Promass Q – tam, gdzie jakość procesu produkcji jest kluczowa

| Prezentacje firmowe Artykuły

Na ulice Londynu wyjechała pierwsza w Anglii flota składająca się z dwudziestu piętrowych autobusów na ogniwa paliwowe. Transport for London (TfL) ma już w swojej flocie ponad 500 autobusów elektrycznych. Celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zerowej emisji do 2030 roku. Wodorowe autobusy dostarczyła firma Wrightbus z siedzibą w Irlandii Północnej. Paliwo dostarcza przedsiębiorstwo Air Liquide w Runcorn, wykorzystując wodór odpadowy jako produkt uboczny z przemysłowej instalacji chloro-alkalicznej.

Promass Q – tam, gdzie jakość procesu produkcji jest kluczowa

Najwyższa dokładność pomiaru gęstości i stężenia w warunkach rzeczywistych

Władze Londynu planuje od 2023 roku dostarczać wodór pochodzący z procesu elektrolizy. Obecnie stacja paliw zbudowana przez duński Nel Hydrogen będzie uzupełniać wodór w autobusach raz dziennie. Fundusze na realizację przedsięwzięcia pochodziły z TfL, które przekazało około 6 mln funtów, a ponad 5 mln funtów zostało pozyskanych od europejskich organizacji wspierających transport bezemisyjny.

Opatentowana technika wzbudzania układu pomiarowego MFT – bąble gazu już nie są przeszkodą

Przepływomierze masowe Coriolisa coraz częściej wykorzystuje się do pomiaru przepływu w wielu aplikacjach przemysłowych. Wynika to z faktu, że metoda pomiaru przepływu bazująca na sile Coriolisa niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze, zapewnia najwyższą dokładność pomiaru dostępną obecnie na rynku. Po drugie, umożliwia pomiar jednocześnie wielu parametrów, tj. strumienia masy/objętości, gęstości i temperatury medium oraz nie wymaga zachowywania odcinków prostych przed i za przepływomierzem.

Mimo tych zalet, obecnie stosowane przepływomierze masowe Coriolisa w przypadku pomiarów cieczy zagazowanych, z racji niekorzystnych zjawisk zachodzących w trakcie pomiaru tak trudnego medium, mają spore trudności w uzyskaniu stabilnych, wiarygodnych wskazań.

Gazy bywają celowo wtryskiwane do produktów spożywczych, aby osiągnąć żądaną jakość. Istnieją też aplikacje, w których napowietrzenie medium pojawia się w sposób niepożądany w czasie transportu i rozładunku. Błędy pomiarowe, bez względu na to, czy wynikają z zamierzonego, czy też niechcianego zagazowania medium, należą już jednak do przeszłości.

Specjaliści z firmy Endress+Hauser postanowili zmierzyć się z tym problemem. Nowy przepływomierz masowy Coriolisa Promass Q został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, które pozwala na dokładny pomiar cieczy zagazowanych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyskano poprzez zastosowanie opatentowanej techniki wprawiania w drgania układu pomiarowego jednocześnie z dwiema częstotliwościami rezonansowymi, nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology). W czujniku Promass Q z techniką MFT podwójne rury pomiarowe są ciągle pobudzane do drgań z dwiema różnymi częstotliwościami (trybami) rezonansowymi. Ten sam poziom zagazowania medium powoduje inne zachowanie czujnika dla każdego z trybów pracy układu pomiarowego. Poprzez analizę unikalnych właściwości rezonansowych występujących w dwóch trybach oscylacji możliwe jest skuteczne i aktywne kompensowanie błędów pomiarowych wynikających z zagazowania cieczy.

Wyjątkowa konstrukcja czujnika Promass Q – dokładność w każdym calu

Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną dokładność w pomiarze przepływu masy, przepływu objętości oraz pomiarze gęstości. Doskonała precyzja pomiaru gęstości odzwierciedla się w szczegółowym oznaczeniu stężenia, np. °Brix, °Plato lub % stężenia alkoholu. Dodatkowo, dzięki wyjątkowej technice wprawiania w drgania MFT (Multi-Frequency Technology), błędy pomiarowe wynikające z zagazowania medium są redukowane do minimum.

Promass Q 300/500 to niezrównany lider w pomiarach przepływu dzięki:

  • dokładnym pomiarom przepływu cieczy z zawartością fazy gazowej – poprzez innowacyjną technikę wzbudzania układu pomiarowego MFT,
  • najwyższej dokładności pomiaru gęstości w warunkach rzeczywistych (ciecze: ± 0,2 kg/m³),
  • najszerszym zakresom pomiarowym na rynku – o 30‒40% lepszym niż w przypadku przyrządów konkurencyjnych,
  • najmniejszym na rynku wpływom zmian ciśnienia i temperatury na dokładność pomiaru,
  • wyjątkowej dokładności i powtarzalności w pomiarach legalizowanych,
  • maksymalnemu poziomowi bezpieczeństwa – atest SIL 2/3 (PN-EN 61508) TÜV,
  • Heartbeat Technology – zintegrowanej weryfikacji przepływomierza bez przerywania pomiaru.

 

Więcej informacji: www.pl.endress.com/PromassQ

Endress+Hauser
www.pl.endress.com