Doskonały duet zapewniający większą wydajność - System do spawania tandemowego TPS/i TWIN Push od firmy Fronius

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma Fronius oferuje od teraz proces spawania tandemowego również na platformie spawalniczej TPS/i. System spawania wysokowydajnego TPS/i TWIN Push jest nie tylko bardziej kompaktowy, łatwiejszy w obsłudze i możliwy do podłączenia do sieci, ale niesie za sobą również dalszy rozwój procesu spawania. Dla użytkowników oznacza to wyższą wydajność stapiania, większe prędkości spawania i większą wydajność produkcji dzięki mniejszym nakładom na przygotowania lub poprawki.

Doskonały duet zapewniający większą wydajność - System do spawania tandemowego TPS/i TWIN Push od firmy Fronius

Spawanie wysokowydajne wyróżnia się wysoką wydajnością stapiania, pozwalającą na uzyskiwanie spoin o dużej objętości lub dużych prędkości spawania. Jest to istotne w szczególności podczas łączenia wielkogabarytowych elementów lub długich spoin przy produkcji maszyn budowlanych oraz części samochodowych i w przemyśle stoczniowym. Wysoka moc procesora systemu TPS/i poprawia wydajność zsynchronizowanego procesu tandemowego TWIN Push: proces jest jeszcze bardziej stabilny i niezawodny, a zwiększone wypełnianie szczelin oszczędza użytkownikowi czasu na przygotowanie elementu. Pozwala też zmniejszyć liczbę poprawek, ponieważ dokładna regulacja procesu spawania umożliwia kontrolowane oderwanie kropli i małe ciepło oddawane do elementu, co zapewnia rezultaty z małą ilością odprysków i minimalnym wypaczeniem.

 
Fot. 1 Wysokowydajny proces spawania tandemowego zapewnia wydajne łączenie w przypadku wielkogabarytowych elementów i długich spoin

Wprowadzając na rynek system TPS/i TWIN Push, firma Fronius oferuje nowe warianty procesów i regulacji: PMC (Pulse Multi Control) TWIN wyróżnia się krótkim, skoncentrowanym spawaniem prądem pulsującym i w ten sposób zapewnia poprawę wtopienia i większą prędkość spawania. Opcja PulseSync umożliwia użytkownikowi wybór mocno odbiegających od siebie prędkości posuwu dla obu drutów elektrodowych. Dzięki temu ma on do dyspozycji większe pole manewru, aby idealnie dostosować parametry spawania do swojego elementu i uzyskać większe prędkości spawania. Źródło spawalnicze automatycznie koryguje wszystkie istotne parametry, takie jak właściwości zajarzenia, moment oderwania kropli i stosunek impulsu. Ponadto spawacza wspomagają nowe mechanizmy regulacji: stabilizator długości łuku spawalniczego i stabilizator wtopienia zwiększają stabilność procesu i ułatwiają parametryzację. Jeżeli pozycja punktu łączenia – wskutek wypaczenia elementu lub niedokładnego zamocowania – jest zmienna, pomaga funkcja automatycznego wyszukiwania spoiny: w czasie spawania system spawania przekazuje robotowi sygnał wyszukiwania spoiny, aby w razie potrzeby mógł wprowadzić korektę.

PRZEMYŚLANY SYSTEM – DŁUGIE OKRESY EKSPLOATACJI

Proces TWIN bazuje na spawaniu tandemowym, podczas którego dwa druty elektrodowe są przesuwane w jednym palniku spawalniczym ze wspólną dyszą gazową, ale pozostają odizolowane elektrycznie od siebie. Umożliwia to indywidualną regulację łuku spawalniczego oraz – również w przypadku różnych wartości mocy – dokładną synchronizację i skorelowanie. Oprócz dwóch źródeł spawalniczych TPS/i system TWIN Push potrzebuje urządzenia TWIN Controller. Synchronizuje ono proces spawania i działa w charakterze interfejsu kompatybilnego ze wszystkimi markami robotów. Kompaktowy podajnik drutu, chłodzenie, wiązka uchwytu i palnik spawalniczy TWIN dopełniają całości systemu spawania.

 
Fot. 2 Oba odizolowane od siebie druty elektrodowe umożliwiają
indywidualną regulację łuków spawalniczych
 
Fot. 3 Usprawnione chłodzenie palnika systemu TPS/i TWIN Push zapewnia dłuższy okres eksploatacji elementów ulegających zużyciu

Poprawione chłodzenie palnika spawalniczego umożliwia osiągnięcie dłuższych okresów eksploatacji elementów ulegających zużyciu. Oprócz tego firma Fronius zaprojektowała Robacta TSS/i TorchService-Station: system czyszczenia palnika spawalniczego, łączący różne metody czyszczenia, takie jak czyszczenie wysokociśnieniowe, czyszczenie szczotkowe i magnetyczne, a także czyszczenie frezem. Profesjonalne czyszczenie palnika spawalniczego obniża całkowite koszty dzięki wydłużeniu żywotności elementów ulegających zużyciu.

Zastosowanie stacji wymiany palników spawalniczych TX TWIN pozwala stale zwiększać wydajność systemu spawania: konsola umożliwia zautomatyzowaną wymianę między korpusami palników spawalniczych typu TWIN i Single. W ten sposób można spawać tym samym systemem z palnikiem spawalniczym o bardziej kompaktowym korpusie typu Single w szczególnie trudno dostępnych miejscach. Robot samoczynnie zmienia korpusy palników spawalniczych – to sprawia, że może pracować również podczas nocnej zmiany.

 
Fot. 4 System spawania TPS/i TWIN Push składa się z dwóch wydajnych systemów spawania TPS/i, urządzenia TWIN Controller, kompaktowego podajnika drutu, chłodzenia, wiązek uchwytu oraz palnika spawalniczego TWIN. Nowa stacja do czyszczenia palników spawalniczych Robacta TSS/i TorchServiceStation oraz stacja wymiany palników spawalniczych TX TWIN dopełniają całości systemu

 

Fronius Polska
tel. 32 621 07 00, sales.poland@fronius.com, www.fronius.pl