Intrex Pharma 2D: serializacja najwyższej jakości

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Jednym z większych wyzwań, przed jakimi stoi aktualnie branża farmaceutyczna, jest wzrastająca liczba fałszowanych leków. Dlatego na terenie Unii Europejskiej wprowadzona została dyrektywa 2011/62/UE, mająca chronić pacjentów przed zakupem podrobionych leków przez obowiązkową serializację oraz weryfikację autentyczności opakowań produktów leczniczych. W tym celu na liniach pakujących muszą zostać zainstalowane specjalne urządzenia drukujące oraz weryfikujące kody 2D, unikalne dla produktu.

Intrex Pharma 2D: serializacja najwyższej jakości

CELNIE W POTRZEBY FARMACJI

Firma Intrex, dostrzegając na rynku zapotrzebowanie na zaawansowane, zindywidualizowane rozwiązanie dotyczące serializacji i etykietowania, postanowiła wdrożyć autorski projekt maszyn Pharma 2D Light oraz Pharma 2D Pro.

Intrex to polskie przedsiębiorstwo, działające z wieloma sukcesami na rynku od roku 1992. Jest dziś wiodącym dostawcą urządzeń oraz systemów do znakowania, etykietowania, druku oraz kontroli wizyjnej. Klientami firmy są czołowe i rozpoznawalne przedsiębiorstwa niemal wszystkich branż, począwszy od przemysłu spożywczego, rozlewniczego, elektronicznego, samochodowego i tytoniowego aż po przemysł kosmetyczny oraz farmaceutyczny. W ofercie autorskich rozwiązań znajdują się urządzenia i systemy etykietujące (jedno- i wielogłowicowe), urządzenia do drukowania, znakowania oraz serializacji produktów.

INDYWIDUALNE WYMAGANIA VS RESTRYKCYJNE NORMY

 
Rys. 1 Intrex Pharma 2D Pro (źródło: Intrex)

Firma Intrex postawiła przed sobą cel polegający na sprostaniu indywidualnym wymaganiom klientów branży farmaceutycznej. To z kolei wiązało się z koniecznością opracowania produktu spełniającego wiele restrykcyjnych norm oraz wytycznych. Jedną z tych norm jest przykład regulacji FDA 21 CFR Part 11, zgodnie z którą wszystkie dane w postaci elektronicznej powinny odpowiadać określonym wymaganiom w celu zapewnienia kompleksowej dokumentacji procesów zabezpieczonych przed modyfikacją. Jeśli chodzi o interfejs operatora, oznacza to np. zagwarantowanie określonych funkcjonalności, takich jak zarządzanie alarmami, ścieżka audytu czy zarządzanie kontami użytkowników.

Dodatkowo system sterowania – z uwagi na wykorzystanie wielu różnorakich technologii w maszynie, jak choćby rozwiązania napędowe czy system serializacji – musiał zapewnić wysoki poziom elastyczności, otwartości oraz integracji.

OPTYMALNY SYSTEM AUTOMATYZACJI

 
Rys. 2 Oznakowany produkt (źródło: Intrex)

Intrex współpracuje z firmą B&R w zakresie systemów automatyki w swoich maszynach, stąd naturalne było zwrócenie się do B&R o zaproponowanie rozwiązania, które pozwoliłoby sprostać wymaganiom nowego projektu. Dzięki skalowalności rozwiązań B&R podczas pracy nad Pharma 2D możliwe stało się wykorzystanie w dużej mierze oprogramowania stosowanego dotychczas w tradycyjnych systemach etykietujących.

W warstwie sprzętowej zaproponowanego rozwiązania podstawę platformy automatyki stanowi modułowy system PLC z rodziny X20, z wydajnym procesorem CPU. W zależności od potrzeb może on być bardzo łatwo rozszerzany o moduły I/O, które ze względu na swoją trójelementową konstrukcję są łatwe do wymiany podczas pracy maszyny (hot plug).

Maszyna transportuje produkt oraz nanosi na niego etykiety samoprzylepne, więc ważnymi jej elementami są napędy elektryczne. Transportery napędzane są silnikami asynchronicznymi sterowanymi z falowników ACOPOSinverter oraz za pomocą serwonapędów ACOPOS wraz z silnikami serii 8LS. Głowice etykietujące odpowiedzialne za precyzyjne nakładanie etykiet muszą synchronizować się z prędkością podawania produktu. Standardowo wykorzystywane są napędy krokowe, a w najbardziej dynamicznych aplikacjach, gdzie prędkość etykietowania może wynosić do 100 m/min, stosuje się kompaktowe serwonapędy. Obie wersje napędów głowic oparte są na rodzinie ACOPOSmicro i pozostają kompatybilne programowo.

