Szkolenia cleanroom z akredytacją ICCCS już dostępne w języku polskim

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii wraz z The International Confederation of Contamination Control Societies zapewnia sieć specjalistów w zakresie pomieszczeń czystych i kontroli zanieczyszczeń oraz dostęp do wiedzy i akredytowanych szkoleń.

Szkolenia cleanroom z akredytacją ICCCS już dostępne w języku polskim

ICCCS (www.icccs.net) jest międzynarodową organizacją, od 1971 r. tworzącą oraz rozwijającą standardy i normy dla stref czystych, na czele z normami ISO 14644 Cleanrooms and associated controlled environments oraz ISO 14698 Cleanrooms and associated controlled environments – Biocontamination control.

ICCCS opracowuje dla komitetu ISO 209 międzynarodowe standardy dla pomieszczeń czystych i powiązanych środowisk kontrolowanych oraz dla Komitetu Standaryzacji Komisji Europejskiej europejskie standardy technologii pomieszczeń czystych.

Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii (www.psct.pl) jako członek statutowy ICCCS reprezentuje tę organizację, bierze udział w pracach ICCCS oraz zapewnia dostęp do baz wiedzy i szkoleń, organizując warsztaty, spotkania, audyty, sponsorując działalność naukową i projekty badawcze dotyczące wykorzystania i rozwoju technologii czystych.

  • menedżerów zarządzających procesami w strefach czystych,
  • operatorów pracujących w cleanroomach,
  • służb utrzymania ruchu,
  • szerokiego grona osób prowadzących zadania w cleanroomach.

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenia zdanym egzaminem, uzyskują certyfikaty oraz wpis na międzynarodową listę zawierającą dane osób, firm i instytucji, które zdobyły uprawnienia do pracy w obiektach typu cleanroom.

W bieżącym roku PSCT akredytowało szkolenia w języku polskim, znacznie zwiększając dostępność szkoleń dla krajowych podmiotów. Akredytacja obejmuje nie tylko tłumaczenie treści, ale także dostosowanie materiałów i testów do polskiej specyfiki i polskiego ustawodawstwa.

Zajęcia prowadzą trenerzy mający międzynarodowe uprawnienia trenerskie ICCCS i wieloletnie doświadczenie szkoleniowe bądź akademickie.

W zakresie części szkoleń PSCT zawarło porozumienie ze spółką Cleanproject jako operatorem, dzieląc z nią zasoby intelektualne i wykorzystując jej infrastrukturę do prowadzenia zajęć z częścią praktyczną. Uczestnicy mają więc możliwość udziału w kursach z dostępem do niezbędnej infrastruktury oraz wyposażenia wykorzystywanego w strefach czystych.

Obecnie znaczna część szkoleń prowadzona jest w systemie nauczania zdalnego i forma ta sprawdza się zaskakująco dobrze.

Oprócz standardowych programów eksperci zrzeszeni w PSCT opracowują szkolenia pod indywidualne potrzeby.

Wiele firm może też interesować fakt, że część kursów objęta jest programem dotacji, wynoszącej do 85% wartości szkolenia.

 

Zapraszamy do kontaktu
Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii
www.psct.pl
secretary@psct.pl
www.icccs.net

Zobacz również