Znaczenie VPN dla B2B - kilka powodów

| Prezentacje firmowe Komunikacja

Nie da się ukryć, że zabezpieczenia antywirusowe nie stanowią już tak dobrej ochrony jak jeszcze kilka lat temu. Fakt ten jest bardzo istotny zwłaszcza z perspektywy firm, które opierają swoje działania na funkcjach cyfrowych. Wykorzystywany szeroko VPN staje się więc szczególnie ważny w relacjach pomiędzy firmą a klientem. Tym bardziej w dobie coraz bardziej wymyślnych narzędzi hakerskich. Dlaczego zatem VPN jest tak ważny dla B2B?

Znaczenie VPN dla B2B - kilka powodów

Zacznijmy od początku

Korporacje oraz firmy, które bazują na wirtualnych przestrzeniach w Internecie muszą zapewnić swoim pracownikom zdalny dostęp do firmowej sieci. Mowa tutaj nie tylko o tzw. home office, ale również o możliwości podłączenia się z każdej dowolnej lokalizacji za pośrednictwem laptopa, smartfona lub tabletu. Praca zdalna - zwłaszcza w dobie pandemii - stała się nieodzownym elementem skutecznego prowadzenia biznesu. Niestety, tak udostępniane połączenia mogą zostać łatwo zaatakowane przez oszustów, co w rezultacie może prowadzić do wycieku wrażliwych, poufnych danych.

To wszystko sprawia, że coraz szerzej wykorzystuje się technologię VPN, czyli Virtual Private Network. Takie rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza dla firm B2B. Dzięki temu, pracownicy mają dostęp do zaufanych stron i mogą w pełni bezpiecznie korzystać z cyfrowych danych.

Na czym polega ten proces? Cóż, chodzi głównie o ukrywanie adresu IP tak, aby uniemożliwić światu zewnętrznemu identyfikację usługodawcy internetu i tym samym zablokować dostęp do lokalizacji. Szyfrowanie VPN może zabezpieczyć przeglądarki, urządzenie korzystające z Internetu i tym samym firmowe dobra przed potencjalnym naruszeniem.

VPN wykorzystuje zaszyfrowane punkty do kreowania połączeń P2P. Dzięki temu każde połączenie jest kontrolowane i uwierzytelnione. W konsekwencji, cały proces przebiega sprawnie i bezpiecznie.

Baza zabezpieczeń

Trzeba tutaj dodać, że VPN anonimizuje adres IP użytkownika, dzięki czemu ten może zdalnie eksplorować sieć, ale pod pełną kontrolą. Pozwala to na szerokie wykorzystanie tej technologii we współpracach międzynarodowych - VPN pozwala na udostępnienie adresu IP innej firmie, aby ta mogła korzystać z danej bazy zasobów.

Kolejnym atutem tego rozwiązania jest ochrona przed cyberatakami. Szyfrowanie VPN chroni dane firmy w momencie, w którym ich pracownicy łączą się z zewnętrzną siecią. Wpływa to bezpośrednio na obopólne korzyści - zadowolenie klienta i swobodę działania. W rezultacie, firmy B2B z zespołem rozproszonym po całym świecie zyskują potężny atut.

VPN to przystępność

Praca zdalna to w przypadku firm B2B podstawa. Warto więc, aby pracownicy mieli świadomość z czym wiąże się cyberprzestępczość i jak reagować w razie zagrożenia. VPN to rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo w wirtualnej komunikacji pomiędzy pracownikami - komunikaty są bowiem szyfrowane.

Co więcej, VPN zabezpiecza również połączenia mobilne. Dana firma może dostosować technologię VPN według swoich potrzeb, wybierając interesujący ją pakiet. Ostatecznie, VPN można skalować do nawet bardzo rozbudowanych planów biznesowych.
Wpływ na to wszystko ma również szybkość działania VPN. Przepustowość łączy w działaniu tej technologii jest ogromna, a wirtualna sieć prywatna niesie za sobą szereg korzyści. Spory wpływ na szybkość ma w tym przypadku lokalizacja serwera.

VPN pozwala także na zmniejszenie wydatków firmy. Bezpieczna sieć prywatna pozwala bowiem na korzystanie z infrastruktury sieci publicznej. Sam koszt utrzymania takich serwerów jest niewielki w porównaniu do innych rozwiązań, bo dostawca VPN gwarantuje wsparcie i konieczną konserwację w razie potrzeby.