Główną siecią fieldbus jest bazujący na Ethernecie POWERLINK, zapewniający wygodne okablowanie oraz minimalne czasy cyklu, wymagane do wydajnej komunikacji. Ponadto sterownik musi za pomocą różnych interfejsów zapewniać możliwość otwartej komunikacji z urządzeniami takimi jak drukarki (druk kodu GS1 Data Matrix, numery seryjne itd.), system wizyjny sprawdzający poprawność nadruku czy system do serializacji.

Mariusz Wojciechowski

Automation Manager, Intrex

Dzięki mapp Technology mogliśmy bardzo szybko zaimplementować w oprogramowaniu maszyny funkcjonalność, która pomogła uzyskać zgodność z wymaganiami FDA 21 CFR Part 11.

FUNKCJE NOWOCZESNEJ MASZYNY DLA FARMACJI

Dzięki mapp Technology, czyli modułowym blokom oprogramowania aplikacyjnego B&R, w projekcie Intrex Pharma 2D możliwe stało się wykorzystanie specjalnych komponentów, opracowanych tak, aby łatwiej było zaimplementować wymagania FDA 21 CFR Part 11. Na przykład komponent mpUser pozwala na zarządzanie użytkownikami, ich prawami dostępu i hasłami łącznie z możliwością wygaśnięcia hasła po zdefiniowanym czasie. Z kolei komponent mpAudit pozwala na rejestrowanie różnych zdarzeń występujących w maszynie. Mogą to być choćby: logowanie prób nieautoryzowanego dostępu lub zmiany któregoś z parametrów występujących w systemie. Działania takie są archiwizowane, po czym mogą być przedstawiane w różnej formie, na przykład w postaci raportu w pliku PDF przechowywanego w pamięci urządzenia, na serwerze lub wysyłanego pod wskazany adres e-mail.

PAKIET KORZYŚCI

Wykorzystanie standardowego sprzętu automatyki oraz jego kompatybilność z innymi rozwiązaniami używanymi w prostszych maszynach firmy Intrex przyczyniło się do szybszego ukończenia projektu.

Zastosowanie gotowego rozwiązania aplikacyjnego w postaci bloków mapp Technology zgodnych z FDA 21 CFR Part 11 pozwoliło na znaczące skrócenie czasu wdrożenia projektu. Istniejące na rynku rozwiązania spełniające te wymogi są z reguły bardzo drogie, a samodzielna implementacja wiązałaby się z ogromnym nakładem pracy i obarczona byłaby znacznym ryzykiem błędu.

Dzięki wszechstronnym możliwościom komunikacyjnym, maszyny Pharma 2D – oprócz pracy niezależnej – mogą też pracować jako część linii pakującej. Istnieje również opcja zastosowania opisu trybów oraz stanów pracy maszyny zdefiniowanych w standardzie PackML, co pozwala wymieniać się danymi z urządzeniami innych producentów w linii.

Oprogramowanie maszyny umożliwia śledzenie kartonika z produktem w każdym momencie jego przebiegu przez urządzenie, a zastosowane rozwiązania napędowe zapewniają wymaganą precyzję transportu, co przekłada się na jakość nadruku, odczytu oraz weryfikację oznaczeń i finalnie skutkuje zmniejszeniem liczby odrzutów.

Natomiast intuicyjna obsługa i komfort pracy operatora zagwarantowane są dzięki komputerowi panelowemu znajdującemu się na wysięgniku z ekranem dotykowym. Zintegrowany system automatyki z centralną bazą danych projektu ułatwia serwis. W przypadku konieczności wymiany dowolnego komponentu, takiego jak sterownik, napęd czy panel, trzeba jedynie podłączyć nowe urządzenie. Po uruchomieniu system sam je rozpozna, a w razie konieczności prześle do niego program oraz niezbędne parametry.

PODSUMOWANIE

Pharma 2D firmy Intrex to kompletne rozwiązanie do serializacji produktów farmaceutycznych, umożliwiające nadruk wysokiej jakości kodów 2D, oznaczeń alfanumerycznych, kontrolę wizyjną oraz etykietowanie zabezpieczające. Maszyny te wykonane są zgodnie z rekomendacjami GMP. Modułowe oprogramowanie wykorzystujące mapp Technology oraz system sterowania firmy B&R pozwalają na łatwą modyfikację oraz adaptację urządzeń do potrzeb zakładu produkcyjnego, w którym będą one zainstalowane. Dzięki temu firma Intrex jest w stanie dostarczyć swoim klientom rozwiązanie najwyższej jakości w stosunkowo krótkim czasie.

 

B&R Automatyka Przemysłowa
www.br-automation.com