FAS-inMOVE - wizualizacja w 100% przez WWW. Na komputerze, panelu, tablecie i smartfonie

| Prezentacje firmowe Artykuły

W erze Przemysłu 4.0, w której się obecnie znajdujemy - choć we wczesnym jej stadium, dostęp do informacji z produkcji musi być szybki, prosty, a przede wszystkim globalny. Czasy, w których wizualizacja procesu produkcyjnego była przywiązana do konkretnej lokalizacji, mijają bezpowrotnie.

FAS-inMOVE - wizualizacja w 100% przez WWW. Na komputerze, panelu, tablecie i smartfonie

Rys. 1. Przykład monitoringu parametrów maszyny w FAS-inMOVE

Standardowo systemy wizualizacji instalowane są na panelach HMI lub panelach PC, przy których pracują operatorzy. Pracownicy nadzoru pojawiają się przy nich głównie w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych. Kadra kierownicza jest z kolei informowana za pomocą raportów. Dodatkowo, wraz z mającym obecnie miejsce wzrostem liczby czujników i komunikujących się urządzeń, wizualizacje stają się coraz bardziej zaawansowane.

W związku z tym zwiększa się ryzyko popełnienia błędu przy sterowaniu procesem lub przeoczenia jakiejś informacji. Dlatego im więcej osób (z odpowiednimi uprawnieniami) będzie miało dostęp do wizualizacji procesu, tym lepiej. Oczywiście, w celu zapewnienia sprawnej pracy tych osób, w grę wchodzi tylko i wyłącznie jednoczesny dostęp, czyli z wielu stanowisk. Choć termin "stanowisko" jest tu trochę nie na miejscu, gdyż jak wspomniałem wcześniej, dostęp do danych musi być globalny, czyli także mobilny.

Tymczasem urządzenia mobilne, jak tablety przemysłowe czy smartfony, coraz częściej pojawiają się w zakładach przemysłowych, pomijając już to, że te drugie znajdują się w kieszeni chyba każdego pracownika. Dzięki niemieckiej firmie INRAY GmbH urządzenia te mogą być jeszcze bardziej użyteczne. Firma ta dostarcza bowiem oprogramowanie o nazwie FAS-inMOVE. Jest to system wizualizacji oparty w 100% na technologii HTML 5 i w 100% dostępny przez przeglądarkę, zarówno lokalnie, jak i przez Internet.

Dzięki temu możliwa jest wizualizacja na smartfonie, tablecie i każdym innym urządzeniu z przeglądarką, np. panelu HMI z otwartym systemem operacyjnym. Oznacza to, że zarówno operator maszyny na panelu, dyrektor zakładu przy swoim biurku, jak i kierownik UR, na przykład na tablecie przemysłowym, interesujące ich informacje o procesie produkcyjnym mogą uzyskać w tym samym czasie. Pozostali pracownicy, np. automatycy czy magazynierzy, mają podgląd w proces produkcyjny chociażby z poziomu smartfona, dzięki czemu mogą odpowiednio zorganizować swoją pracę.

Rys. 2. Przykładowa strona z wizualizacją w FAS-inMOVE

Również dział zamówień nie musi czekać na zgłoszenie zapotrzebowania, ale może na podstawie danych bieżących i historycznych, widocznych w oknie przeglądarki internetowej (również na wykresach), odpowiednio wcześnie przewidzieć potrzebę dostawy danego materiału. Nie ma potrzeby instalacji aplikacji klienckiej ani żadnych dodatków do samej przeglądarki. Oczywiście żadna fabryka nie chce chwalić się całemu światu danymi z produkcji, dlatego FAS-inMOVE posiada elastyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Każdy z nich zobaczy tylko to, na co pozwala administrator systemu.

Oprócz podglądu wartości bieżących i historycznych, możemy wyświetlać dane wstępnie przeliczone (np. zsumowanie kilku wartości). Możliwe jest również generowanie raportów i alarmów. Te ostatnie nie tylko widoczne są w aplikacji, ale mogą być także wysłane pod wskazane adresy e-mail. Dane z produkcji FAS-inMOVE pobiera z dowolnego serwera OPC. Jest to zatem narzędzie uniwersalne, uniezależnione od producenta sprzętu (w ofercie INEE znajduje się np. serwer OPC firmy Kepware z obsługą ponad 150 różnych protokołów komunikacyjnych).

Sam serwer OPC może również posłużyć do komunikacji urządzeń wykonawczych, takich jak sterowniki PLC z nadrzędnymi systemami informatycznymi typu ERP (np. SAP) i innymi oraz z bazami danych (przy zakupie dodatkowych modułów lub oprogramowania). Oprogramowanie FAS-inMOVE jest dostarczane w bardzo atrakcyjnym modelu sprzedaży - klient zakupuje 1 licencję na serwer i może korzystać z aplikacji na dowolnej liczbie urządzeń (posiadając serwer OPC), bez limitu zmiennych, bez limitu użytkowników! Dodatkowe licencje mogą być wymagane jedynie w przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows Server lub np. płatnego serwera MS SQL (wraz z FAS-inMOVE instalowana jest darmowa wersja MS SQL Express z limitem rozmiaru bazy danych 10 GB).

Poza tym użytkownik otrzymuje intuicyjne narzędzie do projektowania poszczególnych stron pod nazwą FAS Designer, które umożliwia tworzenie wizualizacji www bez znajomości HTML (edytor WYSIWYG z wbudowaną bazą obiektów graficznych). FAS-inMOVE jest kompaktową wersją systemu FAS. Pełny system FAS jest modułowym systemem klasy MES i oprócz wizualizacji i sterowania procesem umożliwia także m.in. tworzenie zaawansowanych powiązań z bazami danych.

Oprócz tego firma INRAY dostarcza również bardzo funkcjonalny program OPC Router do obustronnej wymiany danych pomiędzy serwerami OPC a bazami danych i np. systemem SAP. Wszelkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt w celu uzyskania wersji demo i pomocy w stawianiu pierwszych kroków z FAS-inMOVE.

Krzysztof Kuźniarz
INEE Sp. z o.o.

www.inee.pl