Programowalny modem MTX-IoT-S

| Prezentacje firmowe Komunikacja

Firmy Maritex i MTX prezentują nowy produkt – MTX-IoT-S, czyli programowalny modem 4G/3G/2G do kontroli stanu urządzeń, charakteryzujący się 8 wejściami/wyjściami cyfrowymi i 2 przetwornikami analogowo-cyfrowymi, które pozwalają łatwo przekonwertować sygnał analogowy na cyfrowy (4–20 mA).

Programowalny modem MTX-IoT-S

Sprzęt wyposażono też w inne interfejsy i funkcje, takie jak RS-232, RS-485, przekaźniki, USB 2.0, wbudowaną baterię czy możliwość pracy z bardzo niskim zużyciem energii. Mnogość interfejsów oraz zakres ich wykorzystania, wraz z opcjonalną implementacją GPS lub komunikacji RF dzięki modułowi rozszerzeń, sprawia, że urządzenie jest jednym z najlepszych w swoim segmencie.

Zdalne sterowanie i monitoring

Nowy MTX-IoT-S zapewnia możliwość zdalnego sterowania oraz monitorowania maszyn i urządzeń. Modem jest w stanie wysyłać alarmowe SMS-y lub wykonać połączenie głosowe, jeżeli zmieni się stan kontrolowanego urządzenia, podłączonego do któregokolwiek z dostępnych 8 wejść cyfrowych. Potrafi przesyłać dane telemetryczne, odbierane na wejściach cyfrowych w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego protokół MQTT i platformę IoT producenta modemu – Cervello (istnieje też opcja integracji urządzenia z innymi platformami). MTX-IoT-S pozwala również na zdalne zarządzanie wszystkimi 8 wyjściami cyfrowymi przez MQTT, Telnet, SMS lub połączenia głosowe. Kolejną funkcją jest automatyczne włączanie lub wyłączanie do 8 przekaźników albo wyjść cyfrowych, w zależności od aktualnych danych przechowywanych w rejestrach. Ponadto możliwe jest automatyczne powiadomienie o zmianie statusu przekaźników lub wyjść na platformie Cervello, z użyciem MQTT.

Połączenie wszystkich interfejsów ze specjalnym oprogramowaniem MTX-Tunnel generuje
unikalną bramę IoT, dla której użytkownik nie musi tworzyć własnego oprogramowania. Brama jest również kompatybilna z platformą Cervello, pozwalającą na zarządzanie w łatwy i bezpieczny sposób wszystkimi podłączonymi urządzeniami.

Przykład aplikacji: monitorowanie przenośnika taśmowego

W inteligentnym środowisku zarządzania, kontroli i automatyzacji przemysłowej jednym
z kluczowych elementów, pozwalającym na przewidywanie awarii i zwiększanie produktywności, jest możliwość monitorowania stanu i odpowiedniego wykorzystania przenośników taśmowych, zarówno w logistyce, jak też produkcji. Dzięki pozyskiwanym danym potrafimy badać zachowanie się urządzeń (dylatacje, uszkodzenia, nieregularne ruchy), tworząc w ten sposób wzorce zdolne wykryć ryzyko awarii przed jej wystąpieniem. W ten sposób możliwa staje się optymalizacja napraw i konserwacji przenośników taśmowych, przez co zwiększa się produktywność, a problemy wynikające ze zużycia maszyn mogą być zawczasu wykryte i usunięte – co zapobiega poważnym awariom.

Aby uzyskać potrzebne dane dotyczące monitorowania przenośnika taśmowego, dwa czujniki indukcyjne wykrywają obiekty metalowe i obliczają odległość między nimi na podstawie prędkości i częstotliwości ich wykrycia. Pierwszy umieszczono tak, aby mógł wykryć ruch taśmy przenośnika, a drugi znajduje się w rolce podajnika. Dzięki tym dwóm niezależnym pomiarom sprawdzamy, czy oba elementy są zsynchronizowane lub czy występuje między nimi różnica prędkości, co może wskazywać na wadliwe działanie pasa lub nadmierny ciężar przenoszonych elementów.

W tym przypadku wybrany sprzęt wykorzystany do łączności powinien mieć co najmniej trzy niezależne wejścia cyfrowe, a także zdolność przechwytywania danych, przechowywania ich i analizowania. Dzięki algorytmowi, który pozwala wykryć anomalie, możliwe jest natychmiastowe wysłanie alertu o awarii do użytkownika, nawet jeszcze przed wysłaniem danych na platformę IoT (Cervello). Ze względu na te wymagania system został zaprojektowany z wykorzystaniem modemu IoT MTX-IoT-S z aż 8 cyfrowymi wejściami/wyjściami.

Opisywane przykładowe rozwiązanie obejmuje również czujnik temperatury umieszczony obok silnika taśmy przenośnika, monitorujący warunki pracy i wykrywający przegrzanie lub anormalne wskazania. Informacje te są przetwarzane w celu wysłania alarmu do użytkownika, jeśli temperatura znajduje się poza dopuszczalnym zakresem, a także przechowywane i analizowane na platformie IoT (Cervello).


MARITEX Leszek Łosin Sp.j.
ul. Rdestowa 53d, 81-577 Gdynia,
tel. 58 781 33 66
automatyka@maritex.com.pl,
www.maritex.com.pl