Niższe koszty sprzętu i programowania dzięki systemom bezpieczeństwa nowej generacji

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Nowa generacja systemów bezpieczeństwa firmy Beckhoff - dzięki jeszcze większej modułowości i skalowalności - bez trudu spełni wymagania różnorodnych, nawet wysoce zindywidualizowanych koncepcji budowy maszyn. A możliwość dystrybucji inteligencji systemu przez moduły logiczne TwinSAFE I/O sprawia, że jego projektowanie i adaptacja do wymogów danej aplikacji przebiegają sprawniej i bardziej elastycznie niż w standardowych rozwiązaniach tego typu.

Niższe koszty sprzętu i programowania dzięki systemom bezpieczeństwa nowej generacji

Wspomniana elastyczność stanowi efekt innowacyjnej koncepcji sterowników bazujących na module logicznym EL6910. Oprócz niego trzon nowej generacji TwinSAFE stanowią trzy główne komponenty I/O:

  • moduł TwinSAFE EtherCAT EL1918: moduł wejść cyfrowych z ośmioma wejściami (www.beckhoff.pl/EL1918),
  • moduł TwinSAFE EtherCAT EL2911: moduł logiczny z czterema wejściami i jednym wyjściem (www.beckhoff.pl/EL2911),
  • moduł TwinSAFE EtherCAT EP1957-0022 typu Box: moduł cyfrowy o stopniu ochrony IP67 z ośmioma wejściami i czterema wyjściami w wersji bezpiecznej (www.beckhoff.pl/EP1957-0022).

NOWE ZASTOSOWANIA W APLIKACJACH ROZPROSZONYCH

Podobnie jak inne dostępne na rynku produkty I/O i moduły napędowe z logiką TwinSAFE, nowe komponenty mogą być stosowane jako niezależne sterowniki do bezpośredniej realizacji indywidualnych projektów z zakresu bezpieczeństwa. Ich atutem jest zdolność komunikacji z innymi urządzeniami, która - podobnie jak w systemach bezpieczeństwa - pozwala na bezpośrednią wymianę danych między konkretną aplikacją bazującą na module I/O a innymi komponentami systemu oraz wstępne, wewnętrzne przetwarzanie owych danych.

To zaś przekłada się na możliwość budowy modułowych maszyn wyposażonych w rozproszone systemy bezpieczeństwa. W takich projektach funkcje systemu centralnego ograniczają się do przetwarzania zakumulowanych danych.

Modułowość systemu TwinSAFE - tak w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania - ułatwia wdrażanie nawet bardzo złożonych aplikacji bezpieczeństwa. Integracja funkcji modułu I/O i sterownika TwinSAFE w jednym komponencie I/O ułatwia dystrybucję zadań na poszczególne moduły maszyny, co w rezultacie ogranicza koszty zakupu sprzętu. Zaś funkcja kastomizacji poprawia efektywność i komfort pracy, jednocześnie ograniczając nakłady na walidację, a tym samym i koszty projektowania aplikacji.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIĘKI ADAPTACJI

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że projekty z dziedziny bezpieczeństwa są w systemie TwinCAT tworzone i rozwijane na zasadach modułowości. Nowa funkcja kastomizacji poszerza jednak zakres konfiguracji owych modułów, oferując dla każdego z nich możliwość wyboru między trzema trybami pracy: "czasowej deaktywacji", "stałej deaktywacji" oraz "pasywacji".

Odpowiednia konfiguracja wartości zastępczych dla interfejsów między modułami umożliwia budowę wysoce złożonej, modułowej i skalowalnej architektury bezpieczeństwa przy zachowaniu niskich kosztów projektowania. Ten sam wzorzec można bowiem zastosować np. w całej serii maszyn, dezaktywując po prostu zbędne moduły.

Beckhoff Automation