Bezpieczne windy z technologią IXXAT

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Statystycznie windy są najbezpieczniejszym środkiem transportu zbiorowego. Ułatwiają one przemieszczanie się osób w centrach handlowych, budynkach mieszkalnych i biurowych, hotelach i innych obiektach publicznych. Ze względów bezpieczeństwa windy muszą być sprawdzane w określonych odstępach czasu*). Ale co z bezpieczeństwem pomiędzy tymi badaniami? W przypadku większych systemów wind, które są intensywnie wykorzystywane, preferowane jest ciągłe monitorowanie urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa.

Bezpieczne windy z technologią IXXAT

Systemy windowe

IXXAT CAN@net NT 200 umożliwia łatwy, zdalny dostęp do systemów sterowania opartych na sieci CAN za pośrednictwem sieci Ethernet. Zdalne monitorowanie pomaga zoptymalizować plan serwisowy, tak aby niewłaściwe użytkowanie, błędy w działaniu, pogorszenie jakości, itd. mogły być odpowiednio uwzględnione.

TŁO ZAGADNIENIA

Przyciski alarmu oraz interkomu są w Niemczech prawnie wymaganym podstawowym wyposażeniem wszystkich wind od 1998 roku. W nowoczesnych systemach windowych dodatkowo instaluje się dużą liczbę czujników, które dostarczają informacji o wszystkich danych dotyczących windy. Czujniki te rejestrują przyspieszenie, prędkość, jakość jazdy i wiele więcej. Wszystkie te wartości są przekazywane do zdecentralizowanego systemu sterowania windą.

Podczas gdy komunikacja między czujnikami a sterowaniem windy często odbywa się za pośrednictwem CAN, transmisja danych z kontrolera windy do centralnie umieszczonego centrum monitorowania nie jest możliwa przez CAN ze względu na fizyczne ograniczenia. W tym celu najlepszym medium jest Ethernet.

Korzyści ze stosowania IXXAT CAN@net NT 200

  • Mostkowanie na duże odległości i łatwy dostęp do systemu przez Ethernet
  • Niezawodne użytkowanie w trudnych warunkach
  • Oszczędności dzięki prostszemu okablowaniu
  • Przewidywalne planowanie okresów konserwacji i kosztów konserwacji

ROZWIĄZANIE

Bramki CAN-to-Ethernet pozwalają na konwersję danych z CAN na Ethernet, tak aby zdalnie czytać i wyświetlać informacje, a także centralnie zarządzać danymi z windy. Z jedną "nogą" - interfejsem CAN - połączonym ze sterownikiem windy, a drugą "nogą" - portem Ethernet - podłączonym do sieci LAN budynku, brama służy do przetwarzania danych z czujników do transportu przez Ethernet i do raportowania danych o statusie windy do centralnej lokalizacji za pośrednictwem Intranetu / Internetu.

CAN@net NT 200 to nowe urządzenie firmy HMS służące do łączenia sieci CAN i Ethernet. Dzięki jednemu portowi Ethernet i dwóm interfejsom CAN, a także odpowiedniemu oprogramowaniu, jest on idealny do szybkiej, łatwej i niezawodnej wymiany danych przy niskim opóźnieniu między różnymi sieciami.

W systemie monitorowania windy CAN@net200 łączy jeden lub dwa węzły CAN poprzez Ethernet z komputerem monitorującym w centrum sterowania (z systemem nadrzędnym). W tym celu CAN@net NT 200 jest połączony z komputerem monitorującym w trybie bramy. Komputer może być wyposażony w dowolny typ systemów operacyjnych (Windows, Linux, VxWorks lub QNX), ponadto możliwa jest wymiana danych z urządzeniami embedded.

Komunikacja pomiędzy komputerem monitorującym a CAN@net NT 200 odbywa się za pośrednictwem standardowego gniazda TCP/IP i łatwego do wdrożenia protokołu ASCII, który ułatwia przesyłanie danych do oprogramowania monitorującego lub wyświetlającego. Ponieważ komunikacja pomiędzy hostem a siecią CAN@net NT 200 odbywa się za pośrednictwem standardowego protokołu TCP/IP, można używać istniejących sieci Ethernet w budynkach. Pozwala to na łatwą modernizację istniejących obiektów, zapewniając oszczędność kosztów i czasu przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.

Podsumowując, można powiedzieć, że CAN@net NT 200 - jako bramka CAN-to-Ethernet - zapewnia łatwy i elastyczny dostęp do systemów CAN przez sieć lokalną lub Internet.

Dowiedz się więcej na www.ixxat.com

Pod marką IXXAT HMS Industrial Networks oferuje rozwiązania komunikacyjne dla maszyn, bezpieczeństwa i motoryzacji. Obejmuje to ustandaryzowane oprogramowanie i sprzęt, a także niestandardowe rozwiązania OEM. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie łączności CAN, rozwiązania IXXAT umożliwiają komunikację wewnątrz samochodów, sprzętu medycznego, urządzeń automatyki przemysłowej, itp. Marka IXXAT obejmuje także rozwiązania bezpieczeństwa w komunikacji przemysłowej.

POZNAJ FIRMĘ HMS I JEJ PRODUKTY

HMS Industrial Networks jest wiodącym, niezależnym dostawcą produktów z zakresu komunikacji przemysłowej. Firma opracowuje i produkuje oprogramowanie oraz urządzenia pozwalające m.in. na łączenie w sieciach maszyn i systemów automatyki. HMS sprzedaje swoje wyroby pod następującymi markami:

  • Anybus - łączność wielostanowiskowa w przemysłowych sieciach Fieldbus oraz Industrial Ethernet;
  • IXXAT - rozwiązania komunikacyjne CAN, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i technologii w motoryzacji;
  • eWON - systemy zdalnego dostępu i zarządzania urządzeniami oraz maszynami przemysłowymi.

W Polsce produkty Anybus są dystrybuowane przez firmę Elmark Automatyka (www.elmark.com.pl), wyroby marki eWON przez RAControls (www.racontrols.com.pl/), zaś produkty IXXAT przez NaviNet (www.navi-net.pl).

Nowe produkty IXXAT dla CAN FD!

Firma HMS wprowadziła do oferty bramkę IXXAT CAN@net NT 420 Ethernet-to-CAN FD, która pozwala na tworzenie połączeń sieciowych na duże odległości przez Ethernet (jako most), a także umożliwia podłączanie komputerów lub kontrolerów embedded do systemów CAN FD przez Ethernet.

Interfejsy IXXAT PC dla CAN FD i CAN są zwykle używane do sterowania, monitorowania, analizy lub konfiguracji. Dzięki nowemu modułowi IXXAT CANbridge NT 420 integratorzy systemów mogą zwiększyć wielkość swoich systemów, zastosować zasady filtrowania i translacji do transmisji komunikatów, a także rozdzielić systemy CAN FD i CAN.

IXXAT canAnalyser to oparte na systemie Windows narzędzie analityczne dla CAN, a teraz także CAN FD. Jest on skierowany do programistów i techników serwisowych, którzy opracowują lub uruchamiają urządzenia i systemy CAN FD.

Więcej informacji można uzyskać od regionalnego przedstawiciela HMS, którym jest Yvan Rudzinski (yvru@hms-networks.com).

*) Działanie wind w Niemczech, zarówno tych stosowanych w sektorze prywatnym, jak i komercyjnym oraz przemyśle, reguluje ustawodawca krajowy w rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa przemysłowego. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów prawnych sprawuje inspekcja zakładowa.

HMS Industrial Networks
www.hms-networks.com

Zobacz również