Skanery laserowe Hokuyo

| Prezentacje firmowe Artykuły

Postęp techniczny oraz ekonomia wymuszają wzrost mechanizacji i automatyzacji w produkcji przemysłowej. Coraz więcej skomplikowanych maszyn jest używanych tam, gdzie jeszcze niedawno wykorzystywano siłę ludzkich rąk. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu tych maszyn. Jedną z metod pozwalających je zapewnić jest zastosowanie laserowych skanerów bezpieczeństwa. Korzystanie z laserowych skanerów bezpieczeństwa ma na celu eliminację zagrożenia w tych obszarach, w których istnieje dostęp do niebezpiecznych stref maszyn. Firma OEM Automatic jest dostawcą niezawodnego skanera typu UAM-05LP-T301 japońskiej firmy Hokuyo, który świetnie nadaje się właśnie do takich aplikacji.

Skanery laserowe Hokuyo

Laserowe skanery bezpieczeństwa wykorzystują technologię TOF (Time-of-Flight) polegającą na pomiarze czasu, w którym wiązka światła odbija się od obiektu i powraca do skanera. Dzięki temu skaner może oszacować odległość do danego obiektu w czasie rzeczywistym. Wiązka światła wysłana ze skanera w jednej płaszczyźnie tworzy obszar detekcji w zakresie kąta skanowania 0-270°.

UAM-05LP-T301 o wymiarach zewnętrznych 80×80×95 mm jest obecnie najmniejszym skanerem laserowym bezpieczeństwa dostępnym na rynku. Podczas konfiguracji można wybrać rozdzielczość ochronną ręki, nogi lub ciała: 30, 50 lub 70 mm.

Skanera można używać w 2 trybach działania: jedna lub dwie strefy bezpieczeństwa o zasięgu do 5 m lub jedna strefa bezpieczeństwa z dwoma strefami ostrzegawczymi o zasięgu do 20 m.

W standardowym trybie działania, w skanerze Hokuyo można zdefiniować do 32 wzorów stref bezpieczeństwa i automatycznego ich przełączania z zewnętrznego sterownika lub enkodera. Oznacza to, że skaner świetnie się nadaje np. do aplikacji mobilnych na ruchomych pojazdach AGV.

Skaner UAM-05LP-T301 ma wbudowaną funkcję trybu muting oraz override. Oznacza to, że skaner nadaje się np. do zabezpieczenia wejścia/wyjścia z niebezpiecznego obszaru w aplikacji związanej z automatycznym transportem towarów.

W przypadku pracy do 4 skanerów obok siebie, w celu wyeliminowania ich wzajemnego zakłócania można podłączyć bezpośrednio do 3 skanerów w trybie slave do skanera pracującego w trybie master.

Skaner Hokuyo ma wbudowaną, monitorowaną obsługę przycisku reset, wejście EDM do nadzorowania zewnętrznych styczników. Wyjścia bezpieczne OSSD są zabezpieczone przed zwarciem. Oznacza to, że skaner laserowy może działać jako urządzenie samodzielne i nie wymaga specjalnego sterownika. Za pomocą skanera UAM-05LP-T301 można zabezpieczać poziome lub pionowe strefy bezpieczeństwa.

Konfigurowanie skanera odbywa się z wykorzystaniem komputera osobistego, który jest podłączany przez typowe gniazdo microUSB. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie jest dostarczane przez producenta bezpłatnie. Daną konfigurację można zapisać na karcie SD i następnie zapisać ją do kolejnych skanerów bez udziału komputera PC, korzystając z gniazda kart SD. Skaner ma także gniazdo do komunikacji Ethernet, skąd można pobierać dane pomiarowe w trybie online.

Skaner bezpieczeństwa UAM-05LP-T301 ma certyfikat wystawiony przez TÜV potwierdzający zapewnianie poziomu bezpieczeństwa SIL 2, typ 3 oraz PL d kategoria bezpieczeństwa 3 zgodnie z EN ISO 13849-1.

LASEROWE SKANERY PRZESTRZENI DO APLIKACJI NA ZEWNĄTRZ

UXM-30LAH-EWA jest urządzeniem przemysłowym do użytku na zewnątrz - do pomiaru odległości, detekcji obiektów oraz kontroli obszaru. W modelu tym komunikacja oraz programowanie stref zadziałania odbywa się przez Ethernet.

UXM-30LAH-EWA pracuje w czasie rzeczywistym w polu widzenia 190° w odległości nawet do 80 m. Wyposażony jest w grzałkę, która włącza się, gdy temperatura spada poniżej 0°C. Istnieje możliwość ustawienia opóźnienia załączenia i wyłączenia, dzięki czemu skaner może ignorować obiekty pojawiające się tymczasowo w danej strefie (na przykład duży deszcz, spadające liście lub inne zakłócenia). Regulacji czułości można dokonać za pomocą oprogramowania przez stworzenie martwej strefy w bliskiej odległości od skanera. Umożliwia to "odfiltrowanie" deszczu, mgły, śniegu lub innych elementów znajdujących się blisko obiektywu.

Skaner wykrywa z dużą precyzją obiekty przemieszczające się w zdefiniowanych strefach. Zazwyczaj wyjścia skanera są wykorzystywane do ostrzeżenia, spowolnienia oraz do zatrzymania obiektu. Przykładowo skaner może być użyty do systemu antykolizyjnego z samochodami lub statkami w suwnicach bramowych na kołach gumowych (RTG) lub suwnicach szynowych (RMG).

Skaner UXM-30LXH może służyć do pomiaru odległość do obiektów pod suwnicami RTG, TMG. Umożliwia wykrycie rozmiaru, położenia i kierunek ruchu tych obiektów. Dzięki temu możliwe jest dokładne podniesienie kontenerów w oparciu o pomiar odległości i kąta uzyskanych ze skanera, jak również umieszczenie kontenera w najlepszej pozycji na czekającym pojeździe.

Lech Dyszlewicz
Mariusz Szabłowski
OEM Automatic

www.oemautomatic.pl