Metody zabezpieczania procesów produkcyjnych w branży motoryzacyjnej

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Przemysł motoryzacyjny to młoda, licząca sobie nieco ponad sto lat gałąź gospodarki, która od czasu, kiedy to w 1907 roku Henry Ford uruchomił pierwszą seryjną produkcję modelu T, przeszła gigantyczną metamorfozę. Na przestrzeni tego okresu diametralnie zmienił się obraz procesu produkcyjnego - od linii, wzdłuż której ustawieni byli pracownicy wykonujący montaż poszczególnych podzespołów, do zautomatyzowanych i zrobotyzowanych gniazd, w których składa się całe moduły współczesnego samochodu.

Metody zabezpieczania procesów produkcyjnych w branży motoryzacyjnej

Fot. 1. Linia montażowa w zakładach Forda w Detroit (początek XX wieku)

Obecnie jest to kluczowy segment gospodarek wielu państw skupiający w sobie cały łańcuch dostawców i podwykonawców, począwszy od branży metalowej, na zaawansowanych technikach informatycznych kończąc.

Branża automotive jest pierwszą, gdzie postawiono na szeroką automatyzację procesów produkcyjnych oraz na ich bezpieczeństwo. Podjęte w tym kierunku działania spowodowały, oprócz ograniczenia roli człowieka, szereg pozytywnych implikacji, m. in. podniesienie bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie ilości usterek i poprawę wskaźników ekonomicznych.

Ograniczenia te w dużej mierze sprowadzają się do kontrolowanego dostępu człowieka do stref, w których odbywają się procesy związane z montażem. Spełnienie związanych z tym zaleceń wymaga zarówno odpowiedniego zaprojektowania samej linii, jak i wykonania szeregu instalacji ochronnych, skutecznie zabezpieczających pracę urządzeń produkcyjnych i osoby mogące znaleźć się w strefie ich działania podczas normalnej pracy.

Fot. 2. Nowoczesna linia montażowa - na zdjęciu widoczne są wygrodzenia ograniczające dostęp do strefy, w której operuje robot

Funkcje te można realizować na kilka sposobów. Jednym z nich są systemy wygrodzeń, ograniczające dostęp np. do stref, w których operują roboty przemysłowe. Taka forma zabezpieczenia wyraźnie wyznacza i skutecznie ogranicza dostęp człowieka do stref niebezpiecznych, a dzięki odpowiedniemu uzbrojeniu drzwi i bram wjazdowych pozwala na monitorowanie pobytu przebywających w tych strefach osób (fot. 2).

Firma PROTEC ma w swojej ofercie modułowe systemy wygrodzeń spełniające najwyższe standardy jakościowe. Produkty te cechuje modułowa konstrukcja umożliwiająca szybki montaż lub demontaż np. na czas remontu oraz jednocześnie wysoka jakość wykonania. Moduły można dobrać w przedziale od: szerokość od 250 do 2970 mm, wysokość od 950 do 2368 mm.

W Polsce wyłącznym przedstawicielem firmy PROTEC jest firma INSTOM, która w swojej ofercie ma systemy wygrodzeń serii Techno oraz Novatek. Podstawą systemu Techno są panele wykonane z drutu o średnicy 3 lub 4 mm o oczkach w rozmiarze 32 × 67 mm. Taki rozmiar oczka pozwala zachować dobrą widoczność oraz skutecznie uniemożliwia np.: przełożenie ręki w kierunku czynnego urządzenia.

Panel nie ma zewnętrznej ramki, co daje możliwość docinania ich na określoną szerokość, dzięki czemu można idealnie dopasować wygrodzenie do potrzeb klienta. System Novatek oparty jest na panelach wykonanych w formie ramki z wspawaną wewnątrz siatką o oczkach w rozmiarze analogicznym i paneli Techno.

Fot. 3.

Ich zaletą jest to, że siatka wspawana jest do wewnątrz, co uniemożliwia zahaczenie się o wystające druty lub spawy. Oba systemy są kompatybilne. Moduły systemu Novatek, po uzbrojeniu w odpowiednie akcesoria, stanowią elementy drzwi lub bram dla obu systemów, do których firma INSTOM w swojej ofercie posiada zarówno proste zamki i osprzęt sterowniczy, jak i nowoczesne elektrorygle serii NG (fot. 3), wykorzystujące technologię RFID, pozwalające na personalizację dostępu do wydzielonych obszarów.

Drugą z metod są zabezpieczenia oparte na kurtynach bezpieczeństwa, które w bardziej zaawansowany sposób spełniają funkcje ochronne wokół obszarów, gdzie występują zagrożenia. Zaimplementowane w nich funkcje np. mutingu pozwalają m.in. na takie zaprojektowanie procesu produkcyjnego, aby pojawienie się człowieka w określonym czasie i miejscu nie spowodowało przestojów lub nie skutkowało przerwaniem procesu.

Urządzenia te tworzą wokół chronionego obiektu niewidoczną strefę ochronną, która dzięki systemowym rozwiązaniom może być w elastyczny sposób dostosowana do wymogów procesu produkcyjnego (fot. 4). Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala zarówno na ograniczenie powierzchni produkcyjnej, jak i zapewnienie bezpieczeństwa procesu np.: na czas odbioru wykonanego elementu, przejazdu wózkiem widłowym.

Firma INSTOM posiada w swojej ofercie bardzo szeroką gamę kurtyn firmy ReeR, za pomocą których można skuteczne zapewnić bezpieczeństwo przebiegu dowolnego procesu, eliminując zagrożenia zarówno ze strony czynnika ludzkiego, jak i wynikające z niebezpieczeństwa związanego z przedostaniem się do chronionej strefy małych przedmiotów. W naszej ofercie posiadamy kurtyny pozwalające na ochronę strefy od 160 do 1810 mm wysokości przy zasięgu nawet do 60 metrów oraz rozdzielczości od 14 do 90 mm.

Fot. 4.

Uzupełnieniem do ww. grup produktów są elementy sygnalizacji optycznej i akustycznej firmy WERMA oraz system optymalizacji produkcji Smart Monitor, pozwalający na zaprojektowanie narzędzi nadzoru nad przebiegiem procesu według indywidualnych wymogów wynikających zarówno z preferencji klienta, jak i uwzględniających specyfikę miejsca jego zabudowy.

Opisane w tym artykule grupy produktów stanowią jedynie część szerokiej oferty firmy INSTOM, która od wielu lat jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce wspomnianych wyżej firm. Więcej informacji na temat oferty produktów firmy INSTOM uzyskają Państwo, wysyłając zapytanie na adres: handlowy@instom.com.pl

INSTOM sp. z o.o.
www.instom.com.pl