Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie

| Szkolenie Artykuły

Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie

Osoby:

 • Autorzy dokumentacji technicznej (np. redaktorzy techniczni);
 • Projektanci odpowiedzialni za instrukcję i dokumentację techniczną;
 • Kierownictwo i osoby zarządzające dokumentacją techniczną;
 • Osoby odpowiedzialne za CE;
 • Autorzy instrukcji dot. stanowiska pracy i BHP;
 • Specjaliści bezpieczeństwa pracy, służby BHP;
 • Służby utrzymania ruchu.

Firmy:

 • Producenci maszyn, urządzeń i innych wyrobów;
 • Firmy tworzące stanowiska pracy i ich wyposażenie na własne potrzeby;
 • Dostawcy usług z zakresu projektowania i rozwoju dokumentacji technicznej;
 • Integratorzy systemów.

Umiejętności/ kompetencje:

 • Poznasz złożone wymagania prawne i normatywne dotyczące dokumentacji technicznej i instrukcji;
 • Dowiesz się jak przygotować instrukcję zgodną z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • Dowiesz się, jaką dokumentację i jakie instrukcje musisz przygotować lub posiadać;
 • Dowiesz się jak przygotować treści, by były one przyjazne dla odbiorcy;
 • Nauczysz się jak właściwie zoptymalizować istniejące instrukcje obsługi;
 • Dowiesz się czego będą wymagały nowe normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 (ed. 2)