Firma Pilz instaluje kompletne wyposażenie przejazdu kolejowego w Goes (Holandia)

| Prezentacje firmowe Artykuły

Zmiany w sieci drogowej w gminie Goes pociągnęły za sobą konieczność wybudowania nowego przejazdu kolejowego na trasie turystycznego pociągu parowego z Goes do Borsele. Rozwiązanie mające na celu zmaksymalizowanie bezpieczeństwa przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów powierzono firmie Pilz. Był to początek doskonałej współpracy, w efekcie której powstał certyfikowany projekt zgodny z normą IEC 61508, zapewniający poziom bezpieczeństwa do SIL3. Dało to zielone światło dla sezonu turystycznego!

Firma Pilz instaluje kompletne wyposażenie przejazdu kolejowego w Goes (Holandia)

Przed dziesiątkami lat przez obszar Pocket of Zuid-Beveland przebiegała linia kolejowa. Po zakończeniu jej eksploatacji grupa wolontariuszy powołała w roku 1971 fundację SGB: "Stoomtrein Goes-Borsele". Na początku był tylko mały parowóz z kilkoma zwykłymi wagonami, a po upływie czterdziestu lat powołano do życia "muzeum na szynach" - mające oficjalny status muzeum, w którym co tydzień z niesłabnącą pasją pracuje 190 wolontariuszy.

Poddają konserwacji i renowacji muzealne wagony i lokomotywy, i oczywiście sami je prowadzą. W sezonie letnim pasażerowie mogą podróżować prawdziwym pociągiem parowym na trasie z Goes do Hoedekenskerke, która ma w sobie niezmienny, nostalgiczny charakter sprzed lat. W miejscowości Goes znaleźć można wiele niezwykle ciekawych atrybutów wykorzystywanych w przeszłości przez komunikację kolejową.

BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY

Aby możliwie najwierniej oddać charakter podróży z dawnych lat, starannie odtwarzane są metody stosowane w przeszłości. Na przejeździe pociąg staje i wysiada z niego palacz, aby zatrzymać samochody po obu stronach linii kolejowej. Kiedy bezpieczeństwo zostanie już zapewnione, pociąg rusza w dalszą trasę. Palacz wskakuje do lokomotywy, gdy pociąg stopniowo się rozpędza.

Tę tradycję było coraz trudniej utrzymać z powodu zwiększającego się ruchu drogowego.

"Łatwo jest sobie wyobrazić, że taka metoda przejeżdżania przez drogę zajmuje nie tylko czas, ale jest również bardzo niebezpieczna dla załogi pociągu. Samochody i pojazdy rolnicze musiały zawsze długo czekać, aż pociąg ponownie nabierze prędkości. Dlatego pomyśleliśmy o zabezpieczeniu przejazdów kolejowych, za pomocą urządzeń udostępnionych nam przez ProRail; na przykład gdy jakaś linia była zamknięta lub była w renowacji. Istnieją kompletne systemy obejmujące szlabany, sygnalizację dźwiękową i wizualną, układy sterowania itd. Otrzymaliśmy sprzęt, a nasi ludzie zajęli się jego instalacją. Początkowo opuszczaliśmy szlabany ręcznie, potem zostało to zautomatyzowane. Co ciekawe w rezultacie nie musimy zatrzymywać się za każdym razem i ponownie nabierać prędkości, więc oszczędzamy nawet 30% węgla na każdej trasie!", mówi Jos van der Heijden, jeden z wolontariuszy pracujący w organizacji posiadający doświadczenie w zakresie technologii instalacji elektrycznych.

Istniejących rozwiązań ProRail nie można było jednak wykorzystać przy budowie przejazdu kolejowego, który miał powstać w bezpośrednim otoczeniu autostrady A58. Aby usprawnić dojazd do Goes, władze miasta podjęły decyzję o budowie dodatkowych wjazdów na autostradę, z drogami dojazdowymi przecinającymi linię kolejową.

"W tym przypadku nie mieliśmy już do dyspozycji używanych urządzeń wykorzystywanych na przejazdach kolejowych. Ponadto rada miasta sformułowała surowe wymagania. Zażądano na przykład, aby w przypadku awarii pojawił się możliwie najszybciej pracownik kierujący ruchem. Jest to mniej ważne w przypadku innych przejazdów kolejowych, ale okazuje się niezbędne w razie przejazdu w tak małej odległości od autostrady", mówi Jos van der Heijden.

Realizacji projektu podjęła się fundacja SGB, mimo że konserwacja przejazdów należy do obowiązków władz miasta. Dzięki ich doskonałej współpracy w przeszłości oferta ta została przyjęta i w ramach umowy władze miasta sfinansują wyłącznie dostawę oraz instalację urządzeń przejazdu kolejowego i nie będą musiały odpowiadać za czynności związane z komunikacją dotyczącą przejazdu.

ROZWIĄZANIE FIRMY PILZ

Zadanie to zaoferowano różnym dostawcom i prawie natychmiast nawiązano kontakt z firmą Pilz. Jos van der Heijden: "Znam firmę Pilz od dawna, z czasów mojej pracy w hurtowni materiałów elektrotechnicznych. Wtedy dokładnie zapoznałem się z jakością ich produktów i wiedzą dotyczącą między innymi bezpieczeństwa. Firma ta jako pierwsza zaproponowała odpowiednie rozwiązanie".

