Elektroniczny obieg dokumentów w Przemyśle 4.0

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się praktycznie na naszych oczach. Dzisiejszy przemysł coraz mniej przypomina to, czym był jeszcze kilkanaście lat temu. Wszystko to dzięki prężnemu i intensywnemu rozwojowi nowoczesnych technologii. Polski i globalny przemysł chętnie korzystają z innowacji, zwłaszcza w obszarze IT - np. z systemów do elektronicznego obiegu dokumentów lub szerzej, z narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi (BPM).

Elektroniczny obieg dokumentów w Przemyśle 4.0

Czwarta rewolucja w przemyśle

Czwartą rewolucję przemysłową zapoczątkowała powszechna transformacja cyfrowa, która wywiera ogromny wpływ nie tylko na nasze codzienne życie, ale także na funkcjonowanie całego przemysłu. Na masową już niemal skalę wdrażane są nowoczesne systemy usprawniające realizację procesów biznesowych, zaawansowana automatyka przemysłowa oraz inne rozwiązania, których wykorzystanie wprost przekłada się na zwiększenie wydajności procesów produkcji oraz wytwarzanych w jej wyniku dóbr. Dane są przechowywane w cyfrowych archiwach, a maszyny są w stanie pracować w niemalże automatyczny sposób.

Jednym z filarów czwartej rewolucji przemysłowej są tzw. inteligentne fabryki. Industry 4.0 jest bowiem koncepcją przedsiębiorstwa, w którym wszystkie rozwiązania są skrojone na miarę jego potrzeb i specyfiki funkcjonowania. W dzisiejszych czasach możliwe jest tworzenie zintegrowanych ze sobą systemów maszyn. Korzystające z nich fabryki pracują w oparciu o innowacyjne linie produkcyjne, co przyczynia się bezpośrednio do podniesienia wydajności produkcji, szybszego reagowania na błędy i awarie, a także znacznie łatwiejszej i skuteczniejszej obsługi zaawansowanych technologicznie maszyn.

Industry 4.0 a systemy informatyczne

Czwarta rewolucja przemysłowa przyniosła także bardzo istotne zmiany w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz wszystkimi zachodzącymi w nim procesami. Współczesne firmy coraz większą wagę przywiązują do innowacji w zakresie oprogramowania informatycznego do cyfryzacji procesów, zarządzania obiegiem dokumentów oraz tworzenia szytych na miarę aplikacji biznesowych bez kodowania. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala znacząco usprawnić, przyspieszyć i podnieść efektywność codziennej pracy. Digitalizacja procesów biznesowych znacząco skraca czas potrzebny na realizację powtarzalnych, monotonnych zadań i pozwala firmom na spore oszczędności.

Jednymi z najbardziej innowacyjnych i przyszłościowych systemów informatycznych, po które dziś sięgają firmy produkcyjne podążające w kierunku cyfrowej transformacji swojej działalności, są platformy low-code. Są to najbardziej innowacyjne spośród wszystkich dostępnych na rynku systemów informatycznych dla firm i organizacji. Rozwiązania tej klasy charakteryzują się szerokimi możliwościami, w pełni dostosowanymi do potrzeb użytkowników biznesowych. Szczególnie ważne dla przedsiębiorstw będą tu elektroniczny obieg dokumentów, czy możliwość cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych. Platformy niskokodowe dają organizacjom szerokie możliwości rozwoju biznesowych aplikacji idealnie dostosowanych do ich potrzeb, procesów, a nawet infrastruktury IT. Najlepsze z dostępnych na rynku platform low-code pozwalają bowiem na integrację z innymi wykorzystywanymi w danej organizacji systemami i ułatwiają digitalizację procesów biznesowych m.in. dzięki funkcji łatwego wprowadzania zmian, nawet w już działających aplikacjach.