Silniejsi razem

| Prezentacje firmowe Komunikacja

Firma Turck zdobyła pakiet większościowy w firmie Vilant Systems specjalizującej się w kompletnych rozwiązaniach RFID. Dzięki temu portfolio produktów uzupełniono o usługi z zakresu oprogramowania i serwisu.

Silniejsi razem

Wydajna identyfikacja - to motto, pod którym dostawca kompletnych rozwiązań RFID firma Vilant Systems, zyskał doskonałą reputację. Głównym polem, na którym firma działa w skali całej Europy, są rozwiązania do aplikacji logistycznych. Firma, której nazwa pochodzi od pierwszych sylab imion założycieli Ville Kauppinena i Antti Virkkunena, ma siedzibę główną w Espoo w Finlandii i zatrudnia obecnie 50 osób w czterech krajach.

Od założenia w 2002 roku Vilant Systems zaimplementował ponad 1000 systemów RFID w 35 krajach. To znacząca liczna na rynku przemysłowych systemów RFID.

EKSPANSJA NA SKALĘ GLOBALNĄ

Fot. 1. Dotychczasowa oferta firmy Turck skupiała się jedynie na sprzęcie pracującym w pasmach UHF i HF

Celem firmy od zawsze było osiągnięcie jak najszybszego wzrostu i umocnienie pozycji na rynku. Przy wykorzystaniu tylko własnych środków tę strategię można było określić jako trudną w realizacji. W konsekwencji poszukiwano jednego lub dwóch partnerów biznesowych, którzy pomogliby w osiągnięciu celu.

Jednak dotychczas nie udało się znaleźć kogoś, kto by rozumiał, doceniał i umożliwiał zachowanie wyjątkowej kultury pracy panującej wewnątrz firmy Vilant Systems. Z firmą Turck sprawa miała się jednak zupełnie inaczej. Gdy obie firmy zrealizowały z sukcesem kilka projektów, można było pomyśleć o bliższej współpracy.

Po przeprowadzeniu szeregu rozmów wypracowano wspólne stanowisko: firma Turck przejęła większościowy udział, przy czym firma Vilant Systems zachowa niezależność w ramach grupy Turck. Umowę sfinalizowano w październiku 2017, natomiast od stycznia 2018 zmieniono nazwę fińskiej firmy na Turck Vilant Systems.

Dzięki tej transakcji firma Turck umocniła swoją pozycję oraz zwiększyła zaangażowanie na polu oprogramowania, budowy systemów i serwisu. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia strategii rozwoju w zakresie idei Przemysłu 4.0 oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy. Decyzja o przejęciu to również odpowiedź firmy Turck na rosnące zapotrzebowanie rynku na kompletne rozwiązania systemowe.

Dzięki Vilant Systems szeroka sprzętowa oferta firmy Turck została uzupełniona do poziomu umożliwiającego całościową realizację aplikacji RFID. "Coraz więcej naszych klientów potrzebuje nie tylko świetnego hardware'u, ale również rozwiązań systemowych obejmujących oprogramowanie, integrację, utrzymanie ruchu i to głównie w zakresie aplikacji RFID", tłumaczy podjętą decyzję o przejęciu dyrektor zarządzający Christian Wolf.

"Doświadczeni specjaliści firmy Vilant umożliwią nam lepsze dostosowanie się do tych potrzeb i zagwarantują wsparcie na drodze realizacji koncepcji Przemysłu 4.0. Z przyjemnością witamy na naszym pokładzie 50-osobowy zespół firmy Vilant".

Dwóch założycieli, Ville Kauppinen i Antti Virkkunen, nadal jest współudziałowcami i pozostaje dyrektorami nowej firmy Turck Vilant Systems. Ville Kauppinen: "Decyzja o wejściu do grupy Turck nie wynikała tylko z siły finansowej i technologicznej firmy Turck, ale wpisuje się w naszą globalną strategię. Vilant został założony z myślą o rynkach międzynarodowych. Turck od 50 lat z powodzeniem realizuje ten cel, działając w zdecydowany sposób w skali międzynarodowej. W grupie Turck możemy kontynuować implementację systemów RFID przy wsparciu firmy Turck w skali całego świata".

