Przekaźniki do nadzoru prądu, temperatury i napięcia

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

W ofercie firmy Relpol S. A. – istniejącego od ponad 60 lat polskiego producenta przekaźników – pojawiła się nowa linia przekaźników nadzorczych RPN, przeznaczona do kontrolowania prądu, temperatury i napięcia.

Przekaźniki do nadzoru prądu, temperatury i napięcia

PRZEKAŹNIKI DO NADZORU PRĄDU AC W SIECI 1-FAZOWEJ

Urządzenia z tej kategorii zostały podzielone ze względu na zakresy nadzorowanego prądu – od 0,5 do 16 A, co pozwala na dokładne dopasowanie przekaźnika do kontrolowanego obwodu.

Przekaźniki umożliwiają wybór trzech funkcji, według których daje się kontrolować natężenia prądu, dotyczących nadzoru:

  1. wartości maksymalnej prądu,
  2. wartości minimalnej prądu,
  3. wielkości prądu pomiędzy minimum i maksimum.

Wybór preferowanej funkcji następuje poprzez odpowiednie ustawienie potencjometru. Można to zrobić na dwa sposoby. W pierwszym przekaźnik po wystąpieniu błędu powraca do pracy automatycznie (zgodnie z nastawami). W drugim przekaźnik w przypadku wystąpienia błędu pozostaje wyłączony aż do momentu zresetowania "pamięci błędu" (poprzez przerwanie i ponowne podanie napięcia zasilania).

Dodatkową zaletą opisywanych przekaźników jest możliwość nastawienia opóźnienia czasowego sygnalizacji błędu w przedziale od 0 do 20 s.

PRZEKAŹNIKI DO NADZORU TEMPERATURY PRACY SILNIKA W OBUDOWIE 17,5 MM

RPN-1TMP-A230 to przekaźnik do nadzoru pracy temperatury silników. Temperatura uzwojeń silnika jest monitorowana za pomocą czujników rezystancyjnych PTC, których wyprowadzenia często znajdują się obok wyprowadzeń silników. W przypadku załączenia napięcia zasilania do przekaźnika i osiągnięcia właściwej temperatury silnika (rezystancja sumaryczna obwodu czujników PTC silnika wynosi mniej niż 3,6 kΩ) przekaźnik wykonawczy załącza się. Gdy rezystancja sumaryczna obwodu PTC przekroczy 3,6 kΩ, przekaźnik rozłącza się, sygnalizując błąd.

W przekaźniku RPN-1TMP-A230 zamontowano przycisk TEST/RESET – istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku kasującego RESET. Dodatkową zaletą tego modelu jest wykrywanie zwarć w obwodzie czujników.

PRZEKAŹNIKI DO NADZORU NAPIĘCIA W SIECI 3-FAZOWEJ

Przekaźniki z tej grupy produktowej przeznaczone są do monitorowania napięcia w sieci 3-fazowej. Dla napięcia przemiennego częstotliwość obwodu pomiarowego może zmieniać się w granicach od 48 do 63 Hz. Trzy modele z nowej serii RPN-1V to gwarancja stałego czasu rozłączenia zestyku w przypadku wystąpienia błędu.

Inna funkcjonalność występuje w przekaźniku RPN-1VFT-A400, gdzie w przypadku błędu czas ten jest regulowany w przedziale od 0 do 10 s.

Przekaźniki monitorują podstawowe parametry sieci 3-fazowej: zanik fazy, asymetrię oraz kolejność faz (wyjątkiem jest przekaźnik RPN-1VF-A400, który nie kontroluje tej ostatniej wartości). Przekaźniki te mogą być zasilane napięciem przemiennym z obwodu nadzorowanego z częstotliwością 48‒63 Hz.

Relpol
www.relpol.pl