Systemy modułowe do zastosowań przemysłowych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Nowoczesna produkcja wymaga ciągłego przepływu towarów, prefabrykatów i materiałów eksploatacyjnych, co wiąże się to z koniecznością stosowania odpowiednich instalacji intralogistycznych. Również stanowiska pracy powinny być wykonane w sposób zapewniający wysoki poziom ergonomii pracowników, a także możliwość łatwego przezbrajania i łączenia z systemami transportowymi. Przedstawiamy wybrane rozwiązania systemowe firmy item, które pozwalają na zapewnienie ciągłości i płynności wewnątrzzakładowych procesów przepływu materiałów. Dzięki modułowej budowie mogą one być również z łatwością dopasowane do Państwa potrzeb aplikacyjnych i charakteru produkcji.

Systemy modułowe do zastosowań przemysłowych

Zasady odchudzonej produkcji na stałe zmieniły przemysł i całą gospodarkę. Dzięki nim współczesna produkcja jest pod wieloma względami wysoce wydajna i jednocześnie bardziej elastyczna niż dawniej. Pierwsza generacja modułów typu Lean Production bazowała głównie na stalowych rurkach pokrytych tworzywem sztucznym, które można było tak zmontować, aby powstało wymagane narzędzie, regał czy wózek.

Chociaż takie rozwiązanie spełniało część wymogów, było ono też problematyczne. Każda dalsza modyfikacja wymagała bowiem przebudowy systemu i zmian mechanicznych, co było nieefektywne czasowo, a także wiązało się ze skomplikowanym montażem i problemami z wytrzymałością.

Powyższych wad pozbawiona jest druga generacja systemów, które bazują na rurach i profilach aluminiowych. Takie elementy mogą być łatwo i wielokrotnie dostosowywane do bieżących wymogów produkcyjnych. Zapewniają one też maksymalną stabilność oraz minimalne nakłady związany z planowaniem i montażem, pozwalając na efektywną realizację zasad odchudzonej produkcji.

SYSTEMY MODUŁOWE LEAN PRODUCTION

Wieloletnie doświadczenia firmy item pozwoliły na stworzenie nowoczesnego systemu modułowego Lean Production, który bazuje na typoszeregu D30. Komponenty te zapewniają efektywny przepływ materiałów, do tego mogą być szybko konfekcjonowane i dołączane. Jest to wyróżnik systemu, bowiem łączniki nie wymagają obróbki, zaś dostępność całej gamy rurek wraz z modułowym systemem profili pozwala na tworzenie praktycznie niezliczonej liczby ich kombinacji.

Rury i profile typoszeregu cechują się średnicami 30 mm i mogą być łączone w każdym miejscu (w czterech kierunkach) oraz pod żądanymi kątami. Konieczne jest jedynie ich przycięcie do odpowiedniej długości i złączenie elementami łącznikowymi. Nie jest w tym przypadku wymagane zachowanie dużej precyzji - skrócenie nawet o 5 mm więcej, niż jest to wymagane, nie będzie miało wpływu na wytrzymałość połączenia!

Profile typoszeregu wyposażone są w rowki 6 i 8, które umożliwiają zastosowanie szerokiego asortymentu wyposażenia z systemu modułowego. Pozwala to na mocowanie do obudów, powierzchni roboczych, dodawanie materiałów informacyjnych, pojemników, itd. Możliwa jest również pełna integracja z istniejącymi instalacjami produkcyjnymi, a także uzupełnianie dodatkowymi elementami funkcyjnymi, w tym pochodzącymi od innych producentów.

Warto podkreślić, że cechą systemu jest możliwość wzajemnego łączenia gładkich rur, profili rurowych i profili z rowkami przy użyciu tych samych elementów połączeniowych. Do tego zawsze zapewniona jest wysoka stabilność i obciążalność konstrukcji. W przypadku bardzo wysokich obciążeń item oferuje opcjonalne uzupełnienie systemu - dodatkowe zastrzały.

Zadbaliśmy również o kompletne wyposażenie systemu w elementy podłogowe. Zapewniają one stabilność umiejscawiania maszyn i środków produkcji, a także pozwalają na ich przemieszczanie. Elementy podłogowe to m.in.: nóżki nastawne, rolki oraz elementy mocujące do bezpiecznego kotwiczenia dowolnych konstrukcji do podłoża lub ściany.

LEAN PRODUCTION W RUCHU

Korzystając z zasad odchudzonej produkcji, można nie tylko budować regały, które będą wytrzymałe i wysoce ergonomiczne, ale też tworzyć rozwiązania do pracy w ruchu. Nowoczesna produkcja wymaga ciągłego przepływu materiałów, a więc też stosowania ekonomicznych instalacji doprowadzających i odprowadzających produkty.

Wykorzystywać tu można systemy określane jako Karakuri (Low Cost Automation - automatyzacja niskokosztowa). Bazują one na zestawach dźwigni i ruchomych profili, co pozwala na grawitacyjne przemieszczanie się komponentów. Dzięki wykorzystaniu profili rurowych z typoszeregu D30, ich konfiguracja jest bardzo prosta.

W omawianych rozwiązaniach wykorzystywane są również prowadnice rolkowe, które zapewniają bezpośrednie zaopatrzenie z regałów Kanban. Dodatkowo przy użyciu listew rolkowych można wykonać kompletne układy zautomatyzowane, które służą do pobierania i odkładania pojemników - np. gdy wózek transportowy dojedzie do danej pozycji.

Ruch to również przemieszczanie surowców i partii produktów w obrębie zakładu. Przykładami nowoczesnych rozwiązań są tutaj wspomniane wózki (regały) transportowe typu FiFo (First in - First out). Umożliwiają ona przenoszenie ciężkich skrzyń na materiały (aż do 1125 kg na trzech poziomach z przenośnikami rolkowymi.) Dzięki wyposażeniu w sześć kółek transportowych wózek można łatwo przesuwać - pomimo tego, że ma on trzy metry długości.

Dostępne są też wersje do integracji ze stołami roboczymi. W tym przypadku wózki dostawcze mają wystające przenośniki rolkowe, które umożliwiają bezpośrednie przyłączenie do stanowiska roboczego. Towar jest dostarczany na dwóch poziomach, również obieg powrotny może się odbywać na dwóch poziomach - np. przy zastosowaniu przenośników LUB listew rolkowych.

SYSTEMY STANOWISK PRACY

Oferta w zakresie stanowisk pracy pozwala na szybkie i ekonomiczne konfigurowanie miejsc pracy. Mogą one być wykonywane jako wersje samodzielne, moduły wysp montażowych, a także jako stanowiska zintegrowane w ramach linii montażowych.

W ofercie firmy item w konfiguracji podstawowej stołów (rama i blat) dostępnych jest 80 wariantów, które dodatkowo można łączyć z nadstawkami, wysięgnikami i innymi komponentami. Wszystkie stoły mają regulowaną wysokość, w tym, na życzenie odbiorcy, również elektrycznie. Oferta obejmuje też stoły robocze, oświetlenie, wyposażenie w zakresie ochrony ESD, a także elementy narzędziowe i służące do przechowywania materiałów.

Niezależnie od konfiguracji stanowiska, w każdym z przypadków system pozwala na zapewnienie wysoce ergonomicznych warunków pracy osób. Obejmuje to spełnienie wymogów związanych m.in. ze swobodą ruchów pracowników i zniwelowaniem nadmiernych obciążeń, optymalnym wykorzystaniem obszaru roboczego, dostępem do narzędzi, możliwością indywidualnego dostosowania wysokości roboczej, oświetlenia, itd. W tym zakresie polecamy przewodnik "Ergonomiczne systemy stanowisk pracy w przemyśle i rzemiośle", który dostępny jest na stronie www.item24.pl

Oferowane stanowiska pracy są odpowiednie dla wszystkich form organizacji produkcji ręcznej i umożliwiają również łączenie oraz przezbrajanie stanowisk. Niezależnie od rodzaju produkcji (np. po zmianie z jednostkowej na potokową) zapewnione jest zachowanie ergonomii. Ta ostatnia związana jest również z optymalnym dostosowaniem stanowisk pracy do logistycznego przepływu materiałów i towarów w zakładzie.

Omawiane wcześniej rozwiązania bazujące na systemie profili rurowych D30 można bez trudu łączyć z ergonomicznymi stanowiskami pracy. Stoły robocze można przykładowo rozszerzyć o układy wyposażeniowe zapewniające użytkownikowi łatwy dostęp do pojemników transportowych. Dodatkowo zastosowanie przedstawionych w artykule wózków transportowych umożliwia dalsze, elastyczne dopasowywanie stanowisk do potrzeb produkcyjnych.

ITEM - NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

W artykule przedstawiono jedynie część szerokiej oferty rozwiązań firmy item. Obejmuje ona produkty modułowe, wózki, stanowiska pracy, schody, podesty, a także systemy automatyzacji. Zapraszamy do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą na usprawnienie produkcji i obniżenie jej kosztów również w Państwa firmach.

item Polska Sp. z o.o.
www.item24.pl