Pepperl+Fuchs poszerza grupę przyszłościowych produktów dzięki czujnikom fotoelektrycznym z serii R200 i R201

| Prezentacje firmowe Pomiary

Dzięki wprowadzeniu serii R200 i R201, zorientowany na przyszłość zestaw czujników fotoelektrycznych firmy Pepperl+Fuchs umożliwia wykorzystanie w aplikacjach o jeszcze większej odległości roboczej. Podobnie jak kompaktowe serie R100, R101 i R103, nowe produkty zapewniają całą dotychczasową funkcjonalność - jedynie w nieco większych obudowach. Standardowe cechy wszystkich czujników gwarantują wysoki komfort obsługi, bezpieczeństwo inwestycji i zwiększoną wydajność, a także komunikację IO-Link za pośrednictwem profilu Smart Sensor.

Pepperl+Fuchs poszerza grupę przyszłościowych produktów dzięki czujnikom fotoelektrycznym z serii R200 i R201

Pięć obudów, identyczna funkcjonalność, standardowa obsługa, wydajne technologie detekcyjne oraz IO-Link w każdej wersji - przyszłościowa architektura czujników fotoelektrycznych firmy Pepperl+Fuchs gwarantuje uniwersalne rozwiązania, prostą integrację i uruchomienie, a także najwyższy poziom wydajności.

Podczas gdy udane serie R100, R101 i R103 zostały zaprojektowane dla krótszych zakresów detekcji, nowe R200 i R201 w średniej wielkości obudowach mogą być stosowane w aplikacjach o większych odległościach roboczych. Użytkownicy korzystają z maksymalnej elastyczności w każdej aplikacji i opcji instalacji, a w szczególności ze standardowego programowania we wszystkich seriach.

JEDNOLITA KONCEPCJA DZIAŁANIA = WYGODA UŻYTKOWANIA

W przypadku wszystkich czujników jednolita koncepcja obsługi została dobrze przemyślana i zoptymalizowana: wszystkie serie zapewniają intuicyjne i identyczne środowisko podczas parametryzacji. Jest to możliwe dzięki inteligentnej, funkcjonalnej współpracy wieloobrotowego potencjometru i przycisku, które działają jako pojedynczy, połączony element.

Czułość, próg przełączania i tryb pracy można ustawić za pomocą potencjometru obrotowego, zaś wybór rodzaju i uczenie punktu przełączania odbywa się za pomocą przycisku. Trzy diody LED pokazują, że czujniki są gotowe do pracy, wskazują typ przełączania, pokazują swobodną ścieżkę światła do detekcji lub pomiaru odległości. Wskazują one również osiągnięcie rezerwy działania i sygnalizują przerwanie wiązki światła.

Wygląd czujnika refleksyjnego R100 lub R101 jest taki sam, jak czujnika odbiciowego z tłumieniem tła z rodziny produktów R103, a także elementów pomiarowych z wieloma punktami przełączania z serii R200 oraz czujników odległości R201. Środowisko operacyjne nigdy się nie zmienia. Wszystko to sprawia, że parametryzacja podczas uruchamiania lub nawet przy zmianie na inną serię jest znacznie łatwiejsza.

IDENTYCZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA

Podobnie jak w przypadku modeli R100, R101 i R103, tak też w nowych seriach R200 i R201 istnieje możliwość określenia funkcjonalności. Wybór pomiędzy czujnikami ruchu, wersjami refleksyjnymi z filtrami polaryzacyjnymi, czujnikami pracującymi w trybie rozproszonym, wersjami z tłumieniem tła i eliminacją pierwszego planu, czujnikami odległości, a także elementami pracującymi jako bariera świetlna z dwoma punktami przełączania jest możliwy podczas tworzenia systemu, a nawet bezpośrednio przed uruchomieniem.

Dodatkowo wszystkie serie czujników są wyposażone w standardowe opcje łączeniowe: wtyczkę M8 lub M12, wtyk M8 lub M12 umieszczony na krótkim przewodzie lub wyjście kablowe.

Ze względu na ich typowe, często trudno dostępne środowisko instalacyjne, nowe serie R200 i R201 mają obrotowe wtyczki łączące, które zapewniają optymalne podawanie kabli nawet w kompaktowych obszarach maszyn, co upraszcza integrację systemu.

INTEGRACJA ZA POMOCĄ NAJNOWSZYCH PROFILI SMART SENSOR

IO-Link i technologia czujników 4.0 stanowią sieciową, przyszłościową automatykę w kontekście Przemysłu 4.0, inteligentnej fabryki oraz IoT - i dlatego też są w standardzie w serii R200 i R201. Jako pionier w standaryzacji IO-Link, Pepperl+Fuchs jest jednym z pierwszych producentów, którzy wdrażają najnowszą technologię IO-Link z profilami Smart Sensor opublikowanymi przez konsorcjum IO-Link.

Celem jest zapewnienie znormalizowanego dostępu do opcji regulacji, nastaw parametrów, wartości procesowych i informacji diagnostycznych dla czujników IO-Link, z których każdy ma identyczne podstawowe funkcje - niezależnie od producenta i zasady działania. Identyczna reprezentacja i ocena wszystkich czujników, które, tak jak w przypadku R200 i R201, podążają za ich konkretnym, aktualnym profilem Smart Sensor, umożliwia wykorzystanie modułów funkcjonalnych do uproszczonej integracji systemu sterowania.

Istniejące programy aplikacyjne można ponownie wykorzystać zmniejszając ilość wymaganego programowania. Z powodu pominięcia danych technicznych producenta lub specyficznych dla urządzenia, zarówno uruchomienie jak i trwająca konserwacja instalacji są uproszczone.

Kompleksowość IO-Link, a więc też opcja połączenia w chmurze, sprawia, że nowe serie R200 i R201 są opłacalną pod względem technicznym i ekonomicznym inwestycją. Dodatkowo technologia Bluetooth SmartBridge firmy Pepperl+Fuchs pozwala na ich mapowanie, parametryzację i zintegrowanie z chmurą na urządzeniach mobilnych.

Pepperl+Fuchs