Nowoczesne wskaźniki panelowe PROMET

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Wskaźniki MD22-TFT to nowoczesne urządzenia o bardzo szerokim zastosowaniu. Pełnią funkcję informacyjną, niezbędną przy kontrolowaniu pracy każdego urządzenia lub maszyny. Umożliwiają wyświetlanie stanu przełącznika czy elektro-zaworu oraz określenie obecności zasilania i uziemienia w danym miejscu instalacji lub na zaciskach przyłączeniowych danego urządzenia.

Nowoczesne wskaźniki panelowe PROMET

Mogą być także wykorzystywane do wyświetlania wielkości fizycznych danego urządzenia albo obwodu elektrycznego oraz określenie zakresu danej wielkości wyświetlonej w postaci graficznej (tzw. bargraf) i liczbowej.

Montaż odbywa się w otworze o średnicy 22 mm. Dzięki temu wskaźniki MD22-TFT, pomimo małych gabarytów, są urządzeniami o rozległym wachlarzu funkcji i szerokiej gamie zastosowań.

BUDOWA

Całość tego miniaturowego urządzenia została zawarta w niewielkiej obudowie o wymiarach 39×39 mm i wysokości części nadpulpitowej nieprzekraczającej 11 milimetrów.

Większą część tej powierzchni zajmuje czytelny wyświetlacz TFT o wysokim kontraście, szerokim kącie widzenia i przekątnej 1,44". Poniżej wyświetlacza znajdują się trzy przyciski sterujące, które w pełni wystarczają do nawigowania użytkownika po przejrzystym i nieskomplikowanym menu.

Obudowa wskaźników MD22-TFT posiada stopień ochrony IP67. Dodatkowo, mogą one pracować w szerokim zakresie temperatur (-20°C...+50°C). Cechuje je również niski pobór energii elektrycznej (0,5 W).

ODMIANY I FUNKCJE

MD22-TFT-PCT - wskaźnik znaków graficznych

Wskaźniki te mają za zadanie reprezentować m.in. stan danego urządzenia, przełącznika, elektro-zaworu, obecność zasilania lub uziemienia, wskazywać kierunek ruchu danej maszyny, itp.

Na wyświetlaczu TFT przedstawiane są symbole, oznaczenia i inne grafiki oraz cyfry, ilustrujące daną cechę lub stan urządzenia, bądź instalacji, w tym również stany alarmowe. Konfiguracja urządzenia sprowadza się do przypisania szesnastu grafik do odpowiadających im sygnałów z wejść logicznych.

Uniwersalność wskaźnika zapewnia obszerna pamięć, która jest w stanie pomieścić dużą ilość grafik do wyświetlenia, sięgającą do 99-ciu symboli.

MD22-TFT-IU - wskaźnik sygnału pętli prądowej i napięciowej

Wyświetla wielkości fizyczne, przetworzone za pomocą czujników na sygnały standardowe 4-20 mA i 0-10 V, w postaci 3 cyfrowej oraz za pomocą bargrafu. Wskaźnik ma dwa wyjścia alarmowe, aktywowane po przekroczeniu danego progu - dolnego lub górnego.

Progi alarmowe można konfigurować w całym zakresie pomiarowym. Za pomocą przycisków programujących wybieramy wartość mierzoną (I lub U), wyświetlaną jednostkę (mA, A,V, %, at, K, °C, na życzenie inną), miejsce kropki dziesiętnej oraz wartości progów alarmowych.

MD22-TFT-T - wskaźnik temperatury

Współpracuje z czujnikiem PT100. Monitoruje temperaturę urządzeń przemysłowych, temperatury w "szafach" sterowniczych, rozdzielczych itp.

Na wyświetlaczu znalazły się informacje dostarczane przez sondę, w postaci 3-cyfrowej wartości oraz bargrafu.

Podobnie jak w wersji IU, posiada 2 wyjścia alarmowe. Za pomocą przycisków programujących wybieramy sposób podłączenia czujnika PT100, wybieramy wartości min. i maks. dla bargrafu oraz ustawiamy progi alarmu górnego i dolnego.

Mateusz Orzechowski
SN PROMET