Antti Virkkunen, dyrektor zarządzający na Europę Środkową, dodaje: "Vilant może wesprzeć firmę Turck w strefie sprzedaży swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie kreowania nowych projektów RFID. Wszystkie oddziały firmy zostaną przeszkolone pod tym względem przez specjalistów z firmy Vilant".

W skrócie

Hasło "przejęcie firmy" ma swój nieprzyjemny wydźwięk. Z zasady niezadowolona może być jedna lub druga strona. Jednak sytuacja ma się zupełnie inaczej w przypadku przejęcia przez firmę Turck fińskich specjalistów z zakresu kompletnych rozwiązań pod klucz firmy Vilant Systems.

Od stycznia tego roku marka przeszła do grupy Turck, co odzwierciedla nowa nazwa: Turck Vilant Systems. Firma będzie działać niezależnie w ramach grupy, której będzie dostarczać sprawdzone oprogramowanie oraz wiedzę z zakresu kompletnych rozwiązań systemów RFID.

WSZECHSTRONNA OFERTA OPROGRAMOWANIA

Fot. 2. Firma Vilant Systems to jedna z najbardziej znanych na rynku europejskim marek zajmujących się kompletnymi systemami RFID

Vilant Systems obsługuje wszystkie popularne zadania będące punktem zainteresowań odbiorców systemowych rozwiązań RFID: zarządzanie majątkiem, realizacja zadań logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, jak również cała paleta aplikacji dlp przemysłu papierniczego. Portfolio skupia się wokół strefy oprogramowania.

W odniesieniu do sprzętu firma stosuje zawsze rozwiązania najlepiej dostosowane do wymagań aplikacji. Oprogramowanie zostało stworzone samodzielnie i zaadaptowane do realizowanych projektów. Może być użyte do urządzeń oferujących interfejs użytkownika bądź nie.

Vilant Engine to rozwiązanie oferowane dla urządzeń bez interfejsu użytkownika, natomiast Gate Client, Handheld Client lub Forklift Client są przeznaczone do urządzeń z interfejsem użytkownika, np. Handheld Client jest przeznaczony dla ręcznych programatorów RFID, które używane są do ręcznego odczytu i zapisu nośników RFID, Gate Clients realizuje zadania automatycznej detekcji nośników danych a Forklift Clients pracuje na terminalach operatorów wózków widłowych.

Wszystkie rozwiązania Vilant mogą korzystać z WLAN, LAN, GPRS lub 3G do komunikacji z serwerem oprogramowania takim, jak Visibility Manager, the Device Manager lub indywidualnymi modułami. Dla przykładu Visibility Manager jest produktem zaprojektowanym do aplikacji zarządzania majątkiem produkcyjnym, przyjaznym dla użytkownika i zwiększającym poziom kontroli nad zasobami.

Procesy zarządzania łańcuchem dostaw są również widoczne w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie RID firmy Vilant umożliwia szybką implementację plug & play i doskonale sprawdza się w złożonych aplikacjach. Oprócz oprogramowania firma Vilant zapewnia wsparcie i obsługę w trybie 24/7, jak również rozwój i implementacje oprogramowania i urządzeń RFID.

POZYTYWNE PRZEJĘCIE

Fot. 3. Zamiana właściciela firmy tego formatu nie zdarza się często - w najbliższych latach liczba pracowników na pewno znacznie wzrośnie

Na połączeniu sił skorzystały obie strony: firma Vilant uzyskała światowy dostęp dla swoich usług, firma Turck poczyniła kolejny krok na drodze do jeszcze skuteczniejszego wsparcia swoich klientów na polu automatyzacji, natomiast nasi klienci, dzięki funkcjonowaniu w ramach grupy Turck firmy Turck Vilant Systems, zyskali dostęp do dostawcy kompletnych rozwiązań RFID realizujących w szczegółach koncepcję Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0.

Turck Vilant Systems