Zautomatyzuj swoją fabrykę IoT z zenon Software Platform

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Technologia inteligentnej fabryki opiera się na przekształceniu tradycyjnego procesu automatyzacji do bardziej otwartego, połączonego i elastycznego systemu. Dzięki współpracy poszczególnych działów oraz zasobów w całej fabryce można skuteczniej zarządzać całym środowiskiem produkcyjnym dzięki skomunikowanym sprzętom, operacjom i obiektom. Możliwe jest również przewidywanie i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym, dostosowanych do zachodzących potrzeb. Rezultatem jest większa wydajność produkcji i mniej przestojów.

Zautomatyzuj swoją fabrykę IoT z zenon Software Platform

Transformacja w cyfrową produkcję przyszłości to długotrwały proces oparty na przemyślanym planie, fachowym zespole ludzi oraz ciągłej obserwacji i wdrażaniu ulepszeń. Niemniej jednak warto podjąć ten trud, aby w przyszłości cieszyć się licznymi korzyściami, takimi jak: niższe koszty produkcji, wyższa wydajność i lepsza jakość produktów. W firmie COPA-DATA oferujemy Platformę Programową zenon, która jest rozwiązaniem najnowszej generacji i doradzamy, jak przekształcić zakład w cyfrową inteligentną fabrykę z rozwiązaniami IoT zenon.

TECHNOLOGIA SMART FACTORY – NA CZYM POLEGA I JAKIE SĄ NIEZBĘDNE NARZĘDZIA, BY JĄ WDROŻYĆ?

 
Fot. 1 Analiza predykcyjna pomaga zaplanować przeglądy i naprawy

Do utworzenia inteligentnej fabryki niezbędne są rozwiązania IoT, połączone i skomunikowane ze sobą urządzenia IoT, takie jak kamery do podglądu maszyn i czujniki, potrzebne w zakładzie do kontroli stanu, akwizycji danych, ich analizy oraz wykorzystania wyników w celu zoptymalizowania operacji. Jednak oprócz urządzeń niezbędne jest również oprogramowanie kompilujące te dane i umożliwiające użytkownikom monitorowanie oraz kontrolowanie wszystkich aspektów zautomatyzowanej produkcji. Platforma Oprogramowania zenon firmy COPA-DATA dostarcza rozwiązania IoT oraz HMI/SCADA dla inteligentnych fabryk, pozwalając wytyczyć drogę oraz osiągnąć cele w postaci wyższej produktywności, elastyczności i lepszego nadzoru w erze Przemysłu 4.0. I tutaj wkracza oprogramowanie zenon, które wspiera producentów w realizacji kluczowych aspektów zarządzania inteligentną fabryką, takich jak:

  • Gromadzenie danych: zenon niezależnie od wykorzystywanego sprzętu bezpiecznie gromadzi i przechowuje dane z całego wyposażenia, wszystkich procesów i od całego personelu. Ponad 300 natywnych protokołów komunikacyjnych sprawia, że możliwa jest komunikacja wszystkich istniejących urządzeń między sterownikami PLC i systemami zarządzania przedsiębiorstwami lub aplikacjami w chmurze.
  • Wizualizacja i kontrola: zenon wyświetla dane operacyjne w czasie rzeczywistym na indywidualnie dopasowanym interfejsie, zapewniając większą świadomość i wydajniejsze sterowanie procesami – lokalnie i zdalnie.
  • Zarządzanie danymi: zenon umożliwia kontekstualizację danych między elementami sprzętowymi i obiektami w jednej prostej platformie, co pozwala na podejmowanie lepiej uzasadnionych i wiarygodnych decyzji.
  • Analityka i raportowanie: zenon wykorzystuje zaawansowane algorytmy, łączy dane w czasie rzeczywistym z aplikacjami do uczenia maszynowego oraz rozproszoną inteligencję i komunikację sieciową w celu wykonywania obliczeń i udostępniania prognoz i szacunków. Oprogramowanie opiera analizy na podstawie danych historycznych i danych zebranych w czasie rzeczywistym, aby podjęte na ich podstawie wnioski były jak najdokładniejsze a decyzje trafne.
  • Inżyniering i konserwacja: oprogramowanie zenon jest dostarczane z zestawem gotowych kreatorów i łatwych w użyciu narzędzi, pozwalających na tworzenie i utrzymanie projektów bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. Dzięki otwartym interfejsom programistycznym aplikacji (API) i możliwości tworzenia środowisk mieszanych, a także kompatybilności wstecznej zenon zapewnia wysoką wydajność zespołu inżynierów.
 
Fot. 2 Smart Analytics w Industry 4.0

Oprogramowanie zenon umożliwia rozpoczęcie cyfrowej transformacji z wykorzystaniem istniejącej w zakładzie infrastruktury sprzętowej. W połączeniu z urządzeniami IoT Platforma Oprogramowania zenon analizuje dane, automatyzuje procesy i usprawnia wszystkie operacje, aby zwiększyć produktywność fabryki i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku przyszłości. zenon pomaga wdrożyć technologię IoT w następujących obszarach:

Integracja pozioma maszyn i urządzeń oraz pionowa systemów

 
Fot. 3 Digitalizacja procesu automatyzacji w procesie produkcji

Oprogramowanie zenon umożliwia poziomą integrację maszyn i pionową integrację systemów całego przedsiębiorstwa dzięki komunikacji maszyn, systemów, kontroli zasobów, jak również udostępnianiu danych pobranych z czujników systemom planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Rezultatem jest proces zgodny z założeniami inteligentnej fabryki, który eliminuje natłok informacji w firmie i ułatwia komunikację między maszynami i obiektami.

Zarządzanie danymi energetycznymi

Fabryki przyszłości kładą nacisk na zrównoważony rozwój i wydajne wykorzystanie energii. Zminimalizowanie zużycia energii oznacza oszczędność kosztów prowadzenia działalności i zmniejszenie zużycia wartościowych zasobów środowiska naturalnego. Jako System Zarządzania Danymi Energetycznymi (EDMS) zenon udostępnia profil danych zużycia maszyn i procesów obejmujący całą firmę, co ułatwia skuteczne długofalowe zarządzanie zużyciem. Platforma oprogramowania spełnia wymagania TÜV Süd w zakresie certyfikowanego zarządzania danymi energetycznymi i jest zgodna z normą ISO 50001 w zakresie monitorowania, pomiarów i analiz.

Predictive maintenance – predykcyjne utrzymanie ruchu

Konserwacja i utrzymanie odgrywają istotną rolę w produkcji – gdy system przestanie działać, może to doprowadzić do kosztownych przestojów i opóźnień w realizacji zamówień. Dzięki gromadzeniu i analizie danych w czasie rzeczywistym uzyskanych z połączonych maszyn, zenon przewiduje, kiedy potrzebne jest przeprowadzenie serwisu maszyny lub wymiana komponentu co pozwala uniknąć awarii i zaplanować konieczne naprawy.

NIEOGRANICZONY PORTFEL KORZYŚCI W INTELIGENTNEJ FABRYCE DZIĘKI ZENON

 
Fot. 4 Smart Factory to dostęp do danych z każdego miejsca

Wprowadzenie technologii inteligentnej fabryki bazującej na oprogramowaniu zenon pozwala cieszyć się licznymi korzyściami zarówno w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym, jak i w każdym innym. Przedstawiciele zakładów, w których zostaną wprowadzone założenia Smart Factory, otrzymują:

  • Wzrost wydajności produkcji: jako system SCADA, zenon udostępnia szczegółowe dane dotyczące wydajności zasobów, które optymalizują ich wykorzystanie. Pozwala to na zredukowanie niedoborów zasobów, ograniczenie zmian w czasie i zmaksymalizowanie możliwości. Te ulepszenia pozwalają zminimalizować ilość odpadów, osiągnąć produkcję zgodną z zasadami lean manufacturing i zwiększyć wydajność operacji.
  • Poprawę jakości produktu: zenon poprawia jakość produktu dzięki generowaniu trendów i podglądu danych. Ponadto zenon zapewnia przegląd danych dotyczących operacji, umożliwiając szybką lokalizację źródła wad produktów.
  • Redukcję kosztów: dzięki optymalizacji procesów zenon zwiększa wydajność kosztową. Pozwala to na poprawienie spójności operacji i procesów oraz zwiększenie ogólnej wydajności sprzętu (OEE).
  • 100% bezpieczeństwa: COPA-DATA posiada certyfikat zgodny z normą bezpieczeństwa IEC 62443-4-1 w zakresie przemysłowych systemów automatyzacyjnych i sterujących. To gwarancja bezpiecznego cyklu rozwoju (SDL) oprogramowania zenon, zgodnego z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa przemysłowych systemów IT. Oprócz tego funkcje bezpieczeństwa zenon, takie jak redundancja serwera, autoryzacja użytkowników i szyfrowanie danych w sieci, w pełni chronią wszystkie projekty przed utratą danych i nieupoważnionym dostępem.
  • Ergonomiczne środowisko pracy: optymalizacja wykorzystania zasobów i operacji pozwala na tworzenie miejsca pracy bardziej przyjaznego dla środowiska. Automatyzacja pracochłonnych i powtarzalnych działań oraz ulepszenie wizualizacji HMI w celu zapewnienia lepszego podglądu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo personelu.
 
Fot. 5 Smart Factory to ergonomiczne środowisko pracy

Menedżerowie zarządzający fabrykami oraz integratorzy systemów mogą wykorzystywać oprogramowanie zenon na różne sposoby, aby dodatkowo zmaksymalizować te korzyści. Nasi eksperci aktywnie wspierają w tym klientów dzięki szkoleniom i wsparciu technicznemu.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak COPA-DATA i zenon mogą Państwa wesprzeć, prosimy o kontakt e-mailowy: sales.pl@copadata.com, bądź telefoniczny: 12 290 10 45.

 

COPA-DATA Polska
www.copadata.com