SYSTEM MODUŁOWY

W przypadku gdy firma Pilz oferuje zintegrowany system, oznacza to, że na pewno obejmuje on wszystko: usługi (ocena ryzyka), projekt, sprzęt i oprogramowanie, testy, instalację, rozruch techniczny oraz przyszły serwis i konserwację. W skład sprzętu i oprogramowania wchodzą fundamenty, bariery na przejeździe, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa, znaki drogowe (znaki św. Andrzeja), system wykrywania pociągu oraz system sterowania Pilz PSS 4000R (mający certyfikat dopuszczający do zastosowania w kolejnictwie).

System wykrywania pociągów TDR14 wykorzystuje czujniki kół na szynach, moduł ochrony odgromowej i jednostkę sterującą. Na tej podstawie wstępne ostrzeżenie pozwala maszyniście zaobserwować, czy pociąg został wykryty przez przejazd i czy bariery zostały zamknięte.

Aby zagwarantować spełnienie tego aspektu bezpieczeństwa co najmniej na poziomie SIL3 (Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa), zastosowany system bezpieczeństwa PSS 4000R firmy Pilz wykorzystywany jest do wykrywania pociągu i kontrolowania urządzeń zainstalowanych na przejeździe. Ten uniwersalny system sterowania ma strukturę modułową i można go idealnie dopasować do konkretnej aplikacji.

Jest to możliwe dzięki dostępności różnych i łatwo wymienialnych modułów głównych o różnych klasach wydajności, różnych modułach wejściowych i wyjściowych, modułach zasilania i modułach podstawowych. Ponadto firma Pilz podjęła się skonstruowania wszystkich skrzynek sterujących, w których wymagane materiały są zintegrowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi normami.

Zalety systemu PSS 4000R dla techniki kolejowej:

 • System certyfikowany wg norm CENELEC: 50155, 50126, 50128, 50129, 50159 do SIL4
 • Odporność na zaburzenia EMC, temperaturę, drgania i udar wg wymagań kolejowych
 • Otwarty system przemysłowy COTS
 • Możliwość swobodnego skalowania (do 64 modułów I/O na wyspę, do 64 wysp w systemie)
 • Otwarta komunikacja standardowa i bezpieczna (RASTA, SafetyEthernet)
 • Możliwość komunikacji po dowolnym medium: kabel miedziany, światłowód, Wi-Fi
 • Szeroki zakres dostępnych modułów (wejściowe analogowe, wejściowe 60 V)
 • Możliwość wykorzystania w jednym systemie modułów standardowych w wersji T, bez uszczerbku dla części bezpiecznej
 • Dostępne wersje sterowników w wersji standardowej, przemysłowej i kolejowej o tej samej architekturze dla różnych wymogów środowiskowych
 • Certyfikacja dla programowania IEC 61131, dostępne języki programowania: IL, ST, LD, FBD z możliwością swobodnego mieszania i zagnieżdżania części programu
 • Dostępne gotowe bloki programowe dla części bezpiecznej i standardowej
 • Wbudowana diagnostyka z predefiniowanymi komunikatami i współpracą z OPC UA

MODEL V

Do opracowania i wdrożenia projektu w sposób możliwie najbardziej wydajny Pilz wykorzystuje tak zwany model V. Pozwala on w trybie ciągłym weryfikować realizowane etapy oraz określone konfiguracje i dostarcza informacji zwrotnej, umożliwiającej natychmiastowe wykrycie i usunięcie wszelkich usterek na najwcześniejszym etapie. W rezultacie firma Pilz posiada upoważnienie i zezwolenie na realizowanie projektów zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w międzynarodowej normie IEC 61508.

Zabytkowy pociąg parowy jadący z Goes do Borsele

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Obecnie system jest na etapie budowy. Pracownicy zarówno firmy Pilz, jak i SGB niecierpliwie oczekują inauguracji systemu. W firmie Pilz przeprowadzono wszechstronne próby odbioru technicznego, aby zapewnić jego możliwie najbardziej płynny przebieg. Firma Pilz zbudowała w miejscowości Vianen kompletny przejazd kolejowy. Zostały też przetestowane i zatwierdzone wszystkie funkcje bezpieczeństwa oraz komunikacji.

Aktywność firmy Pilz na tym jednak się nie zakończy, gdyż będzie się ona zajmować konserwacją naprawczą i prewencyjną całego systemu przejazdu kolejowego. Obejmuje to również umowę serwisową uniemożliwiającą długotrwałe wyłączenia spowodowane usterkami. Jos van der Heijden: "Współpraca nad tym projektem z firmą Pilz była dla nas doskonałym doświadczeniem i jestem bardzo zadowolony z realizowanego obecnie rozwiązania. Gdy spotkamy się w pociągu, zaplanujemy specjalny przystanek, aby móc dokładnie przyjrzeć się nowemu przejazdowi!".

Pilz
www.pilz.pl