Cel: optymalizacja w intralogistyce

| Prezentacje firmowe Roboty

W obliczu gwałtownie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej przedsiębiorcy napotkają wkrótce liczne problemy, takie jak brak surowców i komponentów, zamykanie portów czy gwałtownie rosnące koszty paliwa. Sytuacja ta zmusi także zespoły logistyczne do tego, żeby po raz kolejny poprawić operacyjność oraz zoptymalizować procesy w możliwie najkrótszym czasie. Właściwym obszarem na wprowadzenie modyfikacji zdaje się intralogistyka, ponieważ dobra wewnętrzna organizacja sprawia z reguły, że zmienne warunki rynkowe nie stanowią w firmach tak dużego wyzwania.

Cel: optymalizacja w intralogistyce

Tylko w 2021 r. całkowity popyt na powierzchnię logistyczną w Europie wzrósł o 35% rok do roku i był o około 50% wyższy od średniej z pięciu ostatnich lat. Zagregowany wskaźnik pustostanów w Europie spadł poniżej 4%, a spektakularne zmiany na rynku najmu napędzane są cały czas przez e-commerce, którego udział w popycie osiągnął aż 23%. W Polsce istniejące zasoby magazynowe wzrosły aż o 15% rok do roku, osiągając poziom 23,8 miliona m².

Dane te obrazują, jak ogromnego znaczenia nabierają zaawansowane rozwiązania logistyki wewnętrznej. Jak podkreśla Piotr Szopiński, kierownik działu technicznego firmy ifm electronic: "Na nowoczesne technologie logistyczne coraz częściej stawiają także przedsiębiorstwa produkcyjne, upatrując w nich szansy na zwiększenie wydajności produkcji, obniżenie kosztów produkcji i magazynowania. To takie jednostki, które próbują opanować swoje procesy wewnętrznie".

Automatyzacja i cyfryzacja w służbie intralogistyki

"Zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami intralogistycznymi zdecydowanie różni się w zależności od branży. Z jednej strony mamy firmy, które dotknęła pandemia i dla których kluczem do utrzymania pozycji rynkowej jest zastąpienie większych i energochłonnych urządzeń tańszymi i bardziej ekonomicznymi rozwiązaniami. Z drugiej, jest cała grupa przedsiębiorstw, które w ostatnim czasie odczuły problem gwałtownego przyrostu zamówień przy coraz mniejszej dostępności rąk do pracy", wyjaśnia Piotr Szopiński.

Niezależnie od motywu optymalizacji, zastąpienie człowieka przez maszynę redukuje liczbę potencjalnych błędów oraz wspiera obsługę procesów. Nowoczesne rozwiązania są w stanie przyspieszyć lokalizację materiałów, towarów czy urządzeń w zakładzie produkcyjnym bądź magazynie. Automatyzacja procesów umożliwia realizację dostaw w ściśle określonym czasie, przekłada się także na ich elastyczność i płynność działania w nagłych sytuacjach. Potrzeba optymalizacji kosztów sprawia, że rośnie zainteresowanie mniejszymi urządzeniami i prostymi do wdrożenia systemami, które są bardziej dostępne i pozwalają zobaczyć efekty w krótkim czasie.

Autonomiczne roboty mobilne – zoptymalizują więcej niż transport

Wśród urządzeń najczęściej wykorzystywanych w intralogistyce znajdują się wszelkie rozwiązania z obszaru RPA wspierające transport.

"Nie chodzi jedynie o zaawansowane pojazdy (AGV) stosowane w intralogistyce, ale też o autonomiczne roboty mobilne (AMR), które potrafią transportować przedmioty, jak również przejmować zadania w wytwarzaniu, montażu i usługach", zaznacza Piotr Szopiński.

Głównie w przemyśle samochodowym AMR-y pomagają w realizacji stale rosnących wyzwań, takich jak większa liczba modeli i ich krótsze cykle produkcyjne. Procesy produkcyjne zmieniają się ze stałych linii produkcyjnych na elastyczne struktury ze swobodnie połączonymi stanowiskami montażowymi. Roboty mobilne tworzą również nowy potencjał w handlu i przemyśle. Potrafią czyścić podłogi, zapamiętywać poziomy składowania lub rozpoznawać niewłaściwe etykiety cenowe.

Vision Systems: od selektywnego pomiaru odległości do przemysłowego obrazowania

Nieocenionym wsparciem logistyki wewnętrznej są łatwe w zastosowaniu rozwiązania do przemysłowego przetwarzania obrazu. Odpowiednio skonfigurowany system czujników, uzupełniony o indywidualne oprogramowanie i wsparty odpowiednimi rozwiązaniami sprzętowymi, usprawni większość procesów. Dzięki czujnikom możliwe jest wymiarowanie obiektów, zrobotyzowanie podnoszenia i odkładania czy wykrywanie palet.

Przykładowo, czujniki 1D idealnie nadadzą się do bezkontaktowego pomiaru odległości lub zadań pozycjonowania w automatyce i pomiarów poziomu. Dodatkowo, wartości odległości mogą być wprost wizualizowane. Czujniki wizyjne 2D wykorzystuje się szeroko do rozpoznawania obiektów: są w stanie sprawdzić, czy kontur, geometria lub pozycja obrotowa obiektu pozostają zgodne ze wstępnie zdefiniowaną specyfikacją. Co więcej, oferują one rozwiązanie rozpoznawania kodu i tekstu. Z kolei czujniki 3D umożliwiają sprawdzanie kompletności oraz wykrywanie obiektów w ruchu w trzech wymiarach. W intralogistyce szczególnego znaczenia nabiera wykrywanie obiektów i osób w strefie niebezpiecznej, co zmniejsza ryzyko kolizji.

Czujniki do maszyn pakujących – wykrywają położenie i optycznie kontrolują jakość

"Dzisiejsze maszyny pakujące są tak różne, jak różne są ich zastosowania. Mamy opakowania pierwotne i wtórne, są różnice między produktami stałymi i ciekłymi. Ciężko to wszystko opanować, zwłaszcza przy zróżnicowanej produkcji, bez profesjonalnego wsparcia" – podkreśla Piotr Szopiński.

Zapytany o to, co wdrożyć w pierwszej kolejności, opisuje bogactwo możliwości i różnorodność czujników, wymieniając m.in. czujniki do obszarów suchych i stref wilgotnych, do wykrywania położenia, objętości i poziomu. Wsparciem są też systemy wizyjne 2D i 3D, które sprawdzają kontury, objętość lub etykiety, a także czytniki kodów 1D/2D i systemy RFID do identyfikacji produktu.

Logistyka z dobrym zapleczem

Przedstawione opcje wsparcia procesów intralogistycznych to zaledwie ułamek możliwości, jakie stwarzają proste systemy i czujniki – pod warunkiem że zostaną odpowiednio zaplanowane i skonfigurowane. Niemniej jednak już ten krótki przegląd pokazuje, że warto myśleć o takim wsparciu, niezależnie od tego, czy motywem jest redukcja kosztów wewnętrznych, czy też szukanie równowagi między zmieniającym się popytem a stanami magazynowymi. Często proste rozwiązania to najlepsze rozwiązania. Na rewolucję w intralogistyce jeszcze przyjdzie czas. Teraz trzeba szukać konkretnych procesów i opcji ich prostego usprawnienia przy pomocy specjalistów.


ifm electronic
www.ifm.com/pl/pl