Wibrodiagnostyka czwartej generacji, czyli perfekcyjny monitoring stanu

| Prezentacje firmowe Pomiary

Diagnostyka drganiowa oraz obsługa systemów monitorowania maszyn są jednym z fundamentów dobrego funkcjonowania procesów produkcyjnych. Aby sprawnie wykorzystywać poszczególne etapy – od instalacji czujnika, poprzez przesyłanie danych, aż do analizy, warto korzystać z gotowych rozwiązań prześwietlających wibracje w pracy maszyn, wraz z oprogramowaniem. W tej roli świetnie sprawdza się innowacyjny system inteligentnego monitorowania stanu.

Wibrodiagnostyka czwartej generacji, czyli perfekcyjny monitoring stanu

Choć wibracji nie da się całkowicie wyeliminować, to dzięki współczesnej technologii Industry 4.0. można je skrupulatnie kontrolować. Dlatego również w polskich przedsiębiorstwach coraz szersze zastosowania znajdują narzędzia z gamy czwartej rewolucji przemysłowej, specjalizujące się w kontrolowaniu sprawności technicznej urządzeń generujących drgania, czyli w wibrodiagnostyce.

Utrzymanie takich maszyn na określonym poziomie wiąże się z koniecznością regularnych kontroli i diagnozowania potencjalnych zachwiań parametrów oraz wydajności. Zapewnienie odpowiedniego poziomu drgań skutkuje zachowaniem ciągłości produkcji i świadczenia usług bez przestojów, co jednocześnie wiąże się z redukcją kosztów dla każdego przedsiębiorstwa.

Stwarzające zagrożenie wibracje, np. w postaci zbyt dużych drgań, mogą oznaczać m.in. naruszenie podstawy maszyny czy poluzowanie się elementów konstrukcyjnych urządzeń, zwłaszcza w szczególnie wrażliwych miejscach łączeń. Obecne na rynku innowacyjne rozwiązania zapewniają operatorom parków maszyn szybką i wnikliwą analizę diagnostyczną w oparciu na wygenerowanych danych, sugerując, gdzie dokładnie może dojść do naruszeń i w jakim zakresie nastąpią odchylenia. Rezultaty są tak bardzo precyzyjne, że wdrożenie działań serwisowych może odbywać się natychmiastowo.

Innowacyjna autonomia

Doskonałym początkiem wdrażania w każdej firmie rozwiązań Przemysłu 4.0. z dziedziny cyfrowej rewolucji może być zestaw umożliwiający inteligentne monitorowanie stanu w oparciu na IO-Link. System moneo starterkit od firmy ifm electronic to kompletny pakiet zawierający dopasowany sprzęt i oprogramowanie do monitorowania stanu silników, wentylatorów, pomp i wielu innych maszyn.

"To autonomiczne rozwiązanie jest skalowalne i łatwe do wdrożenia, nie wymaga też posiadania rozległej wiedzy informatycznej. Perfekcyjnie wpisuje się w innowacje wspierające integrację, efektywność i wizualizację w obszarze smart factory i manufacturing", mówi Krzysztof Gut, ekspert w dziedzinie dostarczania nowinek technologicznych dla automatyki przemysłowej w Polsce, inżynier projektu/wibrodiagnostyka w spółce ifm electronic.

"Implementacja takiego systemu we własnym parku maszyn ma wpływ na kompleksową poprawę niemal wszystkich elementów odpowiadających za optymalne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego, fabryki bądź magazynu", dodaje.

Procesowa struktura

Po pierwsze, centralne ustawianie parametrów wszystkich czujników przez IO-Link znacznie wzmacnia wydajność.

Po drugie, gromadzenie i analiza danych procesowych w czasie rzeczywistym wpływa na perfekcyjną przejrzystość działania danej struktury.

Po trzecie, idealnie dopasowany zestaw komponentów gwarantuje niezawodność całej instalacji.

Wreszcie, po czwarte, autonomiczne rozwiązania są niezwykle elastyczne, ponieważ zapewniają opcję przyszłego rozszerzania zgodnie z zapotrzebowaniem danej jednostki zarządzającej procesem.

Gotowy do inteligentnego monitorowania stanu silników moneo starterkit to kompletny zestaw dla jednej maszyny, zapewniający oszczędność czasu. Wszystko dzięki łatwej konfiguracji i profilowanym komponentom.

"Dzięki możliwości logicznego łączenia, analizowania i przejrzystej wizualizacji wartości procesowych do indywidualnej dyspozycji przekazywany jest przegląd wszystkich wartości. Kompleksowy system zarządzania alarmami dostarcza informacji o zdarzeniach występujących podczas nieobecności operatora", opisuje Piotr Szopiński, kierownik działu technicznego ifm electronic.

Modułowa platforma

Samo moneo jest platformą IIoT dla przemysłu i produkcji, która łączy poziom technologii operacyjnej z poziomem technologii informatycznej. Dane z czujników generowane w instalacjach produkcyjnych mogą być z łatwością odczytywane i przetwarzane oraz wykorzystywane jako podstawa zrównoważonych decyzji biznesowych w wielu branżach przemysłowych.

Struktura modułowa składa się z oprogramowania podstawowego oraz aplikacji przeznaczonych np. do monitorowania stanu lub do ustawiania parametrów czujników IO-Link. Umożliwia to stworzenie pakietu oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Koszty zależą od liczby wykorzystywanych punktów danych.

"Takimi cechami charakteryzuje się właśnie m.in. zestaw starterkit. W praktyce może on przetwarzać dane z czujników na informacje cyfrowe, dokonywać ich oceny i przesyłać je do obszaru IT. Tam te wartości są dostępne jako wiarygodna podstawa do podejmowania decyzji. Całość umożliwia predykcyjną konserwację maszyn, pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów oraz w konsekwencji zwiększać wydajność instalacji", precyzuje Piotr Szopiński.

Rozbudowana digitalizacja

"To innowacyjne narzędzie stanowi doskonały początek digitalizacji. Po osiągnięciu gotowości do podjęcia kolejnych kroków z łatwością można rozbudowywać system za pomocą dodatkowych modułów lub podłączając kolejne urządzenia oraz rozwijając go zgodnie z własnymi wymaganiami. Ten cyfrowy zestaw narzędzi wykazuje szczególną elastyczność w dostosowaniu się do wymagań projektu IIoT dla wielu różnych zastosowań i branż, a jego moduły funkcyjne również można skalować dla wszystkich maszyn", uściśla Krzysztof Gut.

System analizuje dane z czujników zgromadzonych w instalacji i wykrywa odchylenia. Inna niż zazwyczaj praca maszyny wskazuje na jej zużycie lub zmiany w procesie mogące prowadzić do awarii. Często pomiędzy wystąpieniem pierwszych odchyleń a przestojem upływa wystarczająco dużo czasu, aby można było zaplanować konserwację predykcyjną. A, jak podkreślają branżowi fachowcy, wydajność, przejrzystość, niezawodność i elastyczność to właściwa droga ewolucji w rozwoju każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa.

 

ifm electronic