Wirtualna rzeczywistość w automatyce - symulacje

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Nieważne, czy chcemy skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek, zaplanować proces produkcji, ograniczyć koszty, czy zwiększyć elastyczność. Z każdym z tych zadań jesteśmy sobie w stanie lepiej poradzić, przeprowadzając symulacje.

Wirtualna rzeczywistość w automatyce - symulacje

Kluczową rolę odgrywa w tym procesie cyfrowy bliźniak, czyli wirtualne odzwierciedlenie urządzenia, linii produkcyjnej lub nawet całego zakładu. Pozwala on lepiej zaprojektować maszynę, szybciej uruchomić instalację, a także optymalizować pracę przedsiębiorstwa.

Symulacje i cyfrowy bliźniak mają istotne znaczenie na etapie uruchomienia produkcji, ale generują również wartość dodaną w pozostałych fazach życia maszyny – począwszy od projektu i inżynierii, po konfigurację, obsługę i serwisowanie.

Wirtualny model ma również dodatkowe zastosowania. Można go wykorzystać np. do oceny różnych konstrukcji maszyn, szkolenia operatorów lub jako model demonstracyjny w wirtualnym salonie wystawowym.

Kolejnym istotnym aspektem symulacji jest współpraca. Firma Siemens oferuje kompleksowe portfolio z zakresu symulacji, które ułatwia koordynację pracy inżynierów. Dzięki modułowości narzędzi symulacyjnych można realizować scenariusze dostosowane dla danego klienta. Symulacje da się też przeprowadzać na poziomach maszyny, linii produkcyjnej lub fabryki. Portfolio Digital Enterprise łączy oprogramowanie symulacyjne z systemem automatyzacji Simatic i TIA Portal.

Użytkownicy są w stanie rozpocząć symulację w dowolnym momencie, aby wyjść naprzeciw wymaganiom swoich klientów i w pełni wykorzystać potencjał cyfrowego bliźniaka. A co najważniejsze: wszystkie rozwiązania można wdrażać stopniowo.

Główne cechy

  • Symulacje oraz bliźniak cyfrowy tworzą wartość dodaną na przestrzeni całego łańcucha wartości, nie tylko podczas wirtualnego uruchomienia.
  • Potencjał symulacji można wykorzystać m.in. w modułowej ofercie dla pojedynczych urządzeń, linii produkcyjnych oraz całych zakładów.
  • Symulacje w automatyce sprzyjają współpracy między działami.

 

Siemens
www.siemens.com/simulation