Gotowi na kontrolę

| Prezentacje firmowe Pomiary

Inspekcja oraz kontrola jakości ma kluczowe znaczenie we wszystkich liniach produkcyjnych i opakowaniowych. Gotowość do wyłapania wadliwych produktów przed ich wysyłką do klientów może przynieść znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Firmy zapobiegają w ten sposób kosztownemu wycofywaniu towarów z rynku, marnowaniu produkcji i potencjalnym wysokim kosztom prawnym.

Gotowi na kontrolę

Ponieważ linie produkcyjne są coraz bardziej zautomatyzowane, taka też powinna stawać się inspekcja i kontrola jakości. Ten proces pozwala na poprawę efektywności linii, umożliwiając szybkie i dokładne wykonywanie zadań. Największe korzyści można uzyskać wówczas, gdy zaimplementuje się "inteligentną" automatyzację, opartą między innymi na bieżącej analizie dostępnych danych.

W przypadku systemów kontroli wizyjnej umożliwia to szybkie wykrywanie defektów i naprawianie ich przy minimalnym wpływie na całą linię produkcyjną. Inteligentne systemy kontroli wizyjnej pozwalają na uzyskiwanie większej wydajności i minimalizują straty - zarówno w kontekście całej produkcji, jak i poprzez zapobieganie przestojom.

W przypadku łatwo psujących się artykułów, takich jak żywność czy farmaceutyki, kluczowe znaczenie ma również kontrola jakości opakowań. O wycofaniu dobrego towaru może zdecydować np. nieczytelny kod kreskowy czy niepoprawna data ważności. Zwłaszcza że na rynku pojawiają się nowe regulacje, które wyraźne oznaczenia na produktach traktują priorytetowo.

Rządy, chcąc chronić swoich obywateli, wprowadzają coraz większe ograniczenia dotyczące oznakowania opakowań, zwłaszcza w tych dwóch branżach. Dla przemysłu oznacza to konieczność spełniania wyższych standardów kontroli.

PRZESTRZEGANIE ZASAD

Aby system inspekcji mógł podejmować inteligentne decyzje, musi zbierać dane z czujnika, takiego jak kamera wizyjna. Można je skonfigurować do monitorowania różnych aspektów produktu, np. w celu wykrywania niedoskonałości lub sprawdzania etykiet pod kątem błędów w druku czy brakujących informacji. System przetwarza i analizuje dane, żeby na bieżąco monitorować proces produkcyjny i porównuje rzeczywiste wyniki z oczekiwanymi.

Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek uchybienia czy problemy, system postępuje zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej zasadami reagowania na takie konkretne sytuacje. W wielu przypadkach może być w stanie poradzić sobie samodzielnie, jednak za każdym razem informuje także operatora. W ten sposób możliwe jest szybkie podjęcie ewentualnych dodatkowych działań.

Im więcej danych jest dostępnych i przetwarzanych, tym inteligentniejsza może być maszyna. Wszystkie dane są rejestrowane przez system i zazwyczaj przechowywane w chmurze. Może to ułatwić dostosowanie się w przyszłości do nowych wymagań prawnych lub sytuacji na rynku - operacje mogą być przeglądane w celach inspekcyjnych, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian system kontroli wymaga jedynie aktualizacji oprogramowania.

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE FIRMY OMRON

Systemy OMRON obejmują wszystkie części linii produkcyjnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o kompletne rozwiązanie, czy częściowe uaktualnienie istniejącego systemu, każdy komponent ma na celu zapewnienie najwyższej kontroli jakości. Kompaktowe jednostki kontroli wizualnej firmy monitorują produkcję w czasie rzeczywistym i natychmiast reagują na wszelkie usterki.

Dane wysyłane z systemu wizyjnego są przetwarzane lokalnie i przesyłane za pośrednictwem chmury w celu dokładnej analizy, która pozwala podjąć odpowiednie działania. System jest całkowicie połączony, a ulepszona komunikacja między maszynami w linii produkcyjnej zapewnia dokładniejszą kontrolę jakości i wyższą wydajność. Inteligentne rozwiązania automatyki firmy OMRON są bardzo szybkie i mają dużą moc obliczeniową, a jednocześnie są łatwe w użyciu. To połączenie szybkości, inteligencji i łatwości obsługi zapewnia skuteczną i przejrzystą kontrolę jakości.

ELASTYCZNOŚĆ - OBECNIE I W PRZYSZŁOŚCI

Oprócz wyłapywania błędów produkcyjnych i zmniejszania ilości odpadów, zaletą skutecznego systemu kontroli i zarządzania procesem produkcji jest wysoka elastyczność. Przy połączeniu wizji, ruchu, kontroli, bezpieczeństwa i robotyki w jeden system - taki jak Sysmac Studio firmy OMRON, fabryki mogą łatwiej dopasowywać się do produkcji w krótkich seriach i dostosowywać do zmieniających się wymagań rynku. Ustawienia linii można szybko zmienić, a wzór rozpoznawania dla kontroli jakości aktualizować na poziomie oprogramowania. Zapewnia to możliwość wytwarzania i pakowania różnych wariantów produktu lub nawet różnych towarów.

OMRON Polska