. Możliwa jest nawet bezprzewodowa komunikacja. Korzystając z technologii SmartBridge, dane mogą być przesyłane bezprzewodowo do urządzeń mobilnych.

DURABEAM: LASER NOWEJ TECHNOLOGII O WYSOKIEJ MOCY

Oprócz diody LED wysokiej mocy, seria R100 jest również wyposażona w laser nowej technologii: DuraBeam łączy zalety diody LED oraz czujników laserowych. Bezpieczne dla oka (laser klasy 1) czujniki cechuje wyjątkowo długa żywotność i możliwość zastosowania w nowych aplikacjach, nawet w wysokich temperaturach otoczenia.

Kolejną cechą omawianej technologii laserowej jest specjalny profil wiązki, który zawsze rzuca ostrą i okrągłą plamkę na obiekt. Ta konkretna cecha jest idealna do bardzo precyzyjnego wykrywania i pomiaru odległości małych obiektów.

POMIAR ODLEGŁOŚCI MPT W KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE

Pomiar odległości dalmierzy z serii R100 jest oparty na technologii MPT (Multi Pixel Technology). Niewielki rozmiar rdzenia pomiarowego czyni tę serię najlepszą do aplikacji wymagających wysokiej precyzji oraz wiarygodnego pomiaru odległości na krótkich dystansach.

Wyposażone w IO-link, seria dalmierzy R100 oferuje nowe możliwości w małej obudowie. Czujniki dostarczają dokładne pomiary: detekcja obiektu i tłumienie tła są niezwykle dokładne, a pomiar odległości jest niezwykle precyzyjny i elastyczny w każdej aplikacji.

Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.
www.pepperl-fuchs.com