Automatyka przekaźnikowa w strefach zagrożenia wybuchem

| Prezentacje firmowe Obudowy, złącza, komponenty

Jeżeli w procesie produkcyjnym lub technologicznym wykorzystuje się substancje oraz materiały, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową, powstaje konieczność wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem oraz podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa prac i procesów wytwórczych.

Automatyka przekaźnikowa w strefach zagrożenia wybuchem

Prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu oraz jego siła zależą od wielu czynników. Analiza przeprowadzana w tym zakresie jest bardzo złożona, a zasadniczymi parametrami, jakie należy wziąć pod uwagę, są właściwości fizyko-chemiczne mieszaniny substancji palnej z powietrzem, w którym ulega ona procesom spalania.

Jeśli chodzi o zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej, szczególnie duże znaczenie ma wyposażenie zakładu w odpowiednie urządzenia oraz instalacje. Muszą one mieć takie zabezpieczenia i wykonania, które będą najbardziej skuteczne w związku z oszacowanym prawdopodobieństwem wystąpienia atmosfery wybuchowej. Wymagania, jakie powinny spełniać oraz sposoby ich oznaczania, zawarte są m.in. w dyrektywie ATEX.

Podczas doboru urządzeń czy komponentów automatyki należy zwrócić uwagę na to, do której grupy, kategorii i atmosfery pracy zostały one przyporządkowane. Ważne są też typ budowy, klasa temperaturowa i poziom ochrony.

Firma Finder jako wiodący europejski producent wyspecjalizowanych komponentów automatyki przekaźnikowej oferuje rozwiązania do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych i przemysłowych. Ważną pozycję zajmują tu wszechstronne produkty przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, których wykonanie jest zgodne z dyrektywą ATEX. Można je stosować w miejscach takich, jak zakłady chemiczne i petrochemiczne, w przemyśle farmaceutycznym oraz tam, gdzie znajdują się systemy chłodnicze i klimatyzacyjne.

Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń znacznie zwiększa się bezpieczeństwo w systemach automatyki narażonych na łatwopalne opary, gazy i mgły. Poniżej omówię wykonania przekaźników przemysłowych oraz modułów sprzęgających przeznaczonych do pracy w strefie 2 zagrożenia wybuchem pochodzącym od takich oparów oferowane przez firmę Finder.

Seria 39 Ex Konstrukcja tego przekaźnika interfejsowego została oparta na jednym z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań w gabarycie 6mm jaką jest MasterBasic. Dodatkowo pracę z naszymi produktami ułatwi pełna gama akcesoriów, takich jak: szyny grzebieniowe, separatory na szynę oraz moduł do szybkiego łączenia ze sterownikiem PLC (również spełniające normy ATEX). W serii 39 dostępne są dwa rozwiązania w wykonaniu śrubowym oraz w wykonaniu Push-in, które nie wymaga narzędzi do włożenia przygotowanego drutu lub linki, przyśpieszając w ten sposób kablowanie rozdzielnicy. Cechy:

 • Certyfikat: EPT 15 ATEX 0194 U
 • 1 P 6 A
 • Napięcie znamionowe:
  • od 6 do 240 VAC/DC
  • od 24 VDC 230 VAC
 • Wbudowany wskaźnik zadziałania
 • Wersje szeroko-napięciowe
 • Zaciski śrubowe lub Push

Seria 58 Ex jest oparta na konstrukcji przekaźników 55 dzięki czemu zachowujemy konfigurację 2,3 i 4 styków przełącznych, zależnie od typu. Specjalnie dobrane akcesoria pozwalają w prosty sposób łączyć je w szeregi za pomocą akcesoriów takich jak szyny grzebieniowe. Dzięki nim możemy tworzyć proste układy logiczne, zwielokrotnić sygnał i jednocześnie zastosować na każdym ze styków różne napięcia i sygnały sterujące. Innowacyjność i pewność konstrukcji uznanych przekaźników jakimi są nasze 55-ki daje pewność długoletniej eksploatacji i niezawodności układu. Wbudowany wskaźnik zadziałania ułatwia kontrolę i serwis urządzenia. Cechy:

 • Certyfikat: EPT 15 ATEX 0195 U
 • 2, 3 lub 4 P – 10, 9 i 6 A
 • Napięcie znamionowe:
  • od 12 do 125 VDC
  • od 12 do 230 VAC
 • Dołączony wskaźnik zadziałania
 • Zaciski śrubowe

Seria 66 Ex to jedno z najciekawszych rozwiązań w naszej ofercie. Silnoprądowy przekaźnik pozwalający łączyć na 2 stykach nawet 25A przy 24 VDC lub 230 VAC zapewnia niejednokrotnie możliwość zdecydowanego uproszczenia państwa układu. Szczelna obudowa zapewnia poziom bezpieczeństwa Ex nC. Dzięki konstrukcji, która umożliwia, zależnie od wykonania, montaż przewlekany do elektroniki lub podłączenie za pomocą konektorów Faston 250, stają się one niesamowicie uniwersalnym narzędziem do budowy układów automatyki i elektroniki przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Cechy:

 • Certyfikat: EUT 14 ATEX 0150 U
 • 2 P lub 2 Z 25 A
 • Napięcie znamionowe:
  • od 6 do 240 VAC
  • od 6 do 125 VDC
 • Do PCB lub montaż kołnierzowy (Faston 250)

 

Finder Polska Sp. z o.o.
www.findernet.com/pl/polska