Doskonała efektywność energetyczna - MOVI-C Power and Energy Solutions firmy SEW-Eurodrive

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

Rozwiązanie Power and Energy Solutions firmy SEW-Eurodrive uzyskało 1. miejsce w kategorii Efektywność Energetyczna. Konkurs organizowany jest co dwa lata w Niemczech w regionie Badenia-Wirtembergia – region ten koncentruje się na rozwoju ochrony środowiska korporacyjnego i zrównoważonego biznesu. Nagroda jest przyznawana za wybitne i innowacyjne produkty oraz procesy w technologii środowiskowej. Ten inteligentny system zarządzania energią dla napędów stosowanych w przemyśle umożliwia odzysk energii do szybkiego, krótkotrwałego magazynowania w kondensatorach.

Doskonała efektywność energetyczna - MOVI-C Power and Energy Solutions firmy SEW-Eurodrive

Celem przedsiębiorstw jest podwyższanie efektywności energetycznej i obniżanie zapotrzebowania na energię za pomocą odpowiednich działań prowadzonych w obszarze automatyzacji bez jednoczesnego wywierania wpływu na wysoką dyspozycyjność samego procesu, produkcji oraz modułu maszynowego. W idealnych przypadkach inteligentne zarządzanie mocą sieciową i energią podwyższa dyspozycyjność instalacji oraz parku maszyn.

ROZWÓJ FABRYKI MODUŁOWEJ

Rosnące wymogi rynku oraz wymagania klientów wpływają na ciągłe zmiany w zakresie układu i planu powierzchni fabryk. Następstwem tych procesów jest zwiększenie liczby modułów, większa elastyczność, wyższy poziom zautomatyzowania oraz redukcja stałych struktur w zakładach. Taki kierunek rozwoju wymaga uwzględnienia nowych technologii zarówno w zakresie automatyzacji, jak i zarządzania energią. Umożliwia to podjęcie niezbędnych działań w celu lepszego wykorzystania energii w procesie produkcji. Jednocześnie system zarządzania energią powinien zapewniać pełną transparentność oraz szczegółowy monitoring danych dotyczących sieci i zużycia energii.

ROZSĄDNE WYKORZYSTYWANIE ENERGII

W zmieniającej się rzeczywistości biznesowej od zakładów produkcyjnych będzie wymagana w przyszłości wysoka elastyczność. Cyfryzacja, wytwarzanie krótkich serii towarów, zmieniające się życzenia klientów oraz elastyczne procesy produkcji to jedynie kilka warunków brzegowych wymagających spełnienia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na konstrukcję techniczną maszyn i produkcję jest wzrost kosztów energii.

Rozwiązanie SEW-Eurodrive Power and Energy Solutions – korzyści z zastosowania:

 • Redukcja obciążeń szczytowych sieci zasilającej
  Dzięki zastosowaniu kondensatorów akumulacyjnych w obwodzie pośredniczącym część wymaganych obciążeń szczytowych kompensowana jest za pomocą kondensatorów.
 • Redukcja kosztów energii dzięki kondensatorom akumulacyjnym w obwodzie pośredniczącym
  Energia wynikająca ze stanu pracy w trybie generatorowym magazynowana jest w kondensatorze akumulacyjnym i ponownie wykorzystywana w kolejnym etapie pracy silnikowej.
 • Podłączenie do zewnętrznych źródeł zasilania prądu stałego
  Obwód pośredni przyłączany jest do zewnętrznych źródeł zasilania prądem stałym za pomocą przetwornicy DC-DC.Nieprzerwana eksploatacja instalacji w przypadku awarii sieci
  Energia w kondensatorze akumulacyjnym służy jako zasilacz awaryjny. Zasila napędy, hamulce silników i sterowniki PLC, które wymagają napięcia 24 V.
 • Dane pomiarowe wydajności i energii dla systemów zarządzania energią ISO 50001
  Moduł zasilania mierzy dane dotyczące wydajności i udostępnia dane z liczników energii. Informacje te można włączać do systemów zarządzania energią ISO 50001.
 • Redukcja obciążenia sieci zasilającej wyższymi harmonicznymi
  Moduł zasilania dzięki pomiarowi napięcia sieciowego i natężenia prądu oraz właściwemu zarządzaniu kondensatorem akumulacyjnym może zredukować obciążenie sieci zasilającej poprzez zmniejszenie liczby generowanych wyższych harmonicznych.
 
Fot. 1 Inteligentne zarządzanie energią – Power and Energy Solutions

SEW-EURODRIVE oferuje również następujące komponenty Power and Energy Solutions w systemie modułowym od jednego dostawcy: MOVI-C Controller, kompaktowy system wieloosiowy MOVIDRIVE składający się z modułów zasilających, kondensatorowych oraz modułów o jednej lub podwójnej osi, ulepszony za pomocą modułów zasilacza sieciowego zasilanego prądem przemiennym oraz prądem stałym, jak również odpowiedniego modułu kondensatora.

 

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl