Bezpieczeństwo ATEX - Kompleksowe rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Identyfikacja źródeł zapłonu, wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem oraz właściwy dobór środków bezpieczeństwa to niezbędne działania, mające na celu ochronę życia ludzkiego i zapobieganie stratom spowodowanym wybuchami. Jako że tematyka jest złożona, zalecana jest tu współpraca z konsultantem – takim jak firma ELOKON.

Bezpieczeństwo ATEX - Kompleksowe rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Dyrektywa 2014/34/UE ATEX (Atmosphères Explosibles) określa wymagania zasadnicze dla produktów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Z kolei użytkowników eksploatujących maszyny i instalacje w obszarach, gdzie występują strefy zagrożone wybuchem, obowiązuje odpowiednie rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I DOBÓR ŚRODKÓW REDUKCJI RYZYKA

Prowadzimy kompleksowe prace, związane z redukcją ryzyka w zakładach, gdzie występować może atmosfera wybuchowa. Są to m.in.: audyt bezpieczeństwa wybuchowego, ocena ryzyka wybuchu oraz opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem – dla istniejących i tworzonych instalacji procesowych. Wyznaczamy zasięg i rodzaje stref zagrożenia wybuchem, określamy źródła emisji i potencjalne źródła zapłonu, szacujemy ryzyka i określamy ich akceptowalność.

ETAPY DOSTOSOWANIA MASZYN I INSTALACJI DO PRACY W STREFACH EX

Zespół naszych inżynierów może zrealizować każdy z etapów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa maszyn osobno lub kompleksowo (jako rozwiązanie pod klucz). W zakresie bezpieczeństwa ATEX obejmuje to:

  • Przeprowadzenie audytu;
  • Ocenę zagrożenia wybuchem oraz klasyfikację stref Ex;
  • Stworzenie dokumentu w zakresie zabezpieczania przed wybuchem;
  • Dobór komponentów do stref zagrożonych wybuchem;
  • Dostosowanie maszyn i instalacji do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;
  • Szkolenia (techniki BHP w przemyśle, bezpieczeństwo przeciwwybuchowe, dyrektywa ATEX).

WIEDZA I DOŚWIADCZENIA BRANŻOWE

Zapewniamy dostępność i elastyczność w projektach – pracuje u nas wielu specjalistów, co gwarantuje terminową realizację dużych zleceń. Mamy pełne przygotowanie merytoryczne, bogatą bazę norm, a także gwarantujemy jakość potwierdzoną certyfikatem ISO 9001.

 

ELOKON
www.elokon.com/pl/bezpieczenstwo-atex.html