Bezpieczeństwo łańcucha chłodniczego z systemem EVERIoT

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Czynniki ryzyka, takie jak nieprawidłowa temperatura produkcji, przechowywania czy niedostosowana wilgotność, mogą mieć decydujący wpływ na jakość produktów spożywczych od chwili wytworzenia aż po finalną konsumpcję. Produkty żywnościowe zgodnie z procedurami HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) powinny być przechowywane i transportowane we właściwej temperaturze. Zachowanie tzw. łańcucha chłodniczego umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa bakteriologicznego oraz zapobiega zmianom smakowo-zapachowym i konsystencji produktu. Skutecznym i relatywnie niskobudżetowym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę warunków środowiska jest system dystrybuowany przez poznańskiego producenta EVER, oparty na technologii Blulog.

Bezpieczeństwo łańcucha chłodniczego z systemem EVERIoT

EVERIoT – jak to działa?

Elementami systemu pomiaru warunków środowiskowych EVERIoT są rejestratory danych oraz HUB-y. Czujniki umożliwiają precyzyjny (indywidualna kalibracja zgodna z EN 17025) i bezprzewodowy pomiar warunków w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu z Internetem (Ethernet, WiFi lub GPRS) bieżący odczyt pomiaru możliwy jest z dowolnej lokalizacji na świecie. Rejestratory przechowują szczegółowe dane w pamięci wewnętrznej, z której mogą być odczytane za pośrednictwem dowolnego nośnika NFC, np. w smartfonie lub czytnikach, i umożliwiają ich transfer, drogą radiową RF do HUB-a (koncentrator). Zasięg transmisji w wolnej przestrzeni może sięgać nawet do 700 m. Dodatkowym atutem rejestratorów są: wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67, IP65, IP44 – adekwatnie dla typu rejestratora) i łatwość instalacji na każdej nawierzchni (kontenery, skrzynie, siatki itd.). Użytkownicy doceniają także długą żywotność baterii, 5 lat gwarancji oraz pełną zgodność urządzeń z aktualnymi standardami ETSI 300220 i EN 12830. Wspomniany HUB, podłączony do Internetu, przesyła w pełni zabezpieczone (szyfrowane) dane pomiarowe do "chmury", gdzie zostają zmagazynowane oraz archiwizowane.

Dostęp do danych i aplikacja

Użytkownik EVERIoT ma zapewniony pełny i bezpłatny dostęp do danych pomiarowych za pośrednictwem specjalnej aplikacji internetowej. Wyniki pomiarów przedstawiane są numerycznie (w tabeli) lub graficznie (na wykresie). Software umożliwia dodatkowo łatwą i szybką konfigurację systemu typu plug & play. Administrator ma możliwość określenia indywidualnych parametrów dla stanów pomiarowych, po zaistnieniu których otrzyma alert za pośrednictwem e-maila i/lub SMS-a. Ma to umożliwić szybką reakcję w docelowej lokalizacji i rozwiązanie problemu, który mógłby wpłynąć na jakość produktów. Co istotne, aplikacja umożliwia także generowanie raportów (w formatach pdf, csv) z wybranego okresu (dane bieżące i historyczne) oraz certyfikatów, na potrzeby audytu czy też kontroli zewnętrznych jednostek, takich jak SANEPID czy Państwowa Inspekcja Handlu.

Podsumowanie

Zabezpieczenie łańcucha chłodniczego jest kluczem do efektywnego działania w wielu branżach. W gastronomii, przetwórstwie, handlu, transporcie i medycynie obecna kontrola temperatury pozwala utrzymać towary i produkty w odpowiednich warunkach, często ściśle określonych wymogami prawnymi. Ciągła kontrola odpowiednich parametrów temperatury i wilgotności, zarówno w czasie produkcji, jak i przechowywania oraz transportowania towarów, pozostaje szczególnym wyzwaniem dla działań na większą skalę. Wdrożenie systemowego rozwiązania do monitorowania warunków środowiskowych jest korzystne – pozwala zaoszczędzić czas, który pracownicy musieliby poświęcić na pomiary ręczne, ale stanowi także pewny i precyzyjny sposób kontrolowania tak wrażliwych parametrów.

 

EVER Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 19
60-003 Poznań
tel. +48 61 6500 400
iot@ever.eu
www.ever.eu