Kontrola ciśnienia godna twojego zaufania

| Prezentacje firmowe Pomiary

W przeciwieństwie do sytuacji sprzed 20 czy 30 lat, w obecnym przemyśle coraz większą wagę przykłada się do jakości finalnego produktu i procesu jego wytworzenia. Z tego powodu w coraz większej liczbie zakładów produkcyjnych wykorzystuje się systemy zarządzania jakością, które albo doskonalą ewolucyjnie istniejący proces (przykładowo poprzez metodykę Lean Manufacturing), albo starają się wyeliminować błędy przed ich wystąpieniem (np. FMEA). Zagadnienia związane z jakością nie omijają również napędów pneumatyki czy płynowych, czyli hydrauliki siłowej.

Kontrola ciśnienia godna twojego zaufania

Tak samo jak w innych rodzajach napędów, uzyskanie odpowiednio wysokiej jakości zależy od powtarzalności wykonywanego ruchu, który w ich wypadku jest związany z wartością ciśnienia i przepływu. Od wielu lat do ich kontroli wykorzystuje się proste urządzenia, z których użytkownik odczytuje wartość z podziałki, takich jak manometr oraz wskaźnik przepływu.

Mogą się one sprawdzić przy nastawie wartości początkowych dla umiarkowanie dokładnych procesów, jednak posługiwanie się wyłącznie nimi przy zmieniających się parametrach pracy nie zapewnia finalnie wysokiej jakości, a w części przypadków byłoby to nawet niebezpieczne. Dotyczy to zwłaszcza kontroli ciśnienia.

Człowiek, jako nadzorujący układ, jest wielokrotnie wolniejszy od urządzenia elektronicznego i jego reakcja jest odpowiednio opóźniona w czasie. Trzeba mieć też na uwadze, że osoba odpowiedzialna często nie znajduje się cały czas przy pracującej maszynie.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie czujników lub przetworników ciśnienia, które odpowiednio albo załączają i odłączają sygnał elektryczny przy określonym ciśnieniu granicznym, albo przetwarzają wartość ciśnienia na proporcjonalną do niego wielkość napięcia lub prądu. Ich zastosowanie automatyzuje napęd.

Bezpośrednią korzyścią jest odsunięcie człowieka od pracujących maszyn, zwiększając poziom bezpieczeństwa a jednocześnie jego zadania są wykonane wielokrotnie szybciej od niego. Jednym z renomowanych producentów czujników i przetworników jest niemiecka firma SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG z tradycjami sięgającymi ponad 75 lat.

Kompleksowa oferta obejmuje produkty, zapewniające kontrolę ciśnienia układów hydraulicznych, pneumatycznych a także innych, nietypowych mediów. Bogaty asortyment presostatów membranowych, tłoczkowych, czujników podciśnienia, elektronicznych przetworników, ale także szytych na miarę rozwiązań dla producentów średnio- i wieloseryjnych pozwala zaspokoić nawet najbardziej wymagające aplikacje.

Oferta obejmuje także presostaty do stref zagrożonych wybuchem zgodnych z dyrektywą ATEX. O solidności SUCO, jako producenta, świadczą aplikacje, w których są i mogą być wykorzystywane jego produkty. Przybliżamy je w kolejnych akapitach.

APLIKACJE ROLNICZE

Presostaty i przetworniki SUCO zagwarantują prawidłową pracę wszystkich układów hydraulicznych, jakie spotkać możemy w nowoczesnym zmechanizowanym rolnictwie. Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo, zwłaszcza odporność na skoki ciśnienia, brud, wilgoć (IP6K9K), niską (-40°C) lub wysoką temperaturę, zapewniają prawidłową pracę w najtrudniejszych warunkach.

To sprawia, że produkty monitorujące ciśnienie firmy SUCO są idealne do użycia bezpośrednio w napędzie lub innych odsłoniętych pozycjach. Komponenty ciśnieniowe SUCO z powodzeniem pracują w układzie sprzęgowym ciągnika, kombajnach i wszelkiego rodzaju maszynach opryskowych, pozostając w stałym kontakcie ze środkami chemicznymi używanymi w rolnictwie.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

SUCO posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań do monitorowania ciśnienia we wszystkich aspektach gospodarki wodno-ściekowej. Czujniki ciśnienia, znajdziemy w układach chłodzenia gdzie tak ważne jest niezawodne zabezpieczenie przed brakującym chłodziwem, ale także w systemach zaopatrzenia w wodę pitną, oczyszczalniach ścieków i układach grzewczych. Słowem, w każdym miejscu, gdzie kluczowe jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ciśnienia dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji.

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE I MASZYNY

Szeroka oferta przełączników ciśnienia, elektronicznych presostatów i przetworników z pewnością zaspokoi potrzeby dzisiejszego przemysłu. Zoptymalizowane do wielu celów od kontroli ciśnienia w prostych aplikacjach pneumatycznych po monitoring w czasie rzeczywistym w rozbudowanych i bardzo złożonych układach.

Oprócz standardowej oferty SUCO oferuje komponenty specjalne do rozwiązania szczególnych problemów technicznych. Elastyczność doboru podłączenia elektrycznego oraz małe gabaryty pozwalają na zabudowę w mniejszych aplikacjach i zwartych konstrukcjach.

Maszyny budowlane, siłowa hydraulika mobilna:

Maszyny budowlane muszą operować w trudnych warunkach. Dlatego wszystkie sprzedawane komponenty w ofercie SUCO testowane są na przyspieszenie i szarpanie do wartości 10G oraz odporność na mechaniczny udar do 294 m/s². Typowe zastosowanie to monitorowanie układów hydraulicznych narażonych na ekstremalne skoki ciśnienia, które przekraczają normalne standardy przemysłowe.

Ultrawysoka odporność na ciśnienie i jego skoki sprawiają, że oferowane czujniki idealnie nadają się do monitorowania systemów sterowania, napędów hydrostatycznych i układów hamowania. Warte wspomnienia jest, że presostaty firmy SUCO cieszą się uznaniem wśród największych producentów autobusów.

Montowane w kluczowych układach hamowania, systemach balansowych pojazdów oraz mechanizmie potwierdzającym otwarcie lub zamknięcie drzwi dla pasażerów, wykonują bezawaryjnie miliony cykli. Najbardziej popularne są serie przełączników ciśnieniowych, które mogą być dostarczane z szeregiem zintegrowanych złączy, takich jak Deutsch, AMP Superseal, AMP Junior Timer, Bajonett DIN 72585 lub Packard MetriPack, z których wszystkie często znajdują się w maszynach budowlanych, łącząc ze sobą najróżniejsze podzespoły.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Elektrownie wiatrowe są zazwyczaj poddawane ekstremalnym warunkom, takim jak niska czy wysoka temperatura (od -40°C do +120°C), wilgotność, słona woda itp. Wszystkie oferowane dla tego segmentu komponenty SUCO przechodzą restrykcyjne testy mechaniczne, zapewniają doskonałą długoterminową stabilność pracy i niski dryf temperaturowy.

Są to istotne zalety w systemach, które są rzadko konserwowane i trudno dostępne. Mechaniczne czujniki ciśnienia mają gwarancję 10 mln cykli z niewielkim odchyleniem punktu przełączenia.

APLIKACJE MEDYCZNE

Bezpieczeństwo w aplikacjach medycznych odgrywa kluczową rolę. SUCO testuje każdy z wyprodukowanych czujników i przetworników ciśnienia, który opuszcza linię produkcyjną. Oferowane produkty służą do monitorowania ciśnienia gazów i płynów medycznych takich jak tlen, CO2, próżnia, woda itp. SUCO posiada niezbędne certyfikaty dopuszczające wykorzystanie komponentów w tych aplikacjach.

Główne aplikacje, w których zastosowanie znajdują czujniki wspomnianego producenta, to monitorowanie gazu w systemach anestezjologicznych, autoklawy, jednostki czyszczące i sterylizatory oraz nadzorowanie dostaw gazów medycznych w gazowych sieciach szpitala.

OEM Automatic