Orange Box, czyli sposób na udaną modernizację

| Prezentacje firmowe Pomiary

Dla zakładów, które chcą sprawnie wdrożyć inteligentne rozwiązania produkcyjne w modernizowanych instalacjach, dobrym rozwiązaniem jest Orange Box. Jest to system, który służy do pozyskiwania i analizy danych, a co najważniejsze, można go łatwo wdrożyć oraz dalej rozwijać - wystarczy ustawić niezbędne parametry konfiguracyjne. Nie ma potrzeby modyfikowania istniejącego sprzętu lub oprogramowania, a rozwiązanie działa bez względu na dostawcę istniejącego systemu sterowania. Firma B&R, producent zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji maszyn i zakładów, podjęła współpracę z zakładem z branży rybnej, wdrażając Orange Box do modernizacji jednej z kluczowych dla zakładów linii konfekcjonowania.

Orange Box, czyli sposób na udaną modernizację

Orange Box firmy B&R umożliwia użytkownikom korzystanie z uprzednio niedostępnych danych dotyczących energii i procesów, pochodzących z maszyn nieobjętych cyfryzacją. Orange Box może odczytywać dane z urządzenia bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym sprzęcie lub oprogramowaniu. Jasno zobrazowane mierniki wydajności kierują uwagę na możliwości działań usprawniających, które w rezultacie zwiększają ogólną efektywność pracy maszyn.

NIENARUSZALNOŚĆ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI A POTRZEBA CYFRYZACJI

Orange Box to rozwiązanie dla zakładów, które planują modernizację fabryki, ale muszą zabezpieczyć nienaruszalność istniejącej technologii instalacji po to, by np. nie narażać się na utratę obowiązujących gwarancji i certyfikatów; tam gdzie produkcja musi być prowadzona nieprzerwanie przez cały okres instalowania i odbioru technicznego.

ORANGE Box - najważniejsze zalety

  • Monitorowanie wykonania procesów - Orange Box umożliwia zbieranie, wyświetlanie i analizowanie danych o procesach z maszyn wcześniej nieobjętych cyfryzacją.
  • Optymalizacja zużycia energii - dzięki wyposażeniu w funkcję Energy, Orange Box potrafi oceniać dane energetyczne pozyskane z linii.
  • Prostota instalacji i konfiguracji - montaż urządzenia Orange Box nie wymaga zmian istniejących urządzeń i oprogramowania.
  • Lean equipment do zbierania i analizy danych - wymagany jest jedynie komputer przemysłowy APC 3100, który ma odpowiedni komponent oprogramowania mapp OEE

REALIZACJA PROJEKTU W ZAKŁADZIE PRZETWÓRSTWA RYBNEGO

Za pomocą Orange Box firma z branży przetwórstwa rybnego zrealizowała projekt monitorowania stanu pracy i wydajności jednej z dwóch najważniejszych linii w zakładzie tzw. linii słoików. Po udanej modernizacji jednej z kluczowych linii produkcyjnych za pomocą Orange Boxa, zakład przygotowuje się do zakupu i wdrożenia tego rozwiązania na pozostałych pięciu liniach automatycznych.

Zakład dostrzegał trudności w braku kompleksowej wiedzy o stanie dostępności linii i chciał na tę potrzebę skutecznie zareagować. Operatorzy pozbawieni informacji nie mogli podejmować adekwatnych działań do rozwiązywania problemów produkcyjnych (postoje, spadek jakości i dostępności), które są znaczącą większością powodów wpływających na niską całkowitą wydajność linii. Firma zdecydowała, aby remedium na istniejące problemy, było wdrożenie Orange Boxa jako systemu nadzorującego pracę linii bez potrzeby ingerencji w proces produkcyjny i bez ryzyka utraty gwarancji.

CO POTRAFI ORANGE BOX?

W projekcie tym linia składająca się z 20 maszyn i samodzielnych urządzeń została podzielona na 4 węzły technologiczne. Każdy węzeł został wyposażony dodatkowo w kasetę przycisków przeznaczoną dla operatów do samodzielnego zgłaszania przyczyn powodów lub przerw - produkcyjnych i planowych. Funkcją Orange Boxa jest pozyskiwanie danych z linii i przekazanie ich odpowiednim operatorom.

Komunikacja odbywa się po protokołach OPC UA, a dane sczytywane są z rozproszonych wysp I/O oraz sterownika firmy Siemens. Orange Box można wykorzystać do takich zadań jak:

  • Wyliczanie współczynników KPI w czasie rzeczywistym z możliwością archiwizacji oraz generowania raportów statystycznych
  • Automatyczne zgłaszanie miejsc, przyczyn i czas trwania postojów produkcyjnych
  • Tworzenie i egzekwowanie zlecenia produkcyjnego
  • Audyt zmian nastaw lub/i wartości monitorowanych zmiennych
  • Generowanie raportów produkcyjnych oraz eksport danych do systemów wyższego rzędu

EFEKTY PO WDROŻENIU

Dzięki narzędziu firmy B&R zakład posiada efektywne monitorowanie linii. Operatorzy mogą teraz w czasie rzeczywistym reagować na spadek wydajności lub stosować odpowiednie kroki w celu eliminacji problemów z utrzymaniem odpowiedniej jakości.

Orange Box zapewnił też narzędzie do predykcyjnego utrzymania ruchu. Wdrożono szereg mechanizmów monitorujących stan kluczowych obiektów na linii, dzięki czemu dział utrzymania ruchu dysponuje obecnie potrzebną wiedzą, aby szybciej przywrócić pracę linii lub zapobiec jej zatrzymaniu.

Dzięki Orange Box dział odpowiedzialny w zakładzie za mierzenie wydajności i raportowanie wyników do odpowiednich działów, zamiast angażować się w pozyskiwanie wymaganych informacji (specjalnie zatrudniona osoba na etacie tylko do tych zadań), może w końcu skoncentrować swoje wysiłki na tym co najistotniejsze - na opracowywaniu mechanizmów pozwalających zwiększyć efektywności linii.

W zakładzie trwają rozmowy o pilotażowym wdrożeniu Master Orange Boxa, który będzie pełnił funkcję systemu nadrzędnego - archiwizacja danych, przesyłanie danych do systemu ERP (SAP PM), zarządzanie wersją Orange Box, generowanie raportów BI (Business Intelligence).

Projekt zrealizowany został w oparciu o własny zespół techniczny - w szczycie sezonu, co pokazuje, potencjał narzędzia i łatwość implementacji tego nowoczesnego rozwiązania w krótkim czasie. Obecnie zakład samodzielnie może rozwijać system: oprogramowanie poprzez konfigurację systemu a sprzęt dostawiając wybrane moduły IO czy wyspy OPC UA

B&R Automatyka Przemysłowa