Parker Hannifin wprowadza nowy terminal PT - PAC do obsługi aplikacji sterowania ruchem

| Prezentacje firmowe Artykuły

Dział elektromechaniki i napędów firmy Parker Hannifin wprowadził na rynek PAC terminal (PT). Jest to interfejs człowiek-maszyna (HMI) opracowany na potrzeby bezproblemowej współpracy ze sterownikiem Parker Automation Controller (PAC).

Parker Hannifin wprowadza nowy terminal PT - PAC do obsługi aplikacji sterowania ruchem

W aplikacji PAC obsługuje sterowanie oraz zadania z zakresu HMI, natomiast PT jest odpowiedzialny za wyświetlanie obrazów i komunikację z operatorem (wysyłanie komend wprowadzonych przez użytkownika za pośrednictwem ekranu dotykowego do PAC). PT to terminal typu "thin client", który znacznie redukuje całkowity koszt systemu w porównaniu do tradycyjnego interfejsu HMI - szczególnie w przypadku łączenia wielu PT z pojedynczym PAC.

PAC firmy Parker to rozwiązanie typu all-in-one w zakresie sterowania, obejmujące funkcjonalność PLC, HMI oraz sterowanie ruchem w jednym urządzeniu. Jest ono programowane za pomocą jednego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) o nazwie Parker Automation Manager (PAM).

Firma Parker postanowiła wykorzystać standard programowania sterowników IEC 61131-3 oraz bloki funkcyjne sterowania ruchem PLCOpen. Taki wybór umożliwia projektantom maszyn stosowanie tradycyjnego schematu drabinkowego (LD), jak również korzystanie z nowszych języków programowania dla sterowników, takich jak język strukturalny (ST), Continuous Function Chart (CFC) i Sequential Function Chart (SFC).

Norma IEC 61131-3 wprowadza do automatyzacji przemysłowej możliwości programowania obiektowego, oferując możliwość tworzenia własnych bloków funkcji, bibliotek i różnych typów danych. Umożliwia to producentom OEM tworzenie kodu modularnego, który może być ponownie wykorzystany, co znacznie zmniejsza ogólną ilość czasu potrzebną na opracowanie maszyn.

"Ten sam kod zgodny z IEC 61131-3, który wykorzystany jest w przypadku sterowania logicznego w PAC, używany jest też do kontroli interfejsu HMI WebVisu" - wyjaśnia Christian Ruf, Product Marketing Manager działu sterowników i interfejsów HMI w firmie Parker. "Nie ma konieczności udostępniania tagów, nie istnieją też dodatkowe warstwy logiki w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy PLC i HMI, są one całkowicie zintegrowane" - dodaje.

Podobnie jak tradycyjne interfejsy HMI, WebVisu umożliwia programistom projektowanie interfejsów HMI za pomocą prostych funkcji przeciągnij-i-upuść, takich jak przyciski, suwaki oraz gotowe obiekty typu alarmy i ustawienia. Jednak WebVisu oferuje jeszcze więcej. Umożliwia programistom tworzenie bibliotek związanych z wizualizacją obiektów - lub korzystanie z niektórych gotowych obiektów opracowanych przez firmę Parker. To z kolei pozwala znacząco skrócić czas wymagany na opracowanie wspólnych funkcji interfejsów HMI. Użytkownicy mogą również korzystać z gotowych szablonów wizualnych lub tworzyć własne szablony stosowane następnie jako wizualne motywy przewodnie całego projektu lub kilku projektów.

WebVisu czerpie korzyści z możliwości publikacji w sieci internetowej. Dzięki temu możliwe jest połączenie wielu terminali PT z pojedynczym sterownikiem PAC. Ponadto, za pomocą aplikacji Remote Manager (RemoteMgr) firmy Parker, każdy klient zdalny (na przykład przeglądarka lub urządzenie przenośne) może w prosty sposób połączyć się z wbudowanym interfejsem HMI poprzez wpisanie adresu IP sterownika PAC i aplikacji docelowej.

Narzędzia zarządzania użytkownikami środowiska PAM umożliwiają programistom tworzenie różnych grup użytkowników z różnym poziomem dostępu do funkcji odczytu/zapisu, różnymi ekranami lub konkretnymi obiektami. W ten sposób odpowiednie informacje przekazywane są właściwym użytkownikom.

Terminal PT umożliwia wgląd do sterownika PAC, zachowując wygląd i wrażenie pracy z tradycyjnym HMI przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii zdalnych i konieczności programowania tylko jednego urządzenia. Możliwość ujednolicenia sprzętu i środowiska programistycznego dla logiki PLC, lokalnej i zdalnej wizualizacji HMI, jak również sterowania ruchem sprawia, że sterownik PAC jest rozwiązaniem "all-in-one", umożliwiającym w prosty sposób tworzenie nawet najtrudniejszych aplikacji i skracającym czas wprowadzania produktu na rynek.

Więcej informacji na temat terminalu PT-PAC można znaleźć, odwiedzając stronę http://ph.parker.com/us/en/pt-parker-pac-terminal

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
www.parker.com