Technika sterowania MOVI-C firmy SEW-EURODRIVE

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Automatyzacja oraz technika sterowania kojarzą się często z kompleksowymi procesami, które wymagają dużych nakładów pracy zarówno przy uruchomieniu, jak i przy bieżącej eksploatacji. Wcale jednak tak być nie musi: proponujemy parametryzację zamiast programowania – czyli funkcje Motion-Control oraz inteligentną technikę sterowania dostosowane do potrzeb aplikacji.

Technika sterowania MOVI-C firmy SEW-EURODRIVE

Modułowy system automatyki MOVI-C oferuje wspólną platformę sterowników do szaf rozdzielczych oraz sterowników decentralnych o identycznych funkcjach i różnorodności dostępnych złączy.

Sterowniki wchodzące w skład modułowego systemu automatyki MOVI-C mogą być wykorzystywane na potrzeby różnych zadań związanych z ruchem bądź automatyzacją i są w sposób klasyczny połączone z nadrzędnym sterowaniem modułu maszyny lub samej maszyny za pośrednictwem złączy typu slave sieci przemysłowych, takich jak PROFINET, EtherNet/IP lub Modbus TC.P Jako master sieci EtherCAT/SBusPLUS sterownik przejmuje komunikację z podrzędnymi urządzeniami, takimi jak MOVIDRIVE lub MOVIGEAR performance, oraz ich zsynchronizowane z taktem połączenie z ruchem/aplikacją.

Jednak decydujące znaczenie pod kątem zmniejszenia stopnia złożoności ma zintegrowane oprogramowanie sterowników centralnych oraz decentralnych: parametryzowanie zamiast programowania. Dla użytkownika oznacza to większą swobodę w ustawieniu odpowiednich parametrów bez potrzeby programowania wszystkiego od zera.

MOVI-C CONTROLLER pozwala na większą swobodę w zakresie parametryzacji, zmniejszając tym samym nakłady na programowanie. Jest to możliwe dzięki ustandaryzowanym modułom MOVIKIT oraz platformie oprogramowania MOVIRUN i zapewnia redukcję kosztów oraz stopnia złożoności instalacji. Modele MOVI-C CONTROLLER mogą być instalowane we wszystkich popularnych systemach sterowania.

MOVI-C – falowniki MOVIDRIVE

Opracowaliśmy całkowicie nową generację falowników, aby modułowy system automatyki MOVI-C był rozwiązaniem na wyższym poziomie technologicznym. W naszym rozumieniu przyszłość automatyzacji zależy od każdego podzespołu, również od falowników. Dlatego w ramach nowego modułowego systemu automatyki MOVI-C dostępne są nowe falowniki MOVIDRIVE. Ich nazwa się nie zmienia, ale zostały one od nowa opracowane i zaprojektowane. Rezutat: nowa platforma falownikowa na potrzeby wszystkich rozpowszechnionych silników.

Kompaktowy i modułowy: MOVIDRIVE monitoruje wszystkie rodzaje silników i nimi steruje

Falowniki MOVIDRIVE dostępne są jako modele jednoosiowe o mocy nominalnej do 315 kW lub jako modularne systemy wieloosiowe z modułami jedno- bądź dwuosiowymi, umożliwiające wygenerowanie prądu nominalnego do 180 A. Na potrzeby dynamicznych ruchów falowniki zapewniają zdolność przeciążeniową do 250%. Zarówno w wersji jednoosiowej, jak i modułowej mogą być stosowane do sterowania wszystkimi rodzajami silników – synchronicznych i asynchronicznych silników trójfazowych z enkoderem lub bez, silników asynchronicznych w technologii LSPM lub synchronicznych i asynchronicznych silników liniowych.

Również na potrzeby dynamicznych i precyzyjnych aplikacji falowniki MOVIDRIVE mogą być stosowane do synchronicznych i asynchronicznych serwomotorów.

Funkcja bezpieczeństwa STO PL e została przy tym zintegrowana w urządzeniu podstawowym, a dzięki kartom bezpieczeństwa istnieje możliwość rozszerzenia urządzenia o ponad piętnaście dalszych funkcji bezpieczeństwa.

W praktyce MOVIDRIVE szczególnie wyróżnia się poprzez nieskomplikowane i szybkie uruchomienie.

 
Fot. 1. Maszyna pakująca z zastosowanym modułowym systemem automatyki MOVI-C

Silniki serwo

Serwomotor to silnik, który umożliwia kontrolowanie dokładnej pozycji wału silnika oraz prędkości obrotowej lub przyspieszenia. Aby móc zrealizować tego typu zadanie, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich czujników oraz techniki regulacji. Wcześniej serwomotory pełniły funkcje napędów pomocniczych, zaprojektowanych i skonstruowanych na potrzeby obrabiarek. Nazwa serwomotor pochodzi od łacińskiego słowa „servus”, które w języku polskim oznacza „sługę”. Serwomotory składają się z silnika asynchronicznego albo synchronicznego lub silnika prądu stałego. Różnica nie leży w samej zasadzie działania napędu, a wyłącznie w możliwościach regulacji.

Serwomotory można podzielić na synchroniczne oraz asynchroniczne. Jednak zawsze mamy do czynienia z napędem, który eksploatowany jest w ramach elektronicznej regulacji pozycji, prędkości lub momentu albo kombinacji tych parametrów. Wysokie wymagania w zakresie dynamiki, zakresu nastaw lub precyzji realizowanego ruchu są przy tym koniecznością. Serwomotory wykorzystywane są w większości przypadków w połączeniu z rozwiązaniami automatyzacji oraz sterowania, np. w maszynach pakujących.

 

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl