YAMAHA Robotics wprowadziła system wizyjny iVY2

| Prezentacje firmowe Pomiary

Firma Yamaha Robotics wprowadziła nowy system wizyjny iVY 2. Rozbudowuje on funkcjonalności wcześniejszego systemu iVY zachowując jego prostotę użytkowania.

YAMAHA Robotics wprowadziła system wizyjny iVY2

Czas standardowego wyszukiwania został skrócony o połowę względem poprzedniej wersji systemu (30%, jeśli pobierany obraz ma również być zapisywany), a maksymalna liczba różnych elementów rozpoznawanych przez system została zwiększona z 40 do 254.

System wizyjny iVY2 jest kompatybilny z kamerami o rozdzielczości nawet 5mpix (megapikseli), co w połączeniu z wgranym oprogramowaniem identyfikującym pozwala na precyzyjne wykrywanie konturów bardzo małych obiektów, nawet gdy nakładają się na siebie i mają nieregularne kształty. Ponadto system, pobierając większe obrazy, pozwala na zmniejszenie ich liczby - a tym samym częstotliwości pobierania.

W systemie iVY 2 mogą być stosowane aż 20-metrowe kable co znacząco ułatwia rozplanowywanie linii produkcyjnych. Pakiet został również uzupełniony o wyjście DVI-I, co pozwala na bezpośrednie wyświetlanie obrazu z kamer na monitorze bez konieczności zastosowania dodatkowego komputera.

System wizyjny, robot, głowica (np. chwytak) i oświetlenie pracują na tym samym oprogramowaniu i są obsługiwane przez ten sam kontroler. Oznacza to, że nie ma potrzeby konwersji koordynatów pomiędzy językiem oprogramowania wizji i robota. Dzięki temu nie ma opóźnienia w komunikacji, a obsługa wymaga tylko kilku linii kodu i jest bardzo prosta do opanowania.

System wizyjny może zostać zamontowany na ruchomej części robota. Koordynaty pozycji kamery są automatycznie przeliczane, uwzględniając dane z robota. Dane z jednego systemu wizyjnego mogą być udostępniane kilku robotom, co pozwala na efektywne wykorzystanie systemu.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU IVY2

Etykietowanie

Problem: nieregularne odstępy i ustawienie w płaszczyźnie poziomej przedmiotów, na jakich ma zostać umieszczona etykieta.

Rozwiązanie: W tym przykładzie zastosowano wielokierunkowego robota YK500TW wraz z systemem iVY2. Dzięki danym z systemu wizyjnego określany jest kąt, pod jakim ułożony jest na taśmie przedmiot i odległość, w jakiej się znajduje. Kontroler uwzględnia te dane, co pozwala na umieszczenie etykiety pod właściwym kątem i w tej samej pozycji na każdym przedmiocie. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie np. w branży spożywczej.

Dozowanie

Problem: zachodzi możliwość, że dostarczony do pola roboczego przedmiot, na jakim ma zostać rozprowadzona uszczelka, jest przesunięty zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rozwiązanie: W tym przykładzie zastosowano robota kartezjańskiego SXYX wraz z systemem iVY2. Dzięki danym z systemu wizyjnego (widok z góry) określane jest położenie przedmiotu w płaszczyźnie poziomej oraz odkształcenia ścieżki dozowania spowodowane odchyleniami w płaszczyźnie pionowej. Ścieżka dozowania jest automatycznie korygowana. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie np. w branży automotive.

Skręcanie

Problem: Zachodzi możliwość przesunięcia przedmiotu w płaszczyźnie poziomej, a tym samym pozycji otworów, a wymagana jest wysoka precyzja montażu.

Rozwiązanie: Zastosowano robota kartezjańskiego NXY wraz z systemem iVY2. Dzięki danym z systemu wizyjnego system określa dokładne pozycje otworów, co pozwala na automatyczne i precyzyjne wkręcenie śrub. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie np. w branży produkcji elektroniki.

Instalacja

Problem: Komponenty są ułożone w sposób nieprecyzyjny i mają nieregularne kształty.

Rozwiązanie: Nieprecyzyjnie ułożony komponent (np. gniazdo PCB) jest podnoszony i analizowany przez skierowaną w górę kamerę w czasie przenoszenia go do pola roboczego. Na podstawie uzyskanych informacji jest nanoszona korekta jego ustawienia pozwalająca na precyzyjny montaż. Wykorzystywany jest robot SCARA YK150XG. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie np. w branży produkcji elektroniki.

WYBRANE FUNKCJE SYSTEMU IVY 2

Autokalibracja

System iVY 2 pozwala na jego precyzyjne i automatyczne wykalibrowanie. Funkcja ta umożliwia również szybką ponowną kalibrację, jeśli urządzenie zostanie przypadkowo rozkalibrowane. Proces przebiega w trzech krokach:

Wprowadzanie przedmiotu

Od momentu pobrania obrazu wprowadzenie przedmiotu, na jakim ma się odbywać praca (workpiece), zajmuje nie więcej niż 3 minuty. Proces przebiega w trzech krokach:

  1. Pobranie obrazu (zrobienie zdjęcia) poprzez umieszczenie przedmiotu w polu widzenia kamery i ustawienie zakresu widzenia kamery.
  2. Nakreślenie konturu - przebiegające automatycznie, z możliwością ręcznego doprecyzowania.
  3. Wprowadzenie detekcji (wykrycia) pozycji poprzez zaznaczenie kursorem wybranego punktu.

Wyłącznym dystrybutorem wszystkich robotów przemysłowych YAMAHA w Polsce, w tym działających z nimi systemów wizyjnych iVY 2, jest RENEX. Firma szczyci się świadczeniem kompleksowego wsparcia dla przemysłu elektronicznego, obejmującego doradztwo techniczne w sferze implementacji robotów przemysłowych. Systemy YAMAHA można zobaczyć w Centrum Technologicznym RENEX.

RENEX