Nowa seria silników przeciwwybuchowych ognioszczelnych (wg ATEX) w klasie sprawności IE3

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Ogólnoświatowy trend ograniczania emisji szkodliwych gazów – będącej skutkiem ubocznym procesów wytwarzania energii (np. z węgla) – stanowi główny bodziec do poszukiwania nowych źródeł tejże energii (m.in. źródła odnawialne) oraz ulepszania aktualnych urządzeń i procesów przemysłowych, w celu ograniczenia jej zużycia. Dodatkowym czynnikiem determinującym te działania jest znaczący wzrost zapotrzebowania na energię w stosunku do możliwości wytwórczych.

Nowa seria silników przeciwwybuchowych ognioszczelnych (wg ATEX) w klasie sprawności IE3

Uwzględniając to, że około 50% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce wykorzystywane jest przez układy napędowe z silnikami elektrycznymi, zastosowanie energooszczędnych układów napędowych z silnikami elektrycznymi o wysokiej sprawności może przynieść znaczące efekty w ograniczaniu negatywnych skutków rozwoju naszego kraju, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernych oszczędności dla użytkownika.

Do roku 2021 wymagania odnośnie do minimalnego poziomu sprawności silników wprowadzanych na rynek EU nie obejmowały swoim zakresem silników przeciwwybuchowych, dla których jedynym obligatoryjnym aspektem konstrukcji było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników w strefie zagrożonej wybuchem.

Nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2019/1781 & 2021/341 wprowadza rewolucyjne zmiany w powyższym zakresie. Od 1 lipca 2021 r. wszystkie silniki przeciwwybuchowe – z wyjątkiem silników górniczych przeznaczonych do eksploatacji w podziemiach kopalń oraz silników budowy wzmocnionej – muszą spełniać wymagania dla klasy sprawności IE3.

CELMA INDUKTA SA to wieloletni producent szerokiej gamy trójfazowych silników elektrycznych, w tym modeli o konstrukcji przeciwwybuchowej, przeznaczonych dla przemysłu górniczego i chemicznego. Pierwsze silniki naszej produkcji do stref zagrożonych wybuchem zostały wprowadzone do użytku w latach 50. ubiegłego wieku.

Uwzględniając ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji silników Ex oraz biorąc pod uwagę nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności, wynikające ze wspomnianego Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1781 & 2021/341, CELMA INDUKTA SA zaprojektowała od podstaw, a następnie zaatestowała, nową serię silników ognioszczelnych Ex db (eb) z zakresu 90…315, przeznaczonych dla przemysłu chemicznego w klasie sprawności IE3 – o nazwie (E)cSTe(b).

Konstrukcja silników serii (E)cSTe(b) została opracowana w oparciu o najnowsze światowe trendy w zakresie silników przeciwwybuchowych oraz z uwzględnieniem sugestii naszych klientów, zgłaszanych do poprzednio wytwarzanej serii (E) cSg. Główne zalety nowych produktów obejmują następujące cechy:

  • dopuszczenie do grupy gazowej IIC (spełnia wymagania również dla grupy IIA i IIB) z klasą temperaturową T5 lub niższą;
  • bezstykowe uszczelnienia węzłów łożyskowych dla zakresu wielkości 160…315;
  • unowocześnione węzły łożyskowe dla zapewnienia długiej żywotności łożysk;
  • połączenia śrubowe tarcz łożyskowych z kadłubem;
  • dostępne wykonanie z oddzielną skrzynką pomocniczą dla wyposażenia dodatkowego (np. czujniki temperatury, grzałki itd.);
  • zoptymalizowany układ chłodzenia, pozwalający na ograniczenie temperatur uzwojenia i łożysk, a tym samym podwyższenia czasu MTTF (średni czas do wystąpienia uszkodzenia);
  • szerokie spektrum wyposażenia dodatkowego (niezależne chłodzenie, enkoder, hamulec itd.) oraz odmian wykonań (do zasilania z przemiennika częstotliwości, dla niskich temperatur, dla środowisk pyłowych, ze specjalnym uszczelnieniem wału dla pracy wałkiem w górę bez zadaszenia itd.);
  • możliwość przełączenia Y/ Δ wewnątrz skrzynki zaciskowej.

Producent silników uzyskał dla nich aktualne dopuszczenia wg międzynarodowych wymagań dla urządzeń przeciwwybuchowych.

 

Cantoni Group
www.cantonigroup.com