Przemysł spożywczy - branża pod specjalnym nadzorem

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Przemysł spożywczy to obszar podlegający bardzo rygorystycznym wymogom dotyczącym środowiska pracy. Wymagalne jest, aby procesy produkcyjne prowadzone były w sposób zapewniający maksymalną ochronę pracowników i wszelkim produktom podlegającym przetworzeniu.

Przemysł spożywczy - branża pod specjalnym nadzorem

Dla personelu mającego bezpośredni kontakt z przetwarzanymi produktami oznacza to obowiązek przestrzegania przepisów dotyczą np. higieny. Dla urządzeń zainstalowanych na liniach produkcyjnych jest to konieczność wykonania ich w sposób pozwalający na zachowanie wysokiego stopnia szczelności, niedopuszczanie do reakcji materiałów, z których są wykonane z przetwarzanymi produktami spożywczymi oraz odporność na chemiczne środki czyszczące. Firma INSTOM oferuje szereg produktów do zastosowania w branży spożywczej.

Są to:

 1. Kolumny sygnalizacyjne serii ClearSIGN firmy WERMA
 2. Wyłączniki zawiasowe firmy PIZZATO
 3. Obudowy firmy NewElfin

KOLUMNY SYGNALIZACYJNE SERII CLEARSIGN FIRMY WERMA

Fot. 1. Kolumny CleanSIGN mocowane do ściany oraz do powierzchni płaskiej

Kolumny serii ClearSIGN to kompaktowe, trzypoziomowe urządzenie sygnalizacyjne optyczo-akustyczne. Materiał, z którego zostały wykonane, tj. poliamid, ich konstrukcja oraz kształt powodują, że nie osadza się na nich wilgoć oraz pyły. Mają również dużą odporność na działanie środków chemicznych używanych do czyszczenia urządzeń produkcyjnych. Mają stopień ochrony IP67/69K, co pozwala na zachowanie dużej szczelności oraz mycie płynami pod wysokim ciśnieniem.

Urządzenia te otrzymały certyfikaty:

 • Fraunhofer IPA, przyznawany urządzeniom przeznaczonym do zabudowy w pomieszczeniach typu "cleanroom". W Polsce przepisem regulującym warunki zabudowy urządzeń w tego typu pomieszczeniach (w aplikacjach wymagających powietrza o najwyższej klasie czystości) jest norma PL EN ISO 14644-1. Pozytywna opinia Instytutu potwierdza odporność chemiczną kolumny sygnalizacyjnej na powszechnie używane środki czyszczące.
 • EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), dotyczący urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i gwarantujący, że podczas tworzenia kolumn serii CleanSIGN spełnione zostały surowe kryteria projektowe, aby uniknąć niedociągnięć konstrukcyjnych i zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia. EHEDG to organizacja pozarządowa zrzeszająca producentów sprzętu przemysłu spożywczego, instytuty badawcze oraz organy ochrony zdrowia, w celu opracowywania i publikowania wytycznych w zakresie technologii higieny w odniesieniu do przetwarzania i pakowania produktów spożywczych.

Oferujemy Państwu kolumny w wersjach do montażu na ścianie oraz na powierzchni płaskiej. Każda zbudowana jest z trzech modułów optycznych oraz modułu akustycznego, emitującego dźwięki o natężeniu 85 dB. Dostępne są następujące modele kolumn:

 • emitujące światło stałe w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym; podłączenie - zintegrowany przewód o długości 2 m,
 • emitujące światło stałe RGY, tj. mające możliwość ustawienia barw: czerwonej, żółtej i zielonej na poszczególnych poziomach za pomocą wewnętrznego przełącznika; podłączenie - złącze śrubowe maks. 1,5 mm²,
 • emitujące światło migające RGB, tj. mające możliwość ustawienia barw: czerwonej, żółtej, zielonej, białej, niebieskiej, turkusowej oraz fioletowej na poszczególnych poziomach. W przypadku jednoczesnej pracy wszystkich trzech poziomów emitowane światło zmienia się z migowego na EVS, tj. światło o intensywnych, nieregularnych błyskach; podłączenie - złącze śrubowe maks. 1,5 mm².

WYŁĄCZNIKI ZAWIASOWE SERII HX FIRMY PIZZATO

Fot. 2. Wyłączniki zawiasowe z serii HX z różnymi wyprowadzeniami przewodów oraz gniazdem M12 z góry

Wyłączniki z tej serii to kompaktowe urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316L. Wyposażone są w bloki stykowe mechaniczne lub elektroniczne. Urządzenia wyposażone w elektroniczne bloki stykowe mają wbudowane 4 diody LED sygnalizujące stan, w jakim znajduje się wyłącznik, tj. 4 logiczne funkcje realizowane wewnątrz wyłącznika:

 • sygnalizacja zasilania oraz autodiagnostyki (PWR),
 • sygnalizacja stanu wejść (IN),
 • sygnalizacja stanu wyjścia (ACT),
 • sygnalizacja stanu wyjść bezpieczeństwa (OUT).

Wyłączniki dostępne są z przewodem wyprowadzony z tyłu, od góry, od dołu lub z gniazdem M12 8pin wyprowadzonym z góry lub z dołu. Sposób, w jaki są wykonane, pozwala na zachowanie stopnia ochrony IP67/69K - firma potwierdza to wykonywaniem testów na szczelność obudowy wyłącznika, podając na niego wodę pod ciśnieniem 100 atmosfer i temperaturze 80°C zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach: PN-EN 60529:2003 oraz ISO 20653.

OBUDOWY

Fot. 3. Obudowy bez perforacji i z perforacją

Oferowane przez INSTOM obudowy firmy New Elfin wykonane są, podobnie jak obie wyżej opisane grupy produktów, ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316L. Dostępne są one w 7 grupach rozmiarowych oraz w 15 standardowych wersjach wykonania - z pełną oraz prefabrykowaną pokrywą (otwory Ø 22 mm), przygotowaną do zabudowy na niej aparatury tablicowej. Do wyboru są obudowy w rozmiarach: 82×82 mm, 82×412 mm, 82×202 mm, 140×180mm, 180×200 mm, 180×260 mm oraz 230×260 mm.

Aby ułatwić użytkownikowi wygodny montaż oraz eksploatację obudowy, producent przygotował szereg akcesoriów, których zastosowanie ułatwi wykonanie związanych z tym czynności oraz usprawni proces dokonywania podłączeń wewnątrz obudowy. Są to m.in. płyty i szyny montażowe, dławiki, zatyczki, uchwyty, zamki i zawiasy do pokryw itp.

Opisane w tym artykule produkty stanowią jedynie niewielką część szerokiej gamy produktów oferowanych przez firmę INSTOM - więcej informacji na temat naszej oferty handlowej uzyskają Państwo na stronie www.instom.com.pl lub wysyłając zapytanie na adres: handlowy@instom.com.pl

INSTOM sp. z o.o.