Przewidzieć nieprzewidywalne

| Prezentacje firmowe Artykuły

Posiadanie wiedzy o sytuacjach, które mają dopiero nastąpić, przydałaby się każdemu. Taka umiejętność oszczędziłaby wiele zbędnego wysiłku, przyczyniłaby się do zmniejszenia stresu, ogólnie nieprawdopodobnie by pomogła i – tak, tego nie da się pominąć – przyczyniłaby się do wzbogacenia posiadacza takiej niezwykłej cechy. Ale czy da się przewidywać awarie maszyn? Choćby w niektórych jej aspektach? Okazuje się, że tak. I to w dość prosty sposób.

Przewidzieć nieprzewidywalne

Jakkolwiek niesamowicie by to brzmiało i kojarzyło się z szklaną kulą, to przewidywanie awarii jest możliwe! Jest możliwe w oparciu o rzeczywiste pomiary i twarde dowody. Takim zagadnieniem zajmuje się predykcyjne utrzymanie ruchu. To temat nieprawdopodobnie szeroki i oparty o m.in. przewidywanie stanów maszyny na podstawie zgromadzony wcześniej danych. Wymaga również zrozumienia ograniczeń związanych z użytkowaniem maszyn. Stosowanie tej metody ma oczywiście sens jedynie, jeżeli nakłady poniesione przy jej wprowadzaniu zwrócą się w osiągniętych oszczędnościach w zakresie konserwacji.

PARAMETRY PREDYKCYJNE

Jak przewidzieć awarię silnika czy pompy? Jak sprawdzić stan łożysk, które są podstawowych elementem eksploatacyjnym? Albo jak wykryć rozosiowanie połączenia silnik-pompa? Monitorowanie w sposób bezpośredni jest praktycznie niemożliwe. Sama np. idea monitorowania optycznego stanu pojedynczej kulki łożyska to coś, co spotkałoby się z uśmiechem niedowierzania.

Okazuje się, że nie musimy posuwać się do tak daleko idącej kontroli stanu. Istnieją inne metody, które pośrednio są w stanie z niezwykle wysoką dokładnością zaalarmować, jeżeli dzieje się coś niedobrego. Zanim dojdzie do najgorszego jedne z pierwszych sygnałów uszkodzenia pojawiają się w zakresie wibracji generowanych przez daną maszynę. To głównie w oparciu o te dane można skutecznie określić, czy mamy czas czy też należy jak najszybciej planować wymianę określonej części. A zakres analizowanej wibracji zapewnia dość precyzyjnie źródło pochodzenia.

 
Fot. 1 Każdy zakład przemysłowy dysponuje krytycznymi miejscami, w których czujnik wibracji może stać się doskonałym narzędziem diagnostyki

Kolejnym istotnym parametrem jest temperatura. W początkowym stadium przed nastąpieniem permanentnej awarii pojawiają się niewielkie uszkodzenia, które powodują zwiększenie tarć i tym samym wzrost temperatury danych części maszyny. Jest to jeden z ostatnich etapów przed ostatecznym zatrzymaniem spowodowanym awarią.

W skrócie

Czujnik wibracji serii QM42 to bardzo skuteczne i w wielu aplikacjach niezbędne narzędzie do realizacji predykcyjnego utrzymania ruchu. Dzięki informacjom, jakie udostępnia czujnik, istnieje możliwość skutecznej analizy zachowania diagnozowanego układu. W wyniku tego użytkownik zwiększa dostępność maszyn i maksymalizuje skuteczność wykrywania i usuwania awarii. Zastosowanie wersji bezprzewodowej czujnika QM42 jest dodatkową zaletą dla modernizowanych układów. Dzięki komunikacji radiowej instalacja przebiega bardzo szybko. Ponadto czujnik może służyć jako przenośne narzędzie analizy.

CZUJNIK TEMPERATURY I WIBRACJI SERII QM42

W celu zidentyfikowania problemu przed dojściem do sytuacji krytycznej można zastosować czujniki wibracji serii QMT42VT1. Urządzenie to nie tylko służy do pomiaru drgań, ale jako jeden z niewielu (jeżeli nie jedyny) dostępnych na rynku czujników dokonuje obliczeń dla dużej liczby parametrów m.in.: wartości skutecznej prędkości i przyśpieszenia, kurtozy, wartości szczytowej czy współczynnika szczytu. Przy tym koszt czujnika jest wyjątkowo niski w porównaniu do korzyści, jakie zapewnia. Dodatkowo czujnik QM42VT1 monitoruje również temperaturę w zakresie od –40°C do 105°C.

KOMUNIKACJA

Czujnik wibracji QMT42 dostępny jest w wersji z interfejsem szeregowym Modbus RTU oraz w wykonaniu dedykowanym do komunikacji bezprzewodowej. W tym drugim wypadku urządzenie idealnie nadaje się do szybkiego montażu podczas modernizacji lub jako przenośne narzędzie analizy.

PERSPEKTYWY

Czujnik wibracji wsparty przez odpowiednie oprogramowanie oraz kompletną ofertę automatyki marki Turck jest doskonałym narzędziem służącym do analizy pracy krytycznych elementów maszyn w zakresie wibracji i temperatury. Takie rozwiązanie, zwiększające możliwości kontroli nad parkiem maszynowym, doskonale wpisuje się w filozofię 4.0 i co najważniejsze, przynosi swoim użytkowników wymierne korzyści.

 
Fot. 2 Czujnik wibracji doskonale nadaje się do aplikacji kontroli zużycia łożysk w silnikach. Po prawej stronie pokazana została przykładowa aplikacja czujnika wibracji w wersji bezprzewodowej. U góry przedstawiony został moduł odbiorczy

 

Turck
www.turck